Voorbidding‎ > ‎

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

14/04/2019 - 20/04/2019

posted Apr 14, 2019, 8:55 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Apr 14, 2019, 8:56 AM ]

 1. Die Verkiesingstryd. Dat dit nie geweldadig sal raak nie. Ons bid vir verdraagsaamheid en 'n vreedsame aanloop tot die verkiesing in Mei. GOD IS IN BEHEER!
 2. Die ernstige droogte wat nog in sekere gebiede van ons land heers. Ons bid dat God in Sy Almag uitkoms sal gee aan mens en dier.
 3. Veiligheid op ons land se paaie gedurende Paasnaweek. Ons bid vir gehoorsaamheid aan die padreëls en verantwoordelike bestuur.
 4. Feba Radio: Hulle saai die Evangelie tans uit na geïsoleerde gemeenskappe in 50 lande en 130 tale. Ons bid dat die besondere diens mense na Jesus sal lei en dat die organiseerders finansiële ondersteuning van gelowiges sal ontvang.

DANKIE HERE...

Die gebruik van die Sakramente van die Nagmaal op Vrydag 19 April, waar ons hoop en geloof in Christus weer versterk kan word!

07/04/2019 - 13/04/2019

posted Apr 7, 2019, 12:17 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Onverdraagsaamheid, geweld, brutaliteit en wrede moorde. Bid dat ons as volk ons voor God sal verootmoedig en die gelowiges 'n voorbeeld van liefde sal stel.
 2. Bybelverspreiding oor die wêreld heen – om elke mens bewus te maak van God se liefde, genade, vergifnis, trou, grootheid en krag!
 3. Die Polisiemag in ons land wat die geweldadige optogte en stakings moet beheer!
 4. Die herstel van hoop in lewens van Christene in Sirië en Irak. (Geopende deure)

DANKIE HERE...

Vir telentvolle mense: Koor en Tinus (ons orrelis) – wat vir ons in hierdie oggend die diepte en betekenis van Sy Kruisiging opnuut laat verstaan.
Ons is dankbaar vir al die seëninge wat ons daagliks uit God se hand ontvang!

31/03/2019 - 06/04/2019

posted Mar 31, 2019, 1:23 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Grondhervorming: Dit is 'n baie emosionele en sensitiewe saak! Mag ons regering en alle betrokkenes dit met groot wysheid en leiding van Bo hanteer.
 2. Ons land Suid-Afrika – dat die regering en leiers sal volhard om 'n versoenende rol te speel. 2 Tim: 22(a) “Streef na geloof, liefde en vrede”
 3. Ons gemeente Outeniqualand – vir alle siekes en eensames en mense wat in finansiële nood verkeer!
 4. Die Leraar, Kerkraad, Dienswerkers, Kantoorpersoneel, Orrelis en Koster vir seën op hulle werk.
 5. Vierde Lydensweek: Die aanloop tot die Paassangdiens. Mag ons die diepte en betekenis van Sy Kruisiging opnuut verstaan.

DANKIE HERE...

Vir genade en vergifnis van ons sonde wat ons daagliks van u ontvang!
Loof en prys Hom!

24/03/2019 - 30/03/2019

posted Mar 24, 2019, 11:07 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die mense van Mosambiek, die Oostelike Hooglande van Zimbabwe en Suidelike Malawi. Die Sikloon Idai wat verlede week daar toegeslaan het, het enorme vernietiging meegebring.
 2. Die slagoffers van die terreur aanval by die twee Moskees in Christchurch in Nieu-Seeland. Bid vir vertroosting en vergewing.
 3. Menseregte dag: 21 Maart. Ons bid dat ons land genees sal word van rassisme, geweld en diskriminasie, dat ons as gelowiges 'n getuienis sal wees wat hierdie sake betref.
 4. Die beplande massa saamtrek van tieners (#Imagine) vanaf 29 Maart op Bedrasdorp. Ons bid vir die organiseerders asook die jeug wat die byeenkoms gaan bywoon. Mag die byeenkoms hulle toerus om in 'n gebroke samelewing van Jesus te getuig.

