Voorbidding

OUTENIQUALAND bid hierdie week vir:

 • 16/06/2019 - 22/06/2019
  1. Politieke en ekonomiese omstandighede in Suid-Afrika: Bid vir politieke en ekonomiese leiers om ons land met wysheid en geloof, na beter omstandighede vir al sy inwoners te lei.
  2. Die bekamping van misdaad, geweld en moord op die Kaapse-vlakte. Mag hierdie geteisterde gebied deur die genade van Jesus heling vind.
  3. Deurkollekte: Die Instituut vir Blindes sorg geestelik en finansieël vir mense met 'n spesifieke behoefte. Bid vir die nodige fondse.
  4. Missie Japan: Bid vir die sendelinge en hul gesinne met die uitdra van die evangelie in 'n land waar minder as 1% van die bevolking van 127 miljoen Christene is.

  DANKIE HERE...

  Vir Vadersdag: Gelowige Vaders en Oupas wat ons met liefde en voorbeeld in die Christelike beginsels opvoed.
  Mag die seën van God op hulle rus!
  Posted Jun 16, 2019, 12:29 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 09/06/2019 - 15/06/2019
  1. Die ernstige droogte wat nog in sekere dele van die land voortduur en baie boere op hulle knieë het. Bid dat die Here ook in hulle omstandighede sal ingryp en in Sy alwysheid sal voorsien.
  2. Kinderbeskermingsweek: Bid vir kinders in ons land wat blootgestel word aan mishandeling en geweld. Ons bid ook vir die jeug wat aan ons gemeete toevertrou is. Rus ons ouers toe om hulle doopbelofte na te kom en kategete om die Woord met liefde aan die kinders oor te dra. (Biddag vir jeug en kategese).
  3. Plaasaanvalle het in die Wes-Kaap sedert die begin van die jaar verdubbel. Bid vir slagoffers om vertroosting en heling maar ook vir aanvallers om hulle van die bose weë te bekeer.
  4. Volharding in die geloof vir 'n klein groepie Christene in Somalië. (Uit 'n bevolking van 9,8 miljoen is daar slegs 'n paar honderd Christene.)

  DANKIE HERE...

  Vir Pinkster 2019 - dat ons as gemeente nog die voorreg kon hê om die afgelope week God se wil met ons te ontdek en vir elkeen wat meegehelp het om dit 'n geestelike verrykende week te maak! Prys en loof die Here!
  Posted Jun 9, 2019, 12:49 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 02/06/2019 - 08/06/2019
  1. Ons gemeente se Winterbasaar – 29 Junie 2019. Bid vir die Here se seën op al ons werksaamhede.
  2. Pinksterdienste: Bid vir die Here se seën op die dienste. Mag ons land en gemeente die werking van die Heilige Gees van God op 'n besondere wyse ervaar en mag Ds. Jan ook in die tyd inspirasie, krag en leiding van Bo ontvang.
  3. Deuroffer: Portugal Sending. Ons bid vir seën op die sendelinge se werk in Portugal en die nodige fondse.
  4. Biddag vir Ekologie: Ons aarde en alle natuurbronne is onder geweldige druk. Bid dat die mens sy verantwoordelikheid teenoor die skepping nakom en dit wat ons uit die hand van ons Skepper ontvang het, bewaar en koester.

  DANKIE HERE...

  Vir reën wat in die Wes-Kaap en Suid-Kaap geval het.
  Vir Hemevaart – dat Jesus opgevaar het en ons voorspraak by die Vader is – en dat HY WEER KOM!
  Posted Jun 5, 2019, 12:58 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 26/05/2019 - 01/06/2019
  1. Alle Bybelstudiegroepe en gebedsaksies in Outeniqualand. Biddeloosheid en min kennis van die Woord is absoluut vernietigend en maak ons swak en magteloos.
  2. Jeug: Bid dat ons jeug die versoekings wat hulle daagliks ervaar en die uitdagings wat ons land bied sal trotseer en hulle vertroue in God sal stel!
  3. Kerkraadsvergadering van Dinsdag 28 Mei 2019. Bid vir die Here se seën op besprekings en besluite.
  4. Ons mooi land Suid-Afrika. Vir politieke en beleidsekerheid en dat daar weer 'n waardestelsel sal ontwikkel waarop elke inwoner trots kan wees.
  5. Turmenistan: vir gelowiges vanuit 'n Moslem agtergrond wat meer probleme as ander Christene in die gesig staar, insluitende fisiese aanvalle. (Geopende Deure)

  DANKIE HERE...

