VORMS

Die volgende dokumente is besig om opdatter te word en kan op dié stadium slegs by die kerkkantoor bekom word:


Aansoek om te doop

Vorm vir Aanmelding van nuwe intrekkers

Begrafnisse

Aansoekvorm Verhuring van Kerkeiendom