Voorbidding‎ > ‎

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

05/07/2020 - 11/07/2020

posted Jul 4, 2020, 11:27 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ons land se ekonomie: Dit voel vir ons of die minister van Finansies nie meer 'n oplossing het nie, dit voel of hy nie meer die ondersteuning van die kabinet het nie. Dankie Here dat U wel die oplossing het en dat ons volkome op U kan vertrou.
 2. Droogte hulp in die droogte geteisterde gebied van die Oos-Kaap, die Gamka vallei.
 3. Die Hoof-Regter mnr. Mogoeng Mogoeng wat onder groot druk van politieke partye is omdat hy 'n geloofsuitspraak oor Israel gemaak het. Mag hy by sy Christelike geloof bly en nie swig nie.
 4. Hulle wat in die tyd van die bedreigende Covid-19 virus steeds leiding neem en aan die volke van die wêreld hoop gee en positief bly.


DANKIE VIR:

Die Heilige Gees wat in ons woon en ons Vertrooster is, in die verlede en ook nou in die tyd waarin ons verkeer.
Dat ons 'n minister van Finansies het wat eerder die “smal weg kies”.
Die Vertroosting en Hoop wat ons in U Woord vind. Jes. 41:10 “Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met My eie hand red ek jou.”
Sy volgehoue en liefdevolle bemoeienis met Sy Kerk en ons as sondaars. Laat ons in hierdie tye ware getuienisse vir Hom wees en Sy liefde uitdra aan almal.


BID ASSEBLIEF VIR:

Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Hermien Muller, Essie Alberts.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Susan Joubert, Bok van Heerden.

28/06/2020 - 04/07/2020

posted Jun 27, 2020, 11:49 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ons boere: Plaasaanvalle is weer besig om toe te neem. Here beskerm asseblief hierdie deel van ons bevolking teen die magte van die duisternis.
 2. Die dele van ons land waar dit nog droog is en die boere en hulle werkers smeek om uitkoms. Here wees hulle asseblief tog genadig!
 3. Gelowiges om bewus te wees van die werking van die Heilige Gees in hulle lewens en daagliks die regte dinge te doen om die werking van die Heilige Gees te versterk.
 4. Dankbaarheid teenoor ons Drie Enige God Vader, Seun en Heilige Gees wat na ons omsien in voor- en teëspoed, in siekte of rou, in nood en verwagting, in ouderdom, eensaamheid asook gevare van ons tyd. Ons dank U in die naam van Jesus ons Saligmaker en Verlosser.


DANKIE VIR:

Die munisipale dienste wat nog sorg dat ons strate skoon is en ons daagliks alle moderne geriewe tot ons beskikking het.
Die ware hoop wat in hierdie tyd in Christus is, die Gekruisigde, opgestane Here en Oorwinnaar: “Christus is in julle, Hy is julle hoop op heerlikheid.” Kol. 1:27
Die vele moontlikhede wat ons elke Sondag het om die Evangelie aan te hoor, ook ons inrydiens. U voorsien wonderbaarlik in hierdie tyd van inperking!


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Bok van Heerden, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Hermien Muller, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Burgert van der Walt, Essie Alberts.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.


LIEF EN LEED:

Ons innige meegevoel aan Dr. George Cronje se familie met sy heengaan.  Sy ter aarde bestelling was Vrydag by Outeniqualand se begraafplaas.

21/06/2020 - 27/06/2020

posted Jun 20, 2020, 11:12 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Beëindiging van geslagsgeweld. Mag ons Hemelse Vader die harte van hulle wat geen respek vir die swakkeres in die samelewing het nie, sag maak, sodat hulle met die oë van Jesus na ander sal kyk.
 2. Die matrieks van 2020. Here help hulle om die uitdagings met die krag van Bo te oorwin.
 3. Die stryd teen die Corona virus. Mag hulle wat besig is om 'n entstof te ontwikkel en hulle wat siekes behandel asook die regering wat maatreëls tref om ons te beskerm, daagliks U wysheid en genade ervaar. Here ons bid dat U met U wysheid en almag sal intree en ons gebede verhoor om die stryd te beëindig.
 4. Jeugmaand: Ons jeug staan voor vele uitdagings. Mag hulle die stryd teen werkloosheid, verslawing en akademiese geleenthede met U hulp oorwin.


DANKIE VIR:


Ons gemeente wat 70 jaar oud is. Dankie vir almal wat in die jare Sy koninkryk gedien het. Die Here het ons voorwaar geseën!
Ons gemeente se gesonde finansies. Ten spyte van moeilike omstandighede het ons steeds rede om die Here te loof vir Sy voorsiening.
Vaders en Oupas wat steeds hulle doopbelofte nakom en kinders en kleinkinders met voorbeeld en gebede lei. (Vadersdag)


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Alet Raubenheimer, Bok van Heerden, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Hermien Muller, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Burgert van der Walt, Serah Bester, Essie Alberts.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

14/06/2020 - 20/06/2020

posted Jun 13, 2020, 11:53 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die wêreld in nood en vra dat U uself aan elkeen sal openbaar.
 2. Die regering van die dag, dat U hulle sal toerus met integriteit en waarheid om hulle opdragte uit te voer waarvoor U hulle aangestel het.
 3. Ons President: Dat hy die welwillendheid tussen rasse in ons land sal raaksien en hom nie sal assosieer met uitsprake wat verdeeldheid saai nie.
 4. Ons basaar en verkope wat hierdie jaar groot uitdagings aan organiseerders sal stel. Dankie vir hierdie mense se inisiatief om onder hierdie omstandighede steeds voort te gaan en planne te maak. Mag die Here ook op die wyse ons gemeente se finansies aanvul en seën.


