Afkondigings‎ > ‎

JAN KRIEL SKOOL (Deuroffer)

posted Apr 14, 2019, 9:11 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Die kind wie se hand jy vat....


 • is ’n skoolkind tussen Gr. R en Gr. 12;
 • kom van enige dorp in die hele Wes-Kaap en woon in die koshuis, of word daagliks met ’n skoolbus vervoer (18 busse ry ongeveer 2 000km per dag);
 • benodig spesialisonderwys om skoolwerk, soortgelyk aan dié in hoofstroomonderwys, baas te raak;
 • moet hindernisse soos ernstige disleksie, hiperaktiwiteit, epilepsie, fisieke en/of serebrale gestermdheid, gehoor- en taalprobleme en selfs spektrumoutisme leer hanteer;
 • gebruik die gratis dienste van verpleegkundiges, sielkundiges, oudioleer, fisio-, arbeids-, spraak- en taalterapeute, (lees-en-skryfhulp) asook ’n maatskaplike werker;
 • verg tot vier maal meer aandag as ’n kind in hoofstroom onderwys en daarom heelwat ekstra kostes;
 • se potensiaal word ontwikkel danksy donateursvriende wat ten minste R11 000 per kind per jaar bydra, bykomend tot staatsubsidie en ouerbydraes;
 • kan en het al uitstekende prestasies op sport, kultuur en akademiese gebied gelewer;
 • kan die matriekeksamen in Afrikaans aflê by die enigste spesiale skool in die Wes-Kaap waar dit moontlik is;
 • kry ’n kans om optimaal te funksioneer danksy 81 jaar se liefdevolle toewyding van omgee-mense.
 • Jan Kriel moet aan dieselfde standaarde as hoofstroom skole voldoen. Daarom die vreugde van ’n 93% Matriekslaagsyfer. Ewe merkwaardig is die 94% slaagsyfer vir Graad R – 12.
Comments