Afkondigings‎ > ‎

Gewillige gestuurdes

posted May 13, 2018, 3:36 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Die Getuieniskommissie soek "Gewillige gestuurdes" om te help met die geestelike bediening op die plase.
Die gestuurdes sal voorsien word van materiaal en goed toegerus word vir die bediening. Barry Robertson sal help met die indeling van die plase en die aanvanklike besoeke.
Ons wil jou aanmoedig om betrokke te raak by hierdie projek. Jy is vry om te kies waar en hoeveel keer en saam met wie jy bedien.
Indien jy voel dat jy geroep is vir hierdie bediening, kontak Merinda by 044 876 0158 of ngouteniqua@mweb.co.za

Vriendelike groete - Kosie de Wet (Voorsitter: Getuieniskommissie)
Comments