Voorbidding

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

 • 09/12/2018 - 15/12/2018
  1. Almal se veiligheid tydens die vakansie, asook vir veilige en verantwoordelike bestuur op ons land se paaie.
  2. Die stranddiensspan van NWU. Dat hulle werk met ons jongmense geseënd sal wees.
  3. Die Here se seën op ons Somerbasaar – 18 Desember in die Kobus Hattinghsaal.
  4. Seën op die vakansiekerkdienste. Mag die predikers, gemeentelede en vakansiegangers as gemeenskap van gelowiges die krag van die Heilige Gees ervaar.
  5. Die naderende Kersfees weer vrede in die hele wêreld sal bring!
  6. Die beroep van 'n nuwe leraar. Mag ons ook in ons voorbidding Ds. Jan Fourie aan ons Hemelse Vader opdra, in sy besluit en die onderhandelings. Bid dat daar rustigheid en aanvaarding in die gemeente sal kom.
  7. Bid asseblief vir Willie en Beulah se dogter, Marieta.  Semikoma in die Neurokliniek.

  DANKIE HERE...

  Dat die U op so 'n wonderlike wyse ook in ons gemeente se finansies voorsien het.
  Vir die Kersfeesuitgawe van die Heunigdraer (Gemeenteblad). Dankie vir 'n talentvolle redaksie en medewerkers.

  ONS HET NOG SO BAIE OM VOOR DANKBAAR TE WEES!
  Posted Dec 10, 2018, 12:27 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 25/11/2018 - 01/12/2018
  1. Streke waar dit nog baie droog is. Ons bid vir uitkoms en U groot genade.
  2. Die proses om 'n nuwe leraar te beroep is steeds nie afgehandel nie. Bid dat die Here die onderskeie ringe en ons kerkraad met besondere wysheid en genade sal toerus.
  3. Die Kerkraadsvergadering van 29 November 2018: Waar besluite geneem word, hulle die wil van die Here sal soek.
  4. Jemen: Bid vir die beskerming van Christene wat teistering, ballingskap of die dood in die gesig staar, indien hulle geloof ontdek word.
  5. Hongersnood in ons land. Daar is miljoene gesinne in ons land wat onder die broodlyn leef. Mag die regering en organisasies die erns van die situasie besef en hulp verleen.

  DANKIE HERE...

  Vir die mildelike reën wat in ons streek geval het. Ons loof en prys U!
  Vir die Kerssangdiens van vandag. Dankie vir koorlede en ons orrelis vir die voorbereiding van die diens. Ons dank die Here vir die besondere talente wat Hy vandag tot sy eer kan gebruik en ons wat dit saam met die koor kan beleef. Mag die Kersgebeure ons met deernis en dankbaarheid vervul!
  Posted Nov 27, 2018, 10:06 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 11/11/2018 - 17/11/2018
  1. Almal wat geliefdes in die brande verloor het, asook die wat skade gehad het en die brandslaners wat lewens gewaag het om ander se eiendom te beskerm.
  2. Die orrelis en die koorlede wat besig is met voorbereidings vir ons Kerssangdiens op 25 November 2018 om 09:30 in die kerk.
  3. Alle gestremdes en hulle versorgers in ons land en gemeente. November is maand vir gestremdes. Mag hulle ook ten spyte van hulle gebreke op 'n besonderse wyse die teenwoordigheid van die Here in hulle lewens ervaar. Dankie vir die kosbare lewenslesse wat ons ook by hulle kan leer.
  4. Droogtegebiede in ons land. In die somer reënval gebiede wag die boere nou vir reën. Mag die Here ook in hierdie gebiede uitkoms gee.
  5. Ons bid vir Ds. Mauritz Heyneman wat beroep is. Mag hy ook in die aanvaarding van die beroep, die roepstem van die Heilige Gees ervaar. Ons bid ook vir die leraars wat nie verkies is nie, dat hulle ook vrede sal vind en nuwe uitdagings in hulle huidige gemeentes sal raaksien.
  6. Degnos – Boesmansending. Ons bid vir hierdie besondere klompie mense, dat daar ook aan hulle finansiële en geestelike behoeftes voorsien sal word.

  DANKIE HERE...

  Vir die wonderlike reën wat gehelp het om die brande in die Suid-Kaap te blus.
  Vir die onbaatsigtige werk wat beskermingsdienste asook welsyns-organisasies gedoen het om die nood van brandslagoffers te verlig.
  Posted Nov 11, 2018, 12:47 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 04/11/2018 - 10/11/2018
  1. Die slagoffers van die brande in en om George, ook vir die naasbestaandes van die wat in die brande omgekom het.
  2. Die belangrike Kerkraadsvergadering van Maandag 5 November. Ons vra God se leiding en wil, wanneer ons ons keuse vir 'n nuwe leraar maak.
  3. Ons gemeentewerksaamhede van die laaste kwartaal. Die kerkraad, dienswerkers, amptenare en Dr. Kobus Hattingh wat as aflosleraar instaan. Mag ons ook die leiding van ons Hemelse Vader ervaar.
  4. Aksie België vir Christus: Bid vir herlewing in België en vir elke sendeling wat daar werk.
  5. Die Regering wend tans pogings aan om beleggings te werf om ons ekonomie weer op dreef te kry. Bid dat hierdie pogings ook geseën sal wees.

  DANKIE HERE...

  Vir gesondheid en basiese benodigdhede. Ons het baie om voor dankbaar te wees.
  Vir die herstel en beterskap by persone wat siek was.
  Posted Nov 4, 2018, 11:26 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 28/10/2018 - 03/11/2018
  1. Miljoene Suid-Afrikaners is desperaat vir werk en 'n inkomste. 5 Miljoen leerlinge gaan soggens honger skool toe. Bid dat ons leiers hierdie probleme sal aanspreek.
  2. 10de Maand Dankoffersondag. Laat ons met oorgawe en dankbaarheid gee en God prys en dank vir sy gawes aan ons.
  3. Ons is in die finale fase om 'n predikant te beroep. Laat ons ook volgende naweek se prediker en hulle wat reeds opgetree het, biddend aan die Here opdra. Mag ons gemeente ook seën met die proses ervaar.
  4. Libië: Ons bid vir volharding van gelowiges en vir diegene se veiligheid wat Christelike literatuur versprei. (Geopende Deure)

  DANKIE HERE...

  Vir die Nagmaal. Dit is 'n Dankbaarheidsmaal. Laat ons die Sakrament met groot dankbaarheid en ootmoed gebruik wat tot geestelike verdieping sal lei en ons geloof sal versterk!
  Vir die Hervorming. Laat ons ook die dag herdenk met dankbaarheid vir die Woord in ons eie taal asook vir Bybelvertalers en Hervormers soos Martin Luther. “God het ons nie lief oor wat ons werd is nie, ons het waarde omdaty Hy vir ons lief is.” Martin Luther
  Posted Oct 28, 2018, 11:57 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 5 of 186. View more »

Waar daar vreugde en blydskap is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
July 2, 2017 Ruben en Sanet Barnard Ruben en Sanet Barnard se dogtertjie Elsa is Maandag gebore. Ons is saam met julle bly en veral saam met Sophia oor haar nuwe sussie. 
June 25, 2017 Hester Vorster Sewende agterkleinkind is Maandag gebore.  
May 28, 2017 Henri en Marna Robertson Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
May 21, 2017 Hennie en Maryke van der Westhuizen Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
March 19, 2017 Philip en Shané Terblanche Het 'n seuntjie ryker geword 
February 26, 2017 Johan en Nicky Deysel Het die week 'n kleindogter, Kharo, ryker geword. Ons is saam met julle so bly en opgewonde. 
October 16, 2016 Mario en Dalene Lombard Het 'n seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
November 1, 2015 Hester Vorster Kleindogter ryker - Kenzy. 
October 11, 2015 Annelie Botha Het 'n kleinkind ryker geword. 
July 12, 2015 Anton en Hetta Erasmus Het ʼn fris kleinseun ryker geword. 
Showing 10 items from page Waar daar vreugde en blydskap is... sorted by edit time. View more »

Waar daar hartseer en kommer is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
April 15, 2018 Jan Bredenkamp Operasie 
April 15, 2018 Johan van de Vyver Gewrig/arm operasie 
April 15, 2018 Christa Harmse se ma Oog-operasie (20 April 2018) 
April 15, 2018 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Simon en Annemarie Skoonseun is oorlede. 
November 5, 2017 Gerda Willemse Ontslaan uit hospitaal - sterk aan by Bethesda versorgingsoord. 
November 5, 2017 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Frans Botha Hospitaal 
October 29, 2017 Gerda Willemse Het haar heup gebreek en is Vrydag geopereer. 
October 29, 2017 Peter Kinghorn Sterk tuis aan na hartomleiding 
Showing 10 items from page Waar daar hartseer en kommer is... sorted by edit time. View more »Foonvriend in geval van nood - Ds. Japie by 082 787 7843

Kontak asseblief vir ds. Japie of die kerkkantoor (044 876 0158) indien u van iemand weet wat tuis siek of in die hospitaal is. Verskaf asseblief indien moontlik ook die hospitaal waar die persoon opgeneem is.