DANKIE VIR:

Sondag se inrydiens en elkeen wat 'n aandeel gehad het om die besondere diens moontlik te maak.
Die kuberruim: Nog nooit in die geskiedenis het soveel gebede en tekste die kubberruim gevul nie. God gebruik inderdaad hierdie tydperk tot Sy eer!
U teenwoordigheid in elke gelowige huis. Jesaja 49:23 “Dan sal jy besef dat ek die Here is; wie op My vertrou word nie teleurgestel nie.”


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Alet Raubenheimer, Bok van Heerden, Bertie Truter, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Alf Lategan, Hermien Muller, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Burgert van der Walt, Estelle Becker (afsterwe van haar moeder), Serah Bester, Essie Alberts.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:


Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

07/06/2020 - 13/06/2020

posted Jun 6, 2020, 11:12 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ons gemeenskap, vriende, familie, kennisse wat die verlossing van Jesus Christus nodig het.
 2. Die VSA: Hierdie magtige land verkeer in 'n staat van ongekende onrus. Mag ons Hemelse Vader deur Sy Gees ook hier intree en genesing bring sodat daar vrede en vergewing sal kom.
 3. Ons kinders (Kinderbeskermingsweek): Krete en angs oor geslagsgeweld en mishandeling van vroue en kinders neem toe a.g.v. inperking en verlies aan inkomste. Mag die Here met Sy Gees ook in hierdie huise intree.
 4. Die Onderwys: Groot onsekerheid heers steeds by onderwysers, kinders en ouers i.v.m. heropening van skole en regulasies. Here gee tog wysheid sodat dit wat besluit word in belang van die kinders sal wees en nie magsbehepte politici, vakbonde en leiers se wil sal wees nie.


DANKIE VIR:

U teenwoordigheid in ons lewe en U Gees wat in ons woon en ons Trooster is. 2 Kor. 4:16 “Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe.”
Die Nasionale dag van gebed. Dankie Heer vir elke gebed wat U aangehoor het. Ons weet verseker dat U op U tyd en na U wil uitkoms gee.
Herstel by hulle wat groot operasies ondergaan het. Ons vertrou hulle volkome aan U toe.


BID ASSEBLIEF VIR:


Susan Joubert, Alet Raubenheimer, Bok van Heerden, Bertie Truter, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Alf Lategan, Hermien Muller, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Burgert van der Walt, Estelle Becker, Serah Bester.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

31/05/2020 - 06/06/2020

posted May 31, 2020, 12:40 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Die Gr. 12 en Gr. 7 leerlinge wat Maandag weer onder baie onseker omstandighede moet skool toe gaan. Ons bid Heer dat U die leerlinge en onderwysers asook die skoolpersoneel sal beskerm en omvou met u liefde en genade.
 2. Die dag van gebed (vandag, Sondag 31 Mei 2020) wat deur die Staatspresident uitgeroep is. Mag ons as gelowiges in die mooi land op dié dag ons voor God verootmoedig en om genade smeek en Hom erken as die enigste ware God wat oor ons lotgevalle beskik.
 3. Waar ons leraar vanaf volgende week weer met sy normale werksaamhede mag begin, bid ons dat U hom sal beskerm en omvou met U liefde.
 4. Die Kerkraad wat 'n besluit sal moet neem i.v.m. die opening van die kerk vir dienste waar minder as 50 lidmate teenwoordig mag wees. Here, rus hulle toe met wysheid in hierdie besluit.


DANKIE VIR:

U omgee vir ons en ons behoeftes. Fil. 4:19 "En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens Sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus."
Die reën wat groot verligting in die Suid-Kaap gebring het.
Pinkster en die voorreg om deur tegnologie met mede gelowiges hierdie besondere gebeurtenis in die kerkjaar te vier.
Ons brein en dat U ons toerus om al die negatiewe met positiewe gedagtes te verdryf!


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Godfrey Lochenberg (ons gemeente se tuinier), Alet Raubenheimer, Bok van Heerden, Bertie Truter, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Alf Lategan, Nicky Deysel, Hermien Muller.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

24/05/2020 - 30/05/2020

posted May 23, 2020, 10:09 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Elkeen wat hartseer, angs, depressie en moedeloosheid ervaar as gevolg van die virus-pandemie wat wêreldwyd besig is om tot geestesgesondheids-krisisse te lei.
 2. Ons Staatspresident: Mag hy die leiding van Bo ervaar om in hierdie tyd van krisis te doen wat die beste vir almal in ons land is en tot eer van die Here.
 3. Krag, om hierdie moeilike tyd te deurstaan en verdiep ons verhouding met U en u mense.
 4. 'n Verdieping van ons geloof in hierdie tyd van afsondering. Mag ons u stem hoor en vashou aan u beloftes.
 5. Pinkster: 'n Tyd waar ons ons in afsondering, onder die leiding van die Heilige Gees, in die geloof versterk sal word. Mag dit hierdie jaar 'n besondere gebeurtenis wees.