DANKIE HERE...

Vir die gemeenskap van gelowiges waarvan ons deel kan wees en weekliks saam die Here kan dien en aanbid.
Vir 'n rustyd saam met familie en vriende.

17/03/2019 - 23/03/2019

posted Mar 17, 2019, 12:22 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die padgebruikers in SA gedurende die vakansie en die lang naweek. Ons bid vir verantwoordelike bestuur en veilige tuiskoms.
 2. Die hofuitspraak teen die NG Kerk die afgelope week. Ons bid veral vir die Sinodale Kommissie wat spoedig 'n besluit in die verband moet neem. Mag God hulle toerus met wysheid. Ons bid vir gemeentes wat verskillende standpunte oor die saak van “Selfdegeslag verhoudings” huldig. Mag ons die wysheid ervaar om verdraagsaam teenoor mekaar te wees en getrou aan die Woord te bly.
 3. Ons gemeente Outeniqualand in die Lydenstyd – dat God se genade en liefde ons sal sterk vir alle uitdagings in 2019 – dat ons geestelik sal groei en volhard in geloof!
 4. Irak: Bid vir gelowiges vanuit 'n Moslem agtergrond wat teenstand van hulle families en gemeenskappe ondervind.
 5. Ds. Jan Fourie, Karien, Henk en Melani.

DANKIE HERE...

Vir die tweede Lydensweek. Kom deel in hierdie opwindende geestelike reis en word verryk in u saamleef met God en vir die groot prys wat vir ons sonde betaal is.
Vir goeie reëns, wat op baie plekke geval het! Loof en prys die Here.

10/03/2019 - 16/03/2019

posted Mar 10, 2019, 6:06 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ons land Suid-Afrika en vir die tydperk tot die verkiesing van 8 Mei en daarna. Ons bid vir versoening, verdraagsaamheid, geregtigheid en liefde tussen alle rasse en gelowe.
 2. Dit is vandag die eerste Lydenssondag: Die tydperk waarin ons die volgende paar weke die lyding van Christus herdenk en ons voorberei vir Paasfees en die Opstanding! Dit is 'n tyd van bepeinsing, gebed en geestelike groei.
 3. Die kerkraadsvergadering van Dinsdag 12 Maart. Die Here se leiding en wil in besluite wat geneem moet word.
 4. Viëtnam: Ons bid vir 33 Viëtnamese Christene wat deur amptenare aangerand is. Hulle huis is ook geplunder nadat hulle geweier het om Bhoeda te aanbid. (Geopende Deure)
 5. Ds. Jan Fourie en sy gesin.

DANKIE HERE...

Vir U genade en vergifnis van sonde wat ons daagliks ontvang.
Vir die voorreg wat ons het om vanoggend ongehinderd die Here te aanbid! Ons loof en dank Hom!

03/03/2019 - 09/03/2019

posted Mar 3, 2019, 11:02 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die ernstige droogte in sekere gebiede in ons land. Ons bid spesifiek vir die Sentrale Karoo (Beaufort Wes en Laingsburg) asook die mense en diere wat swaarkry.
 2. Volgehoue voorbidding vir siek mense in ons gemeente – kyk na die name in die Weeknuus onder “Bid asseblief vir”.
 3. Ds. Jan Fourie en sy gesin – dat die tydperk wat hulle in ons gemeente in diens van die Here sal wees, geseënd sal wees en dat ons as gemeente hulle in die besondere taak hartgrondig/volmondig/van ganser harte sal ondersteun.
 4. Dat ons die seer van mense werklik sal aanvoel en aanspreek. Daar is talle mense wat worstel met depressie, siektes, verlies en finansiële nood.
 5. Missie Japan: Bid vir missie Japan se sendelinge en hul gesinne - en die uitdra van die evangelie, in 'n land waar minder as 1% van die bevolking van 127 miljoen Christene is.

