Bedienings‎ > ‎

Vrouediens

Wat is die Vrouediens?

Alle vrouelidmate is outomaties deel van die Vrouediens en is baie welkom om betrokke te raak. Die gemeente is verdeel in 8 Vrouedienswyke volgens die kerkraadswyke (sien kaart ), maar enigiemand is welkom om by enige ander wyk in te skakel. Elke wyk het haar eie Bybelse vroue naam en 'n leidster en sekretaresse neem leiding (sien kontakbesonderhede onder).Wyksleidsters reël 5-6 wyksbyeenkomste per jaar by iemand aan huis. Daar word ook 2-3 Vrouebyeenkomste per jaar in die kerksaal gereël waarheen al die vroue in die gemeente uitgenooi word, met 'n spreker oor een of ander aktuele onderwerp.

Die jaarlikse Vrouekamp is gewoonlik 'n hoogtepunt op die kalender! (Sien jaarprogram)

Die Vrouediens lewer diens op verskeie terreine. Behalwe die gereelde koppie tee Sondagoggende na die diens, word tee en toebroodjies ook verskaf met begrafnisse. Met doop- en Nagmaalsgeleenthede word blomme in die kerk voorsien, en met funksies soos die jaarlikse basaar beman die vroue die stalletjies. 'n Jaarlikse onthaal word vir al die senior burgers aangebied en die vroue is ook betrokke by al die ander barmhartigheidsprojekte van die gemeente (Abraham Krielkinderhuis, sopkombuis, Holy Cross Ouetehuis ens.)

Elke vrou in die gemeente is vir ons belangrik – jou spesiale gawes en talente kan op 'n besonderse wyse tot eer van die Here aangewend word. In wyksverband kan elke vrou deel vorm van vriendekring wat nie net lekker saam werk nie, maar ook regtig vir mekaar omgee, mekaar bemoedig en in mekaar se lief en leed deel. Indien jy nog nie inskakel nie, kontak gerus vir Juckie de Vos (012-377 0206 / 083 296 4104)


Ander projekte waarby die Vrouediens betrokke is:

Die Gemeente Biblioteek:
Die gemeente biblioteek het so 10 jaar gelede as inisiatief van die Vrouediens ontstaan. Die Vrouediens borg ook die vrouetydskrifte, Lééf en Finesse wat gratis in die biblioteek uitgeneem kan word. Geestelike boeke, veral talle Bybelse romans, boeke oor die huwelik en vir gesinne, cd's, en dvd's kan gratis uitgeneem word om elke vrou geestelik te verryk. Die biblioteek is elke Sondagoggend net na die oggenddiens oop. (Kontak gerus Juckie de Vos 012-377 0206 of Carina Wessels 012-379 2791).

Die Kaartjiebediening

Ook 'n Vrouediens inisiatief! Handgemaakte kaartjies word op 'n gereëlde basis gemaak en voorsien om siekes en bedroefdes in die gemeente te bemoedig. Kaartjies word ook vir ander geleenthede gemaak, soos onder meer vir die senior burger onthaal, die weduweeklub , Kersfees en verjaarsdae ens. Van die handgemaakte kaartjies word ook in die biblioteek verkoop om die bediening mee te befonds. (Kontak gerus vir Geraldine Grobler as jy betrokke wil raak 012-379 0119).


Die Wonderstappers
'n Stapklub is 2010 begin deur 'n paar dames van die Vrouediens. Elke Saterdagoggend 6:30 word daar vanaf die kerk gestap, 3 of 5 km. Jy hoef nie stapfiks te wees nie, en dit is ook nie net vir vroue nie - almal is welkom! Uitstappies word ook gereël, soos oa die Dieretuinstap elke maand, die Klap-'n- Tekkie tbv Danville Ouetehuis en die Spar Womens Challenge. Onthou net om jou eie water, sonhoed en sonbrandroom te bring. 'n Pragtige stapklub t-hemp is ook beskikbaar. (Kontak gerus vir Alta Barnes 012-377 3384/ 082 466 8129 of Ria Gildenhuys 012-379 2050 / 082 908 8010.)


Die Weduweeklub

Die weduweedames van die gemeente kom die afgelope paar jaar elke 1ste Woensdagoggend van die maand 11:00 bymekaar om lekker te gaan saam eet. Daar bestaan 'n spesiale band tussen die dames en hulle kuier gesellig saam en ondersteun mekaar op 'n besonderse wyse. (Kontak gerus Tannie Annie de Villies 012-379 1448.)


Die Vrouebybelstudie
Elke Woensdagoggend 9:30 -10:30 word 'n Bybelstudie vir al die dames wat in die oggend by die huis is, in die konferensielokaal aangebied. Niemand is te jonk of te oud om te leer of geestelik te groei nie! (Kontak gerus Ds Wouter de Vos 012-377 0206).


Wyksindelings en kontakbesonderhede:

Ester: Enige jong dames Leatitia Gouws 012-379 1678/ 082 4573951

Eunice: J1-2, K1-3, L1-3, M1-2 Babs Koen 012-379 7975/ 082 563 1355

Lidia: Suiderberg Rentia Strydom 012-377 1796/ 076 580 9781

Maria: G3-4, H4-5, J3-4, K4-5 Rolien Becker 012-379 2212 /083 5177531

Mirjam: D1-2, E1-3, F1, H1-3, G1 Barbie Badenhorst 082 749 8502

Rebekka: A3-4, B5, C3-4, D3-4 Surita van Biljon 084 517 9386

Rut: A1-2, B1-4, C1-3 Elise Greeff 082 260 1223

Sara: E4-6, F2-4,D3 Rina Swart 012-379 8225/ 082 443 9207

Vroue wat belangstel word uitgenooi om te kom aansluit. Voltooi gerus die kontakvorm en daar sal met u in verbinding getree word.