Trang chủ


         Ngữ văn là môn học công cụ, mang tính nhân văn. Môn Ngữ văn giúp học sinh phát triển các năng lực và phẩm chất tổng quát và đặc thù, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông nói chung. 
        Chương trình Ngữ văn THPT không chỉ cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản của môn học mà còn hướng đến giáo dục và rèn luyện nhân cách cho thế hệ trẻ. 

Ngữ văn 10

Bài 1: KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

        Bài học này giúp các em nhận biết những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian đồng thời hiểu rõ vị trí, vai trò và những giá trị to lớn của văn học dân gian trong mối quan hệ với văn học viết và đời sống văn hóa dân tộc...


Ngữ văn 11

Bài 1:  VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH

        Đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của danh y - nhà văn Lê Hữu Trác) đưa chúng ta trở về với xã hội phong kiến những năm cuối thế kỉ XVIII... 

    Bằng tài năng quan sát tinh tế và ngòi bút ghi chép chi tiết, chân thực, sắc sảo, tác giả đã vẽ lại một bức tranh sịnh động về cuộc sống xa hoa, quyền quý của chúa Trịnh, đồng thời cũng bộc lộ thái độ coi thường danh lợi.Ngữ văn 12


Bài 1: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (PHẦN TÁC GIẢ)

      "Bác Hồ không phải là nhà thơ làm thơ cách mạng mà là một nhà cách mạng làm thơ, bởi vậy với Người, văn thơ là một phương tiện để tuyên truyền, vận động quần chúng đứng lên làm cuộc đổi đời, giành cơm no áo ấm..."

    Tuyên ngôn Độc lập (ra đời ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công) là một văn kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử trọng đại đồng thời còn là một áng văn chính luận mẫu mực, tiêu biểu cho phong cách viết văn chính luận của Hồ Chí Minh. 

  HÌNH ẢNH NGOẠI KHÓA 
TỔ NGỮ VĂN 
 
 


DANH NGÔN CUỘC SỐNG
 
 
NHỮNG MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ MẸ 

Chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ" ...