06/10/2019 - 12/10/2019

posted Oct 6, 2019, 11:58 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
  1. Die polisie op wie daar baie druk is met die stygende misdaadvlakke en dienstebetogings. Ons bid vir hulle en ander veiligheidsdienste se veiligheid.
  2. Die Algemene Sinode wat die week naby Boksburg plaasvind. Bid vir wysheid en God se wil in die besluite wat geneem word.
  3. Die spesiale Kerkraadsvergadering wat op Dinsdag 15 Oktober 2019 plaasvind om Kerkraadslede en Dienswerkers te kies. Ons dra die vergadering aan die Here op vir die regte besluite. Ons bid ook vir die werksessie wat sal plaasvind op 8 Oktober. Vir wysheid onder leiding van die Heilige Gees.
  4. Die Gemeenskapsdiens waar ons ander gelowiges in die gemeenskap wil bereik en bewus maak van die goeie gesindheid van mede gelowiges. Mag hulle ook in hulle besondere omstandighede bewus wees van die liefde van Christus.
  5. Die groot groep Seniorburgers in ons gemeente en omgewing. Bid vir veiligheid, goeie gesondheid, finansies en geestelike versorging. Ons dra hulle met deernis en liefde aan die Here op.


DANKIE HERE...

Vir Radio Kansel: Hulle bereik duisende mense deur middel van die radio. Mag hulle die nodige finansies vind om met die geseënde werk voort te gaan. (Deuroffer)
Vir elke gebed wat opgaan vir vervolgde Christene wêreldwyd. Dit help hulle om sterk te staan in die geloof namate die geestelike geveg feller raak... (Geopende Deure)


BID ASSEBLIEF VIR:

Serah Bester, At Horn, Loot Myburgh, Gerda Willemse, Janita Russouw.
Dit is met hartseer dat ons bekend maak van die heengaan van Alice Carmel. Innige simpatie aan haar gesin en familie.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Debbie de Klerk, Dr. George Cronje, Evert Bezuidenhout, Carel Bezuidenhout, Awa Nothling; Herman en Esther du Plessis se dogter, Harriet Meintjies, Hennie Willemse.
Comments