GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU BẢN THÂN

Họ tên: Nguyễn Hoài Nam
MSSV: 1112192
Ngày sinh: 15/12/1993
Giới tính: Nam
Quê quán: Bình Thuận

Hiện đang học khoa công nghệ thông tin, Đại học KHTN Hồ Chí Minh

Sở thích:  Đọc sách, xem phim, ...

Email: hoainam93.nguyen@gmail.com

Là nhóm trưởng


Trang con (1): ĐỒ ÁN THỰC HÀNH
Comments