Voorbidding

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

 • 23/09/2018 - 29/09/2018
  1. Erfenisdag 24 September: Ons bid dat die verskillende kultuurgroepe in SA respek vir mekaar se eiesoortige kultuur en erfenis sal ontwikkel en dat ons ons gesamentlike erfenis soos die skepping en gereformeerde erfenis sal koester. Bid vir menswaardigheid teenoor alle mense.
  2. Slagoffers en families wat ly as gevolg van natuurrampe in die wêreld.
  3. Jemen: Hier word 5.2 miljoen kinders deur hongersnood bedreig. Ons bid vir uitkoms vir hierdie groot ramp wat die wêreld bedreig.
  4. Sendelinge wëreld wyd: Bid vandag vir Gerrie en Arlene Coetzee van Portugal Sending wat verlede week by ons was, om meer van hulle werk te vertel.
  5. VGK Friemershiem gemeente: Ons bid vir die werk wat in ons buurgemeente gedoen word. Mag hulle seën op hulle werk en die versorging op finansiële gebied ervaar. (Deuroffer)

  DANKIE HERE...

  Vir GEBED!
  “Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking.”  - Jak 5:16
  “As daar iemand onder julle is wat swaarkry, moet hy bid.” - Jak 5:13
  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 16/09/2018 - 22/09/2018
  1. Die situasie in ons land is kommerwekkend na die skokkende misdaadverslag wat bekend gemaak is. Ons bid vir oplossings wysheid en insig. Mag God elkeen van ons se geloof versterk en ons ons hoop op Christus vestig.
  2. Die Kerkraadsvergadering van 20 September waar belangrike besluite geneem word, onder andere die finalisering van die groslys vir die beroep van 'n leraar.
  3. Die lot van die baie mense in die gevangenisse en dat hulle tot bekering sal kom en terugkeer na God en sy Woord.
  4. Sentraal-Afrikaanse Republiek: Kerke en pastore is die hoofteikens nadat Christene deur die Séléka groep geïntimideer word. Ons bid vir hierdie land waar die meerderheid Christene is. (Geopende Deure)
  5. Deuroffer: Bediening aan die Jode. Bid dat meer Jode na Jesus sal soek en Hom as hulle persoonlike saligmaker sal aanneem.

  DANKIE HERE...

  Vir die ontwaking in die natuur en die aanbreek van die lente. Dit vul ons met groot dankbaarheid.
  Vir die reën wat in droogtegebiede groot verligting gebring het. Ons dink hier veral aan die Oos-Kaap.
  Vir gebed waardeur ons daagliks in Sy teenwoordigheid kan verkeer – om krag uit Sy liefde en genade te put.
  Posted Sep 16, 2018, 11:24 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 09/09/2018 - 15/09/2018
  1. Die droogtekrisis in Oudtshoorn en Beaufort-Wes. Mag die Here op sy tyd ook in hierdie gebiede uitkoms gee.
  2. Die polisiediens en alle veiligheidsmagte vir veiligheid tydens gevaarlike omstandighede. Dankie vir hulle wat nog hulle werk met toewyding en integriteit verrig ten spyte van kritiek.
  3. Kaapse Vlakte: Bid vir gemeenskappe wat vasgevang is in dwelms en bendegeweld. Bid veral vir die kinders wat in hierdie omstandighede moet grootword.
  4. Ons land verkeer in 'n ekonomiese krisis. 'n Tydperk van resessie lê vir ons voor. Ons werkloosheidskoers is van die hoogste in die wêreld. Net God kan hoop en uitkoms gee.
  5. Studentebearbeiding – Deuroffer. Bid vir die wat geestelike werk op kampusse doen.
  6. Ons pre-advies. Hulle vergader weer hierdie week. Bid dat die Here hulle sal lei in al hulle besluite.

  DANKIE HERE...

  Vir eredienste en Bybelstudiegroepe wat ons geloof versterk.
  Vir beterskap by siekes.
  Posted Sep 9, 2018, 5:08 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 02/09/2018 - 08/09/2018
  1. Bhoetan: Geleë tussen Indië en China. Alle Christelike byeenkosmte gebeur ondergronds. Byeenkomste word geïntimideer en kan toegemaak word. Daar word teen Christene gediskrimineer en hulle lewe in moeilike ekonomiese en sosiale omstandighede.
  2. Ons land. Hou aan met bid vir ons regering, opposisie, vakbonde, beskermingsdienste, nooddienste, onderwys, landbou en ekonomie. Lees 2 Kron.7 : 14.
  3. Die Nasionale Instituut vir Dowes in Worcester. Dra vandag in gebed almal wat by hierdie instituut werk aan die Here op. Bid vir geestelike en finansiële versorging. (Biddag vir Dowes)
  4. Die matrieks in die laaste fase van hulle skoolloopbaan- dat hulle sal volhard, konsentreer, fokus en getrou sal studeer. Dat hulle sal weet dat hulle ook in hierdie tyd op die Here kan vertrou.

