Afkondigings‎ > ‎

Deuroffer: Outeniqualand se Diens van Barmhartigheid

posted Jan 20, 2018, 10:03 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Barmhartigheid is 'n baie belangrike opdrag van die Here aan elke kind van hom en dus ook aan sy kerk.

Soos ons almal bewus is leef ons in moeilike tye wat vir ons as gemeente die geleentheid gee om hierdie roeping met passie uit te leef. Ons Kommissie vir Diens van Barmhartigheid, onder leiding van Serah Bester, reik uit na lidmate in ons gemeente wat hulp nodig het, mense in die gemeenskap om ons wat hulp nodig het, instansies wat hulp verskaf maar glad nie of in 'n mindere mate deur die staat gefinansier word bv. Helpende Hand, die Herberg Kinderhuis en vele meer.

Vandag se deuroffer sal aangewend word vir hierdie projekte.
Dit is egter ook van kardinale belang dat elke gemeentelid betrokke sal raak by die Diens van Barmhartigheid om deel te wees en ons gemeente in staat te stel om hierdie roeping uit te leef.

Outeniqualand se visie verwoord dit so mooi:
"'n Gemeente wat liefde en diensbaarheid uitleef binne en buite ons gemeente grense."
Comments