DANKIE VIR:

U Woord wat nie ingeperk kan word nie en dat U steeds daar is. Jes. 49:23 “Dan sal jy besef dat ek die Here is; wie op My vertrou word nie teleurgestel nie.”
Dankie vir die lewe.
Mense wat vir ander omgee.


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Godfrey Lochenberg (ons gemeente se tuinier), Hennie Raubenheimer, Suzette Krause, Bok van Heerden, Bertie Truter, Anton Erasmus, Annetjie Vosloo, Janita Russouw, Alf Lategan, Henriette Bothma, Nicky Deysel.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

17/05/2020 - 23/05/2020

posted May 16, 2020, 11:46 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ons land en dink aan die: Ekonomie inkrimping weens die korona virus. Honger mense wat ly onder armoede en desperaatheid. Mense wat siek is weens die virus. Mense wat daagliks hulle werk verloor of hulle salarisse wat halveer word en hulle wat sukkel om finansieel die mas op te kom.
 2. Meer hoop, dankbaarheid en positiwiteit onder ons mense.
 3. Ds. Jan en sy gesin asook die kerkraad en amptenare, wat in hierdie tyd moet beplan om steeds die kerk se finansiële verpligtinge na te kom en die gemeente geestelik te versorg.


DANKIE VIR:

Verpleegpersoneel: eer en dank aan die groep mense wat daagliks hulle eie lewens in gevaar stel om siekes te versorg. (Dinsdag was Internasionale verpleegstersdag)
Mense en organisasies wat finansiële bydraes lewer en hulp verleen om voedsel te verskaf aan behoeftige en honger mense.
Ons Hemelse Vader. Psalm 62:6 “Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek. Net Hy is my rots en redding my veilige vesting sodat ek stewig staan.”


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert, Godfrey Lochenberg (ons gemeente se tuinier), Hennie Raubenheimer, Suzette Krause, Bok van Heerden, Bertie Truter.


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

10/05/2020 - 16/05/2020

posted May 9, 2020, 11:19 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Politiekery en magsmisbruik deur politici wat besig is om groot dele van ons volk te benadeel en die welwillendheid te ondermyn.
 2. Die groot onsekerheid wat in die onderwys bestaan. Mag daar spoedig groter duidelikheid kom en rustigheid by onderwysers en leerders.
 3. Outeniqualand. Mag die Here ons bewaar en gesond hou. Daar is van ons wat alleen woon en die eensaamheid dreig om ons te oorweldig. Bid dat God ook in hierdie huise teenwoordig sal wees en vertroos.
 4. Voedselhulp aan verhongerde armes. Ook hierdie uitreik van weldoeners is in omstredenheid gedompel. Ons bid vir redelikheid en harte wat steeds omgee en hulp verleen.


DANKIE DAT:

Ons steeds te midde van bedreigings op vele terreine op U kan vertrou. “Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.” Jesaja 41:10
Daar vriende en familie is wat steeds met ons kontak hou en daagliks vir ons bid.
Ons deur die tegnologie tot ons beskikking, steeds U Woord kan aanhoor en met ander deel.


BID ASSEBLIEF VIR:

Susan Joubert


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

03/05/2020 - 09/05/2020

posted May 2, 2020, 11:17 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

 1. Ds. Jan en sy gesin. Die tyd van inperking stel groot eise aan die leraar en sy gesin. Mag hy die uitdaging om met 'n gesiglose en afwesige gemeente te kommunikeer, bemeester en volhou.
 2. Die Kerk wat wêreldwyd onder groot druk is om sy finansiële verpligtinge na te kom. Mag ons as lidmate steeds ons verantwoordelikheid as gelowiges nakom.
 3. Alle Korona pasiënte in hospitale en in afsondering. Bid vir die afplatting van die virus wêreldwyd en luister wat God vir ons wil sê.
 4. Die ekonomie van die land en hulpverlening aan armes en haweloses. Mag ons as gelowiges in die tyd die beeld van Christus uitdra deur ons oor dié nood te ontferm.


DANKIE VIR:

Die reën van die afgelope week. Die Here is goed en sal steeds Sy hand oor ons en die natuur hou.
HOOP: Ps. 62:9 “Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit!  God is vir ons ʼn toevlug.”


ONS IS DANKBAAR SAAM MET:

Martie Dickson het in hierdie tyd nuwe kleinseun ryker geword!


VOLGEHOUE VOORBIDDING:

Susan Joubert, Dr. George Cronje, Gerda en Hennie Willemse, Fanie Hugo, Fanie Cronje.

1-10 of 254