Đài Vatican công giáo

đăng 19:06, 23 thg 7, 2011 bởi Ag Nguyễn Đức Thuần   [ đã cập nhật 05:13, 17 thg 8, 2013 ]


   ĐÀI VATICAN TRỰC TIẾP LÚC 6 GIỜ 15 SÁNG HOẶC 8 GIỜ 15 TỐI VN