Afkondigings‎ > ‎

KOMMUNIKASIEBESTUURDER - Vakante pos

posted Oct 21, 2018, 12:36 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
NG Kerk in Suid-Afrika
(Sinode van Wes-Kaapland)

KOMMUNIKASIEBESTUURDER


Die NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as kommunikasiebestuurder.
Die suksesvolle kandidaat moet die waardes en visie van die Sinode van Wes-Kaapland onderskryf, bemark en kommunikeer. 'n Aanvoeling vir die kerklike omgewing, sowel as ondervinding van die NG Kerk se strukture sal die aansoek versterk.

Sluitingsdatum: Donderdag 8 November 2018 om 12:00
Besoek asseblief ons webblad by http://bit.ly/Kommunikasiebestuurder vir die volledige advertensie en inligting oor die aansoekproses.

Navrae: Kenny Raats by ngkadmin@kaapkerk.co.za of 082 886 5643 of Francois Herselman (voorsitter van die Sinodale Taakspan vir Kommunikasie) by fherselman1@telkomsa.net of 081 270 3226.
Comments