Đề thi thử Đại học

Đề thi thử hay được nguoithay.org lựa chọn rất kĩ gửi tới các bạn Luyện thi Đại Học . Trong đó có đáp án 
Nếu bạn tải về không đọc được tài liệu hãy tải phần mềm đọc file PDF  TẠI ĐÂY

Danh sách Trang con


Nói lời cám ơn hãy bấm vào nút +1

Nếu có lòng hãy chia sẻ toàn bộ link ĐỀ THI THỬ này đi khắp nơi, cám ơn

ĐỀ THI THỬ TOÁNĐỀ THI THỬ  HAY MÔN  LÝ ĐỀ THI THỬ HÓA
 1. TOÀN BỘ ĐỀ THI CỦA NGUOITHAY.VN

 2. [www.nguoithay.org] Đề Thi Toán Đhsp Hà Nội 2012 lần 1 có đáp án
 3. [nguoithay.org] Đề thi thử môn Toán Đhsp lần 2 2012 có đáp án
 4. [nguoithay.org] Đề thi thử môn toán ĐHSP lần 3 năm 2012 ( có đáp án)
 5. [nguoithay.org] đề thi môn toán ĐHSP lần 6 năm 2012 có đáp án
 6. [nguoithay.org] đề thi môn toán ĐHSP lần 7 năm 2012 có đáp án
 7. [nguoithay.org] Đề thi thử Môn Toán  ĐH lần 1 nguoithay.org
 8. [nguoithay.org] Đề thi thử ĐH môn Toán lần 2 nguoithay.org
 9. [nguoithay.org]Đề thi thử ĐH môn Toánlần 3 nguoithay.org
 10. [nguoithay.org] Đề thi thử ĐH môn Toánlần 4 nguoithay.org
 11. [nguoithay.org]Đề thi thử ĐH môn Toán lần 5 nguoithay.org

  [nguoithay.org]Đề thi thử ĐH môn Toán lần 6 nguoithay.org

 12. [nguoithay.org] Đề thi thử ĐH môn Toán lần 7 nguoithay.org
 13. [nguoithay.org]Đề thi thử ĐHmôn Toán lần 8 nguoithay.org
 14. [nguoithay.org] Đề thi thử ĐH môn Toánlần 9 nguoithay.org
 15. [nguoithay.org] Đề thi thử Môn Toán ĐH  lần 10 nguoithay.org
 16. [nguoithay.org] Đề thi toán trường Đào Duy Từ Hà Nội năm 2012 lần 2 có đáp án
 17. [nguoithay.org]THI TOAN L2 2012 DAO DUY TU HN (có đáp án)
 1. Đề thi thử VẬT LÝ ĐHSP lần I năm 2012( có đáp án)
 2. Đề thi thử VẬT LÝ chuyên ĐHSP lần 2 năm 2012 (có đáp án)
 3. Đề thi thử vật lí chuyên ĐHSP lần 3 năm 2012 ( Có đáp án)
 4. Đề thi thử Vật lí chuyên ĐHSP lần 4 năm 2012 (có đáp án)
 5. Đề thi thử VẬT LÝ chuyên ĐHSP lần 5 năm 2012 (có đáp án)
 6. Đề thi thử Vật lí ĐH Vinh lần 2 năm 2012 (có đáp án)
 7. Đề thi thử Vật lí ĐH Vinh lần 3 (giải chi tiết)
 8. Đề thi thử vật lí ĐH Vinh lần 4 năm 2012 (Giải chi tiết)
 9. Đề thi thử chuyên ĐH Vinh lần cuối năm 2011 (có đáp án)
 10. Đề thi thử vật lý [năng khiếu KHTN TpHCM] lần I năm 2012 (Có đáp án)
 11. Đề thi thử vật lí chuyên KHTN lần 4 năm 2012 (có đáp án)
 12. Đề thi thử vật lí chuyên KHTN lần 5 năm 2012 (có đáp án)
 13. Đề thi thử vật lí chuyên ĐH KHTN lần 6 năm 2012 (có đáp án)
 14. Đề thi thử Vật lí ĐH KHTN TpHCM lần cuối 2012 (có đáp án)
 15. Đề thi thử Vật lí chuyên Lam Sơn Thanh Hóa 2012 (có đáp án)
 16. Đề thi thử Vật lí chuyên Lê Hồng Phong TpHCM lần 3 năm 2012 (có đáp án)
 17. Đề thi thử vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 1 năm 2012 (có đáp án)
 18. Đề thi thử vật lí chuyên Lê Quý Đôn lần 2 năm 2012 (có đáp án)
 19. Đề thi thử vật lí chuyên Phan Bội Châu lần 2 năm 2012 (có đáp án)
 20. Đề thi thử vật lí chuyên Phan Bội Châu lần 3 năm 2012 (có đáp án)
 21. Đề thi thử vật lí chuyên Phan Bội Châu lần 3 năm 2012 (Giải chi tiết)