  DANKIE HERE...

  Vir God se genade in ons lewens – ook in tye van swaarkry.
  Dat God altyd teenwoordig is in ons lewens en in beheer is van ons land en die hele wêreld!
  Posted Sep 2, 2018, 12:24 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 26/08/2018 - 01/09/2018
  1. Die Senior Burgers van ons gemeente (spesiale nagmaal). Bid vir veiligheid, goeie gesondheid, finansies, sosiale kontak en geestelike gesondheid. Ons dra hulle met liefde en deernis aan die Here op.
  2. Kenia: Ten spyte van die feit dat 85% van die bevolking Christene is, word hulle bedreig deur die Islamitiese militante groep, Al-Sjabaab. Bid vir die werk wat Geopende Deure in Kenia doen.
  3. Bybelverspreiding. Bid vir al die instansies wat besig is om die Evangelie te verkondig deur die verspreiding van die Bybel bv. Die Gideons en die Bybelgenootskap. Mag die Here hulle werk seën en in hulle finansiële behoeftes voorsien. (Deuroffer)
  4. Ons land SA: vir politieke en beleidsekerheid en dat daar weer 'n waardestelsel ontwikkel waarop elke inwoner trots sal wees.

  DANKIE HERE...

  Vir die boodskap van die Nagmaal vir die versterking van ons geloof. Dat ons ware hoop in hierdie tyd in Christus is.
  Vir Senior lidmate in ons gemeente na wie ons kan opsien. Vir die voorbeeld wat hulle vir ons stel.
  Vir die reën in ons streek.
  Posted Aug 26, 2018, 11:49 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 5 of 177. View more »

Waar daar vreugde en blydskap is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
July 2, 2017 Ruben en Sanet Barnard Ruben en Sanet Barnard se dogtertjie Elsa is Maandag gebore. Ons is saam met julle bly en veral saam met Sophia oor haar nuwe sussie. 
June 25, 2017 Hester Vorster Sewende agterkleinkind is Maandag gebore.  
May 28, 2017 Henri en Marna Robertson Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
May 21, 2017 Hennie en Maryke van der Westhuizen Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
March 19, 2017 Philip en Shané Terblanche Het 'n seuntjie ryker geword 
February 26, 2017 Johan en Nicky Deysel Het die week 'n kleindogter, Kharo, ryker geword. Ons is saam met julle so bly en opgewonde. 
October 16, 2016 Mario en Dalene Lombard Het 'n seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
November 1, 2015 Hester Vorster Kleindogter ryker - Kenzy. 
October 11, 2015 Annelie Botha Het 'n kleinkind ryker geword. 
July 12, 2015 Anton en Hetta Erasmus Het ʼn fris kleinseun ryker geword. 
Showing 10 items from page Waar daar vreugde en blydskap is... sorted by edit time. View more »

Waar daar hartseer en kommer is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
April 15, 2018 Jan Bredenkamp Operasie 
April 15, 2018 Johan van de Vyver Gewrig/arm operasie 
April 15, 2018 Christa Harmse se ma Oog-operasie (20 April 2018) 
April 15, 2018 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Simon en Annemarie Skoonseun is oorlede. 
November 5, 2017 Gerda Willemse Ontslaan uit hospitaal - sterk aan by Bethesda versorgingsoord. 
November 5, 2017 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Frans Botha Hospitaal 
October 29, 2017 Gerda Willemse Het haar heup gebreek en is Vrydag geopereer. 
October 29, 2017 Peter Kinghorn Sterk tuis aan na hartomleiding 
Showing 10 items from page Waar daar hartseer en kommer is... sorted by edit time. View more »Foonvriend in geval van nood - Ds. Japie by 082 787 7843

Kontak asseblief vir ds. Japie of die kerkkantoor (044 876 0158) indien u van iemand weet wat tuis siek of in die hospitaal is. Verskaf asseblief indien moontlik ook die hospitaal waar die persoon opgeneem is.