Afkondigings‎ > ‎

Saamsing uit die Liedboek - 9 Desember 2018

posted Dec 5, 2018, 12:16 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Ons nooi julle vriendelik uit om op Sondag 9 Desember 2018 te kom saamsing om 15:30 in die Moederkerk, George. Almal is welkom! Ons tema van die maand is Advent, Kersfees en 'n nuwe begin. Ons sing en gesels lekker en daarna geniet ons verversings in die Langgebou.
Orrelbegeleiding: Tinus Badenhorst.
Sangbegeleiding: Karen Temmingh.
Comments