  Vir hoop in Christus en die boodskap van Nagmaal waarmee ons ons geloof kan bely en versterk.
  Vir die voorreg om die Here ongehinderd te aanbid saam met medegelowiges.
  Posted May 26, 2019, 12:34 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 19/05/2019 - 25/05/2019
  1. Die familie en gemeenskap van Bonnievale na die plaasmoord. Bid vir hulle wat geskok en getraumatiseerd is na die aanval op geliefdes. Dink ook in ons gebede aan die boere in die algemeen, wat die teiken geword het van moordenaars en rowers.
  2. Die nuut gekose moderatuur van die Wes-Kaaplandse sinode. Ons bid vir wysheid van Bo.
  3. Gemeentebediening (deuroffer): Dat die nodige fondse beskikbaar sal wees om God se Koninkryk uit te brei in hulpbehoewende gemeentes.
  4. Nuwe Kabinet. Ons bid dat die president persone met integriteit en die regte waardes sal benoem om die land na herstel en voorspoed te lei.
  5. Volharding in die geloof vir 'n klein groepie Christene in Somalië. Uit 'n bevolking van 9.8 miljoen, is daar slegs 'n paar honderd Christene)

  DANKIE HERE...

  Vir hulle wat nog goeie gesondheid kan geniet. Laat ons dit koester en God daarvoor loof en prys!
  Vir die voorreg van medegelowiges wat na mekaar omsien en mekaar se laste help dra.
  Posted May 19, 2019, 11:58 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 5 of 208. View more »

Waar daar vreugde en blydskap is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
July 2, 2017 Ruben en Sanet Barnard Ruben en Sanet Barnard se dogtertjie Elsa is Maandag gebore. Ons is saam met julle bly en veral saam met Sophia oor haar nuwe sussie. 
June 25, 2017 Hester Vorster Sewende agterkleinkind is Maandag gebore.  
May 28, 2017 Henri en Marna Robertson Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
May 21, 2017 Hennie en Maryke van der Westhuizen Het ʼn seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
March 19, 2017 Philip en Shané Terblanche Het 'n seuntjie ryker geword 
February 26, 2017 Johan en Nicky Deysel Het die week 'n kleindogter, Kharo, ryker geword. Ons is saam met julle so bly en opgewonde. 
October 16, 2016 Mario en Dalene Lombard Het 'n seuntjie ryker geword. Baie geluk! 
November 1, 2015 Hester Vorster Kleindogter ryker - Kenzy. 
October 11, 2015 Annelie Botha Het 'n kleinkind ryker geword. 
July 12, 2015 Anton en Hetta Erasmus Het ʼn fris kleinseun ryker geword. 
Showing 10 items from page Waar daar vreugde en blydskap is... sorted by edit time. View more »

Waar daar hartseer en kommer is...

DatumPersone/InstansiesSituasie
April 15, 2018 Jan Bredenkamp Operasie 
April 15, 2018 Johan van de Vyver Gewrig/arm operasie 
April 15, 2018 Christa Harmse se ma Oog-operasie (20 April 2018) 
April 15, 2018 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Simon en Annemarie Skoonseun is oorlede. 
November 5, 2017 Gerda Willemse Ontslaan uit hospitaal - sterk aan by Bethesda versorgingsoord. 
November 5, 2017 Bok van Heerden Sterk tuis aan 
November 5, 2017 Frans Botha Hospitaal 
October 29, 2017 Gerda Willemse Het haar heup gebreek en is Vrydag geopereer. 
October 29, 2017 Peter Kinghorn Sterk tuis aan na hartomleiding 
Showing 10 items from page Waar daar hartseer en kommer is... sorted by edit time. View more »Foonvriend in geval van nood - Ds. Jan Hendrik Fourie 084 258 8646

Kontak asseblief die kerkkantoor (044 876 0158) indien u van iemand weet wat tuis siek of in die hospitaal is. Verskaf asseblief indien moontlik ook die hospitaal waar die persoon opgeneem is.