09/06/2019 - 15/06/2019

posted Jun 9, 2019, 12:49 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
  1. Die ernstige droogte wat nog in sekere dele van die land voortduur en baie boere op hulle knieë het. Bid dat die Here ook in hulle omstandighede sal ingryp en in Sy alwysheid sal voorsien.
  2. Kinderbeskermingsweek: Bid vir kinders in ons land wat blootgestel word aan mishandeling en geweld. Ons bid ook vir die jeug wat aan ons gemeete toevertrou is. Rus ons ouers toe om hulle doopbelofte na te kom en kategete om die Woord met liefde aan die kinders oor te dra. (Biddag vir jeug en kategese).
  3. Plaasaanvalle het in die Wes-Kaap sedert die begin van die jaar verdubbel. Bid vir slagoffers om vertroosting en heling maar ook vir aanvallers om hulle van die bose weë te bekeer.
  4. Volharding in die geloof vir 'n klein groepie Christene in Somalië. (Uit 'n bevolking van 9,8 miljoen is daar slegs 'n paar honderd Christene.)

DANKIE HERE...

Vir Pinkster 2019 - dat ons as gemeente nog die voorreg kon hê om die afgelope week God se wil met ons te ontdek en vir elkeen wat meegehelp het om dit 'n geestelike verrykende week te maak! Prys en loof die Here!
Comments