Afkondigings‎ > ‎

TERUGVOERING – PRE-ADVIES KOMITEE

posted Jul 22, 2018, 1:06 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Voortspruitend uit die vergadering van die Pre-Advies Komitee wat gehou is op Dinsdag 17 Julie 2018, is die volgende reëlings gefinaliseer/bevestig of word in werking gestel:

  1. Die sluitingsdatum vir die vakante leraarspos soos voorheen gekommunikeer sluit op 31 Augustus 2018.
  2. Teen die agtergrond van die advertensie wat in die Kerkbode sal verskyn, en wel op 20 Julie en 3 Augustus 2018, word verwag dat aansoeke gedurende Julie sowel as Augustus ontvang sal word en daarom is die eerste teikendatum vir evaluering deur die Pre-Advies Komitee gestel op 4 September. Die vakature sal ook in die Wes- en Suidkaap Sinode se Vrydagnuus verskyn.
  3. Binne 7 dae, en wel op 11 September, sal die tweede evaluering onderneem word deur die komitee.
  4. By en na hierdie evalueringsgeleentheid sal 'n kortlys van kandidate saamgestel word met die oog daarop om hierdie name vir oorweging aan die kerkraad voor te hou by die eerste vergadering wat geskeduleer is vir 20 September 2018.
  5. Onderhoude met die kortlys van kandidate behoort by 1 Oktober 2018 in aanvang te neem en hierna sal die kandidate die geleentheid gegun word om 'n preekbeurt tydens 'n erediens te kry. Die preekbeurt geleenthede kan dan gedurende Oktober sowel as November onderneem word.
  6. 'n Vroegste datum van 'n moontlike aanstelling kan dus, teoreties gesproke, 1 Desember 2018 wees.

Verdere inligting sal deurgegee word aan die gemeente soos besluite en reëlings voorkom.

Pre-Advies Komitee

Gemeentelede word weereens daaraan herinner om hulle persoonlike voorkeur kandidate aan te moedig om die datums van advertensies dop te hou en diesulkes aan te moedig om aansoek te doen volgens die neergelegde prosedures.
Comments