Afkondigings‎ > ‎

Winterbasaar 2018 Evaluerings-vergadering

posted Jul 8, 2018, 11:30 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Kennis geskied hiermee van 'n evaluerings-vergadering van alle sameroepers van die basaarkomitee op Donderdag 26 Julie 2018 om 16:00 in die Kobus Hattinghsaal.
Hier volg die lys van besprekingspunte: Aanvangstyd, kragpunte, plek, bestaande stalletjies, toerusting, uitbreiding van stalletjies, opruiming, vooraf verkope, sekuriteit, veiligheid, beskikbaarheid van werkers, verversings van werkers, verkooppryse, benutting van bestaande infrastrukture, bemarking, terrein-uitleg, kostes (besparings), containers, aanwysings, addisionele sake.
Almal welkom.

Die volgende persone moet asseblief probeer teewoordig wees:
Stoffel, Serah en Heyns Bester, Henk en Sarie Vosloo, Org en Nooi Visser, Hendrik en Elma Visser, Martie Dickson, Kuyler Terblanche, Johan van Schalkwyk, Bernice van Rooyen, Johann Richter, Pieter Stoltz, Barry en Ansa Robertson, Annelie Botha, Lizzy Elphick, Pierre du Toit, Bertie Truter en Merinda Duvenage.
Comments