 22. Đề thi thử vật lí Quốc học Huế lần 2 năm 2012
 23. Đề thi thử vật lí ĐH Kĩ thuật quân sự 2012 (Giải chi tiết)
 24. Đề thi thử VẬT LÝ chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ lần 1 năm 2012 (có đáp án)
 25. Đề thi thử Đại Học của thpt hà trung lần 1 (giải chi tiết)
 26. Đề thi thử vật lí Chuyên Biên Hòa, Hà Nam lần 2 năm 2011 (có đáp án)
 27. Đề thi thử vật lí chuyên Hà Giang lần 1 năm 2011 (có đáp án)
 28. Đề thi thử vật lí chuyên Tiền Giang lần 2 năm 2012( có đáp án)
 29. Bộ đề Luyện Thi Đại Học
 +  Đề thi thử môn Hóa ĐHKH Huế lần 1 (Giải chi tiết)

+ 10 Đề thi thử có lời giải chi tiết


 ĐỀ THI THỬ  SINH
 ĐỀ THI THỬ ANH ĐỀ THI CHÍNH THỨC TỪNG NĂM
  
2012
Khố A và A1
 1. [nguoithay.org] Đề thi ĐH và đáp án môn Toán khối A 2012
 2. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và Đáp án môn Hóa khối A 2012
 3. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Anh khối A1 2012
 4.  [nguoithay.org] Đề thi ĐH và đáp án môn Lý khối A 2012
Khối B
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Toán khối B 2012
 2. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Hóa khối B 2012
 3. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Sinh khối B 2012
Khối C
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Địa khối C 2012
 2. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Sử khối C 2012
 3. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Văn khối C 2012
Khối D
 1. Đề thi ĐH và đáp án môn Văn khối D 2012
 2. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Toán khối D 2012
 3. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Anh khối D 2012

2011
Khối A
Khối B
Khối C
Khối D
 1.     [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Văn khối D 2011
 2. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Toán khối D 2011
 3. [nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Anh khối D 2011
2010
Khối A
 1. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A năm 2010
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A năm 2010
 3. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Hóa khối A 2010
Khối B
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Hóa khối B 2010
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2010
 3. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh học khối B năm 2010
Khối C
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Văn khối C 2010
Khối D
 1. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối D năm 2010
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Văn khối D năm 2010
 3. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2010
2009
Khồi A
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Hóa khối A 2009
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Vật lý khối A năm 2009
 3. [nguoithay.org]Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối A năm 2009
Khối B
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Hóa khối B 2009
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Sinh học khối B năm 2009
 3. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối B năm 2009
Khối C
 1. [ nguoithay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Văn khối C 2009
Khối D
 1. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Toán khối D năm 2009
 2. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Văn khối D năm 2009
 3. [nguoithay.org] Đề thi tuyển sinh Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2009
Tổng hợp 2002 -2007
2008
Khối A
 1. [ nguothay.org ] Đề thi ĐH và đáp án môn Vật Lý khối A 2008
Khối B
2007

Trung tâm, luyện thi, đại học, môn, Toán, Lý, vật lý, Hóa, hóa học, Anh, sinh, khối A, khối B, Khối C, Khối D, chất lượng cao, học phí rẻ, tại, Tphcm, hồ chi mình, hà nội, Giáo viên, giỏi, kinh nghiệm, tận tâm, nhiệt tình, học, khảo sát hàm số, tích phân, nguyên hàm, số phúc, phương trình vô tỉ, khó, hay, đề cương chọn lọc, đề cương hay, tài liệu giải chi tiết, bài giảng video, clip dạy học, với thầy, Trần phương, phan huy khải, nguyễn tấn trung, PHạm Phong, lê bá trần phương, bài giảng hay, bài giảng hay nhất, phần mềm học, toán, lý, hóa, phần mềm luyện thi đại học