Afkondigings‎ > ‎

NG Koringberg Boekeskat

posted Apr 25, 2019, 10:43 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
LAAT WIEL ONDERWEG SINODE TOE MET BOEKE VIR KINDERS –
'N GROOTSE POGING OM KORINGBERG TE HELP

As deel van hulle fokus op vroeëkindontwikkeling, beoog die NG Gemeente Koringberg om 'n boekeskat vir kinders tussen 0-10jaar op te bou, aangesien daar geen biblioteek naby is nie.

Kan ons nie saamstaan en Koringberg hiermee help nie?

'n Sleepwaentjie sal gereedstaan by Goudini. As elke afgevaardigde net één boek (nuut of tweedehands) na die Sinode bring, het Koringberg voor die einde Mei 2019 'n konsistorie-biblioteek! Die boek moet geskik wees vir kinders 0-10jaar en kan in enige landstaal wees.

Hierdie is 'n heerlike, praktiese manier om kollektief betrokke te wees en ons betrokkenheid by mekaar oor alle gemeentegrense heen te wys.

Wie weet, dalk kom daar genoeg boeke om meer behoeftige gemeenskappe as net Koringberg se kinders te verras! Diaconia/Nal'ibali het sedert 2018 reeds meer as 185 leesgroepe deur gemeentes in ons sinodale gebied gevestig. Laat ons hierdie momentum versterk!


Nioma Venter
PSD: Diaconia
NG Kerk in Suid-Afrika | Sinode van Wes-Kaapland
De Langestraat 5, Bellville 7530
T: 021 957 7110 | S: 076 553 1831
nioma@kaapkerk.co.za | www.diaconia.co.za

Comments