URL: https://sites.google.com/site/nguyenhuelagi/      Hoặc    www.toanlagi.tk
Website lưu trữ của Tổ: 
          1.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue/               ( Lưu trữ của năm học 2016-2017 )
          2.  https://sites.google.com/site/toannguyenhue2017/       ( Lưu trữ của năm học 2017-2018 )


http://vnedu.vn/so-lien-lac/

KẾ HOẠCH THÁNG

THÔNG TIN KHẨN

  • THÔNG TIN TUẦN 29 Kiểm tra các em vắng KTC lần 1 (Lớp 12 & 10):  Tiết 1 chiều thứ 3, ngày 13/3/2018 , tại phòng Hội đồngThầy cô báo cáo online tiến ...
    Được đăng 09:04, 9 thg 3, 2018 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

THÔNG TIN VỀ GIÁO DỤC

  • Nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2017–2018
    Được đăng 12:16, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
  • Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018
    Được đăng 08:22, 27 thg 8, 2017 bởi Anh Levan
Hiển thị bài đăng 1 - 2trong tổng số 2. Xem nội dung khác »

Ngày & Giờ

CÔNG TÁC TUẦN