07/07/2019 - 13/07/2019

posted Jul 7, 2019, 11:34 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
  1. Die skole wat die week begin, gaan weer uitdagings aan leerlinge en onderwysers stel. Mag die werk geseënd wees en tot eer van ons Skepper geskied.
  2. Die werksaamhede in ons gemeente van die derde kwartaal: Ds. Jan en Karien, die Kerkraad, die Dienswerkers, Tinus (ons orrelis) en Merinda (in die kerkkantoor).
  3. Alle mense rondom ons wat dalk saans honger en koud gaan slaap – laat ons hulle met deernis en liefde behandel en 'n medemens vir hulle wees!
  4. Uitreikaksies van NG Gemeentes na buurstate om sendingprojekte te ondersteun: finansieël en geestelik. (Sinodale Deuroffer vir Zimbabwe, Malawi en Mosambiek).

DANKIE HERE...

Vir sy heerlikheid en Almag! Laat ons daaroor juig ten spyte van die aanslae in die lewe: Esra 7:28 “Ek het moed geskep toe ek besef dat ek die hulp van die Here my God het.”
Comments