Afkondigings‎ > ‎

Beroep van nuwe leraar

posted Nov 11, 2018, 1:07 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Nov 27, 2018, 5:41 AM ]
Geagte Gemeente

Ds. MHO Heyneman

Dit is met spyt en teleurstelling dat die Kerkraad van Outeniqualand hierdie aankondiging moet