Đài Voa

ĐÀI VOA TRỰC TIẾP LÚC 8 GIỜ TỐI HOẶC 10 GIỜ KHUYA VN

ĐÀI Á CHÂU TỰ DO TRỰC TIẾP LÚC 6 GIỜ 30 SÁNG HOẶC 9 GIỜ KHUYA VN

RFI TIẾNG VIỆT TRỰC TIẾP 14 GIỜ HOẶC 15 GIỜ VN
Hiển thị 9 mục
Tên đàiThời gianLiên kết
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Sắp xếp 
 
Tên đàiThời gianLiên kết
Đài Voa trên Facebook  http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/viet1300a.asx 
Đài Voa 8 giờ tối VN http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/viet1300a.asx 
Trang Web đài Voa  http://www.voatiengviet.com/ 
Đài Voa trực tiếp 8 giờ tối và 10 giờ khuya VN http://www.voanews.com/vietnamese/podcasts 
Đài Voa trên Youtube  http://www.youtube.com/user/VOATiengVietVideo 
Anh ngữ sinh động  18 giờ http://www.voanews.com/vietnamese/podcasts 
Y học Trực tiếp http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/viet1500a.asx 
Đài Voa 10 giờ khuya VN http://www.voanews.com/wm/voa/eap/viet/viet1500a.asx 
Đài Á Châu Tự Do Trực tiếp mms://a652.l2130856651.c21308.g.lm.akamaistream.net/D/652/21308/v0001/reflector:56651 
Hiển thị 9 mục