Afkondigings‎ > ‎

Nominasies: Gemeenteleiers

posted Aug 25, 2019, 12:18 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Ons het eersdaags weer verkiesing van gemeenteleiers. Daarom wil ons graag lidmate uitnooi om nominasies in te dien vir die vakatures (ons sal dit later aan julle deurgee) wat mag ontstaan. Binne ons Gereformeerde tradisie is ons oortuig dat God self manne en vroue kies om in Sy diens te staan. Hoewel ons langs hierdie weg vir lidmate die geleentheid wil gee om persone te nomineer, vertrou ons dat u saam met ons biddend by die Here geluister het voordat u die nominasie maak. Die nominasievorms is by die kerkkantoor beskikbaar.
Comments