Afkondigings‎ > ‎

KOMMUNIKASIE – PRE-ADVIES KOMITEE

posted Apr 28, 2018, 11:43 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Apr 28, 2018, 11:46 AM ]
Volgens 'n onderneming wat die Pre-Advies Komitee aan die gemeente gegee het om te alle tye deursigtigheid na te strewe word ‘n voorgestelde "Aansoekvorm vir Leraarspos" hierby aangeheg.

Die inligting wat versoek word het ten doel om vas te stel of 'n voornemende aansoeker hom/haar sal kan vereenselwig  met die gemeente se bedieningsmodel, en dit deurlopend te ondersteun, waarvan die vernaamste fokuspunte die volgende is – woordverkondiging; diens gedrewe lidmate vir die gemeenskap; uitdra van liefde deur woord en daad (getuienis); diens gedrewe kerk vir die gemeenskap; barmhartigheid; ontwikkeling en bevordering van koinonia; ondersteuning van lidmate met leraar as mentor. Hierdie fokuspunte en ander wat nie genoem is nie sal die vernaamste deel uitmaak van die gemeente se doelstellings soos vervat in die bedieningsmodel. Bykomend tot die aansoekvorm sal 'n CV van die aansoeker ook verlang word.

Met die beskikbaarstelling van die aansoekvorm hoop en vertrou die komitee dat die gemeente sal deelneem aan die finalisering van hierdie belangrike dokument ten einde die beste kandidate te identifiseer met die oog daarop om 'n onderhoud te voer. Gemeentelede wat dalk "name in die hoed" sou wou gooi word aangeraai om hulle kandidate in te lig om die Kerkbode, waarin die advertensie geplaas gaan word, dop te hou. Datums van advertensies sal nog aan die gemeente gekommunikeer word.

Indien enige gemeentelid wysigings of verbeterings/uitbreidings van die vrae wil voorstel is hulle baie welkom om met die voorsitter, Henk Vosloo, te kommunikeer by henkvosloo@telkomsa.net

Die sluitingsdatum vir enige bydraes is 13 Mei 2018.
ĉ
Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand,
Apr 28, 2018, 11:45 AM
Comments