DANKIE HERE...

Vir die voorreg van mede gelowiges – wat na mekaar omsien en mekaar se laste help dra.
Vir gebed wat ons geloof versterk en waardeur ons daagliks in Sy teenwoordigheid kan verkeer!
Vir oop deure vir die Evangelie by skole.

24/02/2019 - 02/03/2019

posted Feb 24, 2019, 6:38 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die boodskap van die nagmaal en vir die versterking van ons geloof!
 2. Vir mense om moed te hou, toe te neem in deursettingsvermoë en geloof in God, veral in die droogtegebiede.
 3. Ons vra voorbidding vir Ds. Jan en sy gesin wat volgende naweek by ons verwelkom word. Mag sy arbeid in Outeniqualand geseënd wees.
 4. Sirië: Sirië is vir meer as vyf jaar in 'n oorlog gewikkel. Bid dat die talle getraumatiseerde mense gemoedsrus sal vind. Bid ook vir 'n spoedige einde aan die gevegte. U gebede beteken so baie vir hierdie mense! (Geopende Deure)
 5. Die Wêreldbiddag wat Vrydag plaasvind. Mag God elke gebed seën wat oor die wêreld tot Sy troon gerig word.

DANKIE HERE...

Vir ons Hemelse Vader vir onverdiende seëninge elke dag!
Vir die feit dat ons die Here volkome kan vertrou in al ons krisisse en bekommernisse!

17/02/2019 - 23/02/2019

posted Feb 17, 2019, 11:08 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die krag van die Heilige Gees en die belangrikheid van gebed. Bid dat die Heilige Gees ons altyd meer sal lei om te bid. Biddeloosheid in die kerk is absoluut vernietigend.
 2. Ekonomiese kwessies in ons land: Werkloosheid, kragvoorsiening, droogte, hoë inflasie en swak bestuur by baie staatsinstansies. Bid dat ons hierdie sake wat ons bekommer volkome in die hande van ons Hemelse Vader sal vertrou.
 3. President Cyril Ramaphosa – vir die geweldige taak wat hy het om ons land op dreef te kry. Mag hy ook genade en krag van Bo ontvang.
 4. Die verskillende kommissies van ondersoek. Bid vir al die getuies en regters betrokke en dat die afhandeling ons land weer op 'n pad van eerlikheid sal plaas.
 5. Jordanië – dat die groot hoeveelheid vlugtelinge 'n geleentheid sal hê om die Evangelie te hoor. (Geopende Deure)

DANKIE HERE...

Vir die Bybel in ons eie taal en die vryheid om dit te lees en met ander te deel.
Vir Jesus se sorg vir ons gemeente.

10/02/2019 - 16/02/2019

posted Feb 10, 2019, 9:55 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Biddag vir onderwys en opvoeding: Ons bid vir hulle wat ons jeug geestelik toerus asook die #imagine beweging en die werk wat hulle doen.
 2. Brugtragedie by die Hoërskool Driehoek in Vanderbijlpark. Ons bid vir vertroosting van die families en sê dankie vir die gees van meelewing en gebede van almal in die gemeenskap en land!
 3. Die Landbougemeenskap in ons omgewing – vir goeie arbeidsverhoudings en opheffingswerk onder arbeiders en kinders.
 4. Ruan Brand wat verlede Sondag belydenis van geloof afgelê het. Ons dank die Here vir sy herstel na 'n ernstige ongeluk maar ook vir die geloofspad wat hy in die toekoms as lid van die gemeente gaan loop.
 5. Aksie België vir Christus: Bid vir sendelinge en hulle gesinne vir vrug op hulle arbeid en goeie gesondheid.

DANKIE HERE...

Vir die goeie reën wat in groot dele van ons land geval het.
Vir gelowige onderwysers en skoolhoofde wat hulle werk met groot passie doen en 'n positiewe invloed op ons jeug het.

1-10 of 199