Advertensies‎ > ‎

Vakature: Voltydse leraar

posted Jun 23, 2018, 11:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Jun 26, 2018, 6:48 AM ]
NG GEMEENTE OUTENIQUALAND
(SUID-KAAP)
Vakature: Voltydse leraar

As 'n gemeente wat daartoe verbind is om as gestuurdes van Jesus Christus hier op aarde op te tree en 'n verskil te maak, wil ons graag die dienste bekom van 'n daartoe geroepe, dinamiese en toegewyde leraar wat die wese van 'n plattelandse gemeente ('n mengsel van afgetredenes en landbouers) verstaan en sal omhels.

Gemeenteprofiel:
Outeniqualand is 'n landelike gemeente met tans 402 lidmate en 52 dooplidmate. Dit is geleë tussen die Outeniquaberge en die see; wes van George lughawe en oos van Groot Brakrivier. Die kerk, pastorie en kerksaal is geografies min of meer sentraal binne die gemeentegrense; ongeveer 20km van George en 12 km van Groot Brakrivier. Daarbenewens beskik die gemeente ook oor 'n  veeldoelige "kerksaal" in Glentana. Die gemeente is verdeel in vier plaaswyke, sestien strandwyke en twee buitewyke (buite ons gemeentegrense).
Pligte: Soos omskryf in Kerkorde Artikel 9.

Vergoeding en voordele:
Onderhandelbaar met inagneming van Sinodale riglyne.

Bedieningsmodel:

Hier beskikbaar.

Aansoekprosedure:

Voltooi die aansoekvorm wat hier beskikbaar is. (klik op die "hier", laai die dokument af, stoor die dokument op u rekenaar, maak dit oop vanaf die hardeskyf, vul die dokument in, stoor die dokument en stuur dan die dokument met e-pos). 'n Beknopte CV met kontakbesonderhede word ook benodig, en stuur beide dokumente ELEKTRONIES aan ngouteniqua@mweb.co.za

Kandidate wat die kortlys haal, moet saam  met hulle gades vir onderhoude en preekbeurte beskikbaar wees.

Kandidate moet op versoek, indien nodig, 'n digitale kopie van 'n preek wat tydens 'n erediens opgeneem is, kan aanstuur.

Sluitingsdatum:
31 Augustus 2018

Diensaanvaarding:
Onderhandelbaar by aanstelling.

Navrae:
Voorsitter - Pre-Advies: Henk Vosloo 044 879 1876 (henkvosloo@telkomsa.net) of ds Japie Beyers 044 876 0100
Die kerkraad behou die reg voor om nie 'n aanstelling uit die lys van aansoekers te maak nie.

Indien aansoekers nie binne 10 dae na afsending van hul aansoeke, erkenning van ontvangs deur Outeniqualand Gemeente ontvang nie, word versoek dat die kerkkantoor gekontak word by 044 876 0158.


Indien u klik op die dokument direk hieronder, gaan dit moontlik net op u websnuffelaar oopgemaak word en nie ingevul kan word nie. Maak seker u klik hier of op die pyltjie heel regs wat af wys.
ĉ
Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand,
Jun 25, 2018, 7:54 AM
Comments