Afkondigings‎ > ‎

DANKBAARHEIDSOFFER – 2018

posted Oct 21, 2018, 12:23 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Ons as gemeente was so besig die afgelope tyd met reëlings aangaande ds. Japie se aftrede asook die keuringsproses van aansoekers wat om die vakante leraarspos aansoek gedoen het, dat ons dalk die fokus op ons dankbaarheidsoffer agterweë gelaat het.

Die dienswerkers het dalk alreeds kommunikasie in dié verband by gemeentelede afgelewer of hulle is nog in die proses om 'n besoek aan elke huisgesin wat lidmate is, te bring. Elke huisgesin kry 'n Dankbaarheidsoffer-koevert. Die bedrag wat begroot is bedrae R115 000 en aangesien hierdie bedrag 8% uitmaak van die gemeente se totale inkomstebegroting word dit belangrik genoeg geag om alle lede op 'n vroeë stadium te herinner aan hierdie spesiale insamelingsveldtog/poging.

Die kommunikasie wat by wonings van gemeentelede afgelewer is of nog sal word, verduidelik presies die rede vir hierdie spesiale dankbaarheidsmaand en die prosedures wat gevolg gaan word in verband met die insameling.

Baie dankie dat u verstaan waarom hierdie tydige kommunikasie as herinnering geskied en maak asseblief 'n aantekening van Sondag 28 Oktober 2018 wanneer hierdie insameling ook gepaard sal gaan met die gebruiklike nagmaal en nagmaalsete daarna in die Kobus Hattinghsaal.

Indien u nog nie die kommunikasie van u dienswerker ontvang het nie, kan u vir Merinda kontak by 044 876 0158 of ngouteniqua@mweb.co.za om reëlings te tref dat u wel die kommunikasie ontvang. Dankbaarheidsoffer-koeverte sal in die voorportaal beskikbaar wees.

Finansiële Kommissie
Comments