Afkondigings‎ > ‎

Nuwe leraar beroep na Outeniqualand – Ds. Jan Hendrik Fourie

posted Dec 16, 2018, 3:00 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Tydens die Spesiale Kerkraadsvergadering gehou op 6 Desember 2018 om 17:30 in die Kerk is Ds. Jan Hendrik Fourie beroep as nuwe leraar van Outeniqualand.

Ds. Jan Fourie is tans voltydse leraar van NG Kerk Vredendal.

Hierdie beroeping sal 2 agtereenvolgende Sondae in die kerk afgekondig word waarvan vandag die 2de Sondag is.
Lidmate van Outeniqualand het tot 24 uur na die tweede afkondiging tyd om enige grondige besware teen sy leer en lewe in te bring.

Na hierdie approbasie tydperk verby is, het Ds. Jan Fourie 2 weke om die beroep te aanvaar of nie te aanvaar nie.

In hierdie tyd vind daar heelwat onderhandelinge plaas o.a. oor datum van diensaanvaarding ens.

Ons vra die gemeente se voorbidding vir Ds. Jan en sy vrou Karien, vir hierdie belangrike besluit.
Comments