Voorbidding

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

 • 27/09/2020 - 03/10/2020
  1. Vir ons leraar en sy gesin. Mag hy geseënd wees met wysheid en goeie gesondheid. Dankie Heer vir sy gesin en kerkraad wat hom bystaan en bemoedig om leiding te neem met herlewing in ons gemeente.
  2. Herlewing in ons gemeente, die land en die wêreld. Daar is tekens dat ongeloof en sonde besig is om lewens te vernietig.
  3. Fase een van die inperking. Die fase stel weer nuwe uitdagings aan gemeentes. Mag die leiers en kerkrade geseën word met wysheid om gelowiges weer by nuwe omstandighede te laat aanpas.
  4. Christene in Jordanië. Die meeste Christene in Jordanië behoort aan die Ortodokse Rooms-Katolieke denominasies. Die oorheersende Moslem geloof plaas beperkings op die Christelike lewensstyl en kerke word deur die geheime polisie dopgehou en preek in die openbaar word beperk.


  DANKIE VIR:

  Die Heilige Gees waarmee U ons as gelowiges toerus. 2 Tim. 1:7 “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag, liefde en selfbeheersing.”
  Dat U steeds in beheer is. Daar is baie dinge in die natuur en die wêreld wat vir ons hopeloos lyk. Maar U gee steeds Hoop en Vrede aan U kinders.
  Ons erfenis. Ons grootste erfenis vind ons by U. Dankie vir predikers en evangeliste wat die lewens van baie mense verander. Ook kerke, deur ons voorouers gebou, staan steeds dwars deur die land as bakens van hulle geloof.


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Essie Alberts, Hester Vorster, Gerhard Durand, Hannes Russouw.
  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 20/09/2020 - 26/09/2020
  1. Zimbabwe: Die kerk van Zimbabwe is besig met 'n gebedsaksie vir die beëindiging van korrupsie, swak regeringsbestuur en onderdrukking. Ons bid saam met hierdie broers en susters van ons wat al baie jare onder 'n diktatorskap leef.
  2. SARK: Ook die kerk in ons land vra voorbidding vir ons regering: Ons bid vir die beëindiging van korrupsie, 'n verantwoordbare regering en dat leiers na vore sal kom om die siklus van korrupsie te beëindig.
  3. Daar is dele van ons land waar daar nie meer kos vir mens of dier is nie. Vader ons bid dat U U oor die gebiede sal ontferm en uitkoms gee. Veral dele van die Oos-Kaap word swaar getref.
  4. Die VSA. Daar is groot dele van die VSA wat swaar getref word deur bosbrande en oorstromings. Ons bid ook vir die verkiesing van 'n nuwe president. Vader laat U wil ook in hierdie magtige land geskied. Daar is baie gelowiges wat daagliks in gebed na U wil soek.


  DANKIE VIR:

  Ons erfenis: Ons taal, gelowige ouers en voorouers, ons gereformeerde belydenis. Ook die sendingwerkers wat u in Afrika geplaas het om die Evangelie onder baie moeilike omstandighede uit te dra.
  Vir U liefde aan ons as sondige mense. Jer. 33:11 “Loof die Here die Almagtige, want Hy is goed, aan Sy liefde is daar geen einde nie.”


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Essie Alberts, Hester Vorster, Gerhard Durand, Hannes Russouw.
  Dit is met groot hartseer dat ons bekend maak van Susan Joubert se heengaan. Ons dink aan Frans en die kinders en hoop dat die Here hulle sal troos en vashou in Sy groot liefde.
  Posted Sep 20, 2020, 11:50 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 13/09/2020 - 19/09/2020
  1. Erfenismaand: Laat ons dink en bid oor menswaardigheid: bv. diskriminasie, rassisme, vooroordeel, geweld en brutaliteit. Bid dat ons mekaar se andersheid, agtergrond, eiendom en lewe sal respekteer.
  2. Elkeen in ons gemeente waar daar hartseer, kommer en siekte is. Vader maak ons bewus van u teenwoordigheid in elke situasie.
  3. Die Matrieks van 2020 wat tans besig is met die belangrike Rekordeksamen. Ons bid vir vasberadenheid, deursettingsvermoë, kalmte en 'n vaste geloof in Jesus Christus.
  4. Sri Lanka: Gelowiges vanuit Boedhistiese agtergrond word as tweedeklasburgers behandel en ervaar kwaadpratery en aanvalle. (Geopende Deure)


  DANKIE VIR:

  Die reën van verlede week. Vader U seën ons bo verdienste en daarvoor loof en prys ons U!
  Al die dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar – bv. ons sintuie, gesin, vriende, skoon drinkwater en 'n dak oor ons kop.
  GEBED! “As daar iemand onder julle is wat swaarkry moet hy bid” Jak 5:13.


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Susan Joubert, Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Essie Alberts, Hester Vorster, Gerhard Durand, Alta Vosloo, Hannes Russouw.
  Posted Sep 13, 2020, 11:47 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 06/09/2020 - 12/09/2020
  1. Samesprekings om die erns van plaasaanvalle onder die aandag van owerhede te bring. Vader hierdie misdaad raak nie net die slagoffers nie, maar ook die naasbestaandes, plaaswerkers en voedselvoorsiening. Mag die erns van hierdie saak tot alle belanghebbendes deurdring.
  2. Mense wat smag na die gemeenskap van gelowiges. Daar is soveel wat begeer om weer in U huis te aanbid en lofliedere tot U eer te sing.
  3. U Vaderhand in die verandering van die seisoen. Here gee asseblief reën in die somerreënvalgebiede sodat die veld sal bot en lande opbrengste en voedsel sal lewer en die damme weer vol sal word.
  4. Erfenismaand: Vader ons bid dat ons ons verantwoordelikheid om die skepping te bewaar, te bewoon en bewerk sal nakom.


  DANKIE VIR:

  Ons gesondheid: Waar ons en ons geliefdes in die tyd van kommer, siekte en dood nog gesond is gee ons aan U die eer. Dankie vir U groot genade. 2 Kor. 12:9  “...daarom sal ek liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting sal wees.”
  Die nuwe vertaling van die Bybel.  Dankie vir mense wat die talent het en onder leiding van die Heilige Gees voortgaan met bybelvertaling.
  Dit wat U gratis aan ons skenk. Ons kan maar net daagliks na die natuur om ons kyk en U loof en prys.


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Susan Joubert, Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Essie Alberts, Hester Vorster, Gerhard Durand, Alta Vosloo, Hannes Russouw.
  Posted Sep 6, 2020, 10:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 30/08/2020 - 05/09/2020
  1. Gelowiges in Mali: Sedert die burgeroorlog is militante groepe van die Arabiese en Touaregstamme baie aktief en word gelowiges bedreig.
  2. Hospitaal-bearbeiding. Die kerk het 'n groot taak om toe te sien dat verpleegpersoneel geestelik versorg word en dat die finansiële middele daar is om arbeiders te versorg. Veral in die tyd van Covid, waar verpleegpersoneel onder groot druk verkeer, het hulle nie alleen finansies nodig nie maar ook daaglikse voorbidding.
  3. Skole: Ons verneem dat leerders wat pas teruggekeer het na skole sukkel om aan te pas. Hulle mis in hierdie stadium hulle buitemuurse aktiwiteite.
  4. Tenderbedrog: Ons bid vir mnr. Cyril Ramaphosa. Gee dat hy die nodige ondersteuning sal kry en leiding van Bo sal ontvang om sterk op te tree.


  DANKIE VIR:

  Die Bybelgenootskap wat 200 jaar oud is: Vir hulle wat deur die jare onder leiding van die Heilige Gees die Bybel versprei het. Ook vir die Bybelvertalers wat gesorg het dat die Bybel in al ons Land se amptelike tale beskikbaar is. In al hierdie prestasies sien ons die hand van ons Hemelse Vader.
  Die ontwaking in die natuur. Ons sien in die blommeprag  maar ook die oeste op die lande die Hand van ons Hemelse Vader. Daarvoor loof en prys ons Hom.
  Die mooi opbrengs van die Winterbasaar. Die Here het voorwaar voorsien.


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Susan Joubert, Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Janita Russouw, Essie Alberts, Hester Vorster, Gerhard Durand, Alta Vosloo, Hannes Russouw.
  Posted Aug 29, 2020, 11:11 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 5 of 266. View more »

Waar daar vreugde en blydskap is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
July 2, 2017 Ruben en Sanet Barnard Ruben en Sanet Barnard se dogtertjie Elsa is Maandag gebore. Ons is saam met julle bly en veral saam met Sophia oor haar nuwe sussie. 
June 25, 2017 Hester Vorster Sewende agterkleinkind is Maandag gebore.  
May 28, 2017 Henri en Marna Robertson Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
May 21, 2017 Hennie en Maryke van der Westhuizen Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
March 19, 2017 Philip en Shané Terblanche Het 'n seuntjie ryker geword 
February 26, 2017 Johan en Nicky Deysel Het die week 'n kleindogter, Kharo, ryker geword. Ons is saam met julle so bly en opgewonde. 
October 16, 2016 Mario en Dalene Lombard Het 'n seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
November 1, 2015 Hester Vorster Kleindogter ryker - Kenzy. 
October 11, 2015 Annelie Botha Het 'n kleinkind ryker geword. 
July 12, 2015 Anton en Hetta Erasmus Het ʼn fris kleinseun ryker geword. 
Showing 10 items from page Waar daar vreugde en blydskap is... sorted by edit time. View more »

Waar daar hartseer en kommer is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
April 15, 2018 Jan Bredenkamp Operasie 
April 15, 2018 Johan van de Vyver Gewrig/arm operasie 
April 15, 2018 Christa Harmse se ma Oog-operasie (20 April 2018) 
April 15, 2018 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Simon en Annemarie Skoonseun is oorlede. 
November 5, 2017 Gerda Willemse Ontslaan uit hospitaal - sterk aan by Bethesda versorgingsoord. 
November 5, 2017 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Frans Botha Hospitaal 
October 29, 2017 Gerda Willemse Het haar heup gebreek en is Vrydag geopereer. 
October 29, 2017 Peter Kinghorn Sterk tuis aan na hartomleiding 
Showing 10 items from page Waar daar hartseer en kommer is... sorted by edit time. View more »Foonvriend in geval van nood - Ds. Jan Hendrik Fourie 084 258 8646

Kontak asseblief die kerkkantoor (044 876 0158) indien u van iemand weet wat tuis siek of in die hospitaal is. Verskaf asseblief indien moontlik ook die hospitaal waar die persoon opgeneem is.