12/05/2019 - 18/05/2019

posted May 12, 2019, 11:39 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated May 12, 2019, 11:59 AM ]
  1. Dankie vir 'n demokratiese verkiesing. Ons bid dat die uitslag deur almal aanvaar sal word en dat die verkose leiers vrede en voorspoed vir ons land sal nastreef en vir 'n terugkeer na Goddelike waardes.
  2. Wes-Kaapse sinodesitting vanaf 13 tot 17 Mei 2019. Bid vir insig en wysheid van Bo.
  3. Mense in ons gemeente wat worstel met depressie, siektes en finansiële nood.
  4. Die droogte van Sutherland in die Noord-Kaap tot Steytlerville in die Oos-Kaap is kommerwekkend. Intussen is Namibië ook tot droogtehulpgebied verklaar. Ons bid vir uitkoms!
  5. Vervolgde Christene wêreldwyd. Gebed is steeds die dringendste behoefte van die vervolgde kerk.

DANKIE HERE...

Vir moeders en grootmoeders wat hulle kinders en kleinkinders getrou met liefde tot eer van die Here opgevoed het.
Vir soveel siekes wat genees is en die wat groot operasies ondergaan het en volkome herstel het. Prys die Here!
Comments