11/08/2019 - 17/08/2019

posted Aug 11, 2019, 12:51 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
  1. Die stem van God wat ook in die stilte na ons kom. Bid dat ons as gemeente sal luister en Sy stem sal hoor in die natuur maar ook in Sy Woord en dat ons God met geduld kans sal gee om op Sy besondere wyse met ons te praat.
  2. Alle vroue in ons lewe en ons verlede wat deur God gebruik word/was om van die wêreld 'n plek te maak waar verdraagsaamheid en sagmoedigheid heers. (Vrouemaand)
  3. Ons mooi land Suid-Afrika. Mag God in Sy groot genade die ekonomiese krisis en die stryd onder politieke leiers tot Sy eer oplos!
  4. Degnos: Boesmans. Hierdie groep mense in Namibië het besondere uitdagings om die Woord te verkondig maar ook daagliks te oorleef. Ons bid vir hulle wat betrokke is by die sendingprojek, waar ons gemeente ook 'n bydrae lewer. (Deuroffer)


DANKIE HERE...

Vir vroue en moeders in ons lewens en die positiewe invloed wat hulle in ons lewens gehad het. Mag hulle gekoester en gerespekteer word.
Vir Eredienste, Bybelstudiegroepe asook 'n toerustingskursus waar ons die Bybel beter leer verstaaan en met groter verantwoordelikheid lees.


BID ASSEBLIEF VIR:

Awa Nothling, Beulah Wentzel, Herman en Esther du Plessis se dogter, Johan Smit (Smittie), Wilna Truter, Ralie Denobili, Harriet Meintjies, Hennie Willemse.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Debbie de Klerk, Dr. George Cronje, Evert Bezuidenhout, Carel Bezuidenhout.
Comments