Afkondigings‎ > ‎

Maatskaplike Werker Vakature - BADISA GEORGE

posted Jul 8, 2018, 11:36 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Die Beheerraad van BADISA GEORGE wag aansoeke in vir:


8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER


(Ruim verlof, mediese- en pensioenvoordele is van toepassing)


POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:


  • Graad of Diploma in Maatskaplike Werk

  • Geldige bestuurslisensie

  • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe

  • Kennis m.b.t. Statutêre Prosedures t.o.v. die Kinderwet

  • Kennis en vaardigheid in al 3 metodes van Maatskaplike Werk

  • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van Gemeenskappe

  • Rekenaarvaardigheid op woordverwerkings-program


Sluitingsdatum: 18 Julie 2018

Diensaanvaarding: 1 Augustus 2018 of so spoedig moontlik daarna


ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN:

Die Bestuurder: Maatskaplike Dienste

Posbus 400

KNYSNA

6570

E-posadres: almabotha@badisa.org.za

Navrae: Alma Botha by 082 554 5416

Comments