Afkondigings‎ > ‎

Outeniqualand se Herderlike brief: Korona Virus 2020

posted Mar 22, 2020, 1:33 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Beste Outeniqualander!

Hieronder volg die Dagbestuur se herderlike rondom die praktiese reëlings rondom ons eredienste en ander byeenkomste. Dit is ook aan lidmate ge-epos en ge-whatsapp.
Kom ons bly by die higiëniese voorskrifte en respekteer lewe.
Mag ons verstom staan oor hoe die Here hierdie verleentheid gaan gebruik om sy Koninkryk uit te brei.

Paulus moedig die gemeente in Kolosse aan tot volhardende gebed, waaksaamheid, dankbaarheid en oop deure vir die evangelie terwyl hy in gedwonge isolasie in die tronk is (Kolossense 4:2-6). Hy moedig die gemeente tot wyse optrede teenoor vreemdelinge aan en dat hulle, net soos hy, die beste gebruik van elke geleentheid (kairos-oomblik) sal maak. “Nou is die tyd om die hoop wat ons in Christus het, te verkondig,” sê hy in soveel woorde. Krisis-oomblikke is dikwels ook tye vol geleenthede, om die evangelie nie net te verkondig nie, maar ook te leef. Ja, om te verstaan dat die erediens nie net Sondae tydens groot byeenkomste plaasvind nie, maar ook in die week waar ek leef, werk en woon. Dit vra van ons om kreatiewe maniere te vind om steeds ons geloof te versterk, maar ook om kreatief na geleenthede te soek om ons medemens in nood te bedien, te versorg en te ondersteun. Gaan leef dus jou geloof prakties uit!

Die Kerkraad het in lyn met Sinodale aanbevelings en nasionale maatreëls, besluit om die eredienste vir eers in ‘n ander formaat aan te bied. Sondag 22 Maart sowel as 29 Maart en 5 April 2020 sal daar geen gewone eredienste by die gemeente plaasvind nie. Die verkondiging van die evangelie gaan egter tydig voort. Ons wil jou aanmoedig om ons eredienste te volg via:

Daar sal op ‘n latere stadium besluite rondom die eredienste van Paasnaweek (10 - 12 April 2020) geneem en gekommunikeer word. Alle begrafnisse wat wel mag voorkom in die tyd sal hanteer word. Alle ander aktiwiteite en groepsbyeenkomste (groter as 100) wat vanaf Saterdag 21 Maart tot Maandag 13 April 2020 sou plaasvind, word afgestel/uitgestel. Vergaderings en/of aktiwiteite anders as die bogenoemde gaan met oorleg van die leraar of bedieningsleier voort. Hierdie sal vroegtydig gekommunikeer word aan die betrokkenes.

Jy word ernstig opgeroep tot gebed in hierdie kritiese tyd. Terwyl jy gereeld moet hande was, benut die tyd om te bid. Gebruik asb ons Familienuus waarin ‘n paar gebedsonderwerpe deurgegee word.

Die leraar en personeel is gedurende hierdie tyd beskikbaar vir enige behoeftes, nood, gesprekke, probleme ens. Die kerkkantoor help graag met enige navrae. Skakel 044-876 0158 of e-pos gerus na ngouteniqua@gmail.com. Ons moedig u aan om ons te kontak in geval van nood.

‘n Laaste woord van belang vir die voortsetting van ons roeping: volgehoue finansiële bydraes is steeds belangrik. Weens die afskaffing van die eredienste verloor ons baie inkomste. Verskeie instansies, projekte en individue wat ondersteuning benodig maak staat op ons as gemeente se bydraes (bank kollektes en deuroffers). Ons kan slegs ons werk voortsit a.g.v. kollektiewe vrygewigheid van almal. Ons maak staat op julle om steeds julle volgehoue bydrae te gee op die volgende alternatiewe maniere:

Aanlyn bankdienste:
NGK Outeniqualand
FNB Tjek rek nr: 62358460401
Takkode 210-114
Verwysing: Kollekte

Kontant bydraes: Kerkkantoor sal oop wees tydens die volgende tye:
Dinsdae tot Vrydae (08:30 – 13:30)
asook Woensdae (15:00 – 16:30)
en Sondae (08: 30 – 11:00)
Comments