Đài Vatican công giáo

đăng 19:06 23-07-2011 bởi Nguyễn Đức Thuần   [ đã cập nhật 05:13 17-08-2013 ]


   ĐÀI VATICAN TRỰC TIẾP LÚC 6 GIỜ 15 SÁNG HOẶC 8 GIỜ 15 TỐI VN