URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )

http://vnedu.vn/so-lien-lac/

Thầy cô vào website lưu trữ để download  400 đề word có lời giải làm tư liệu

KẾ HOẠCH THÁNG

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 4 Mong các nhóm trưởng đầu tư nhiều trong công tác biên soạn Cấu trúc, Ma trận đề kiểm tra.Để tiện lưu trữ file nay tổ tạo thêm một website ...
    Được đăng 02:55, 18 thg 9, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017–2018
    Được đăng 12:16, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
    Được đăng 08:22, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Ngày & Giờ

CÔNG TÁC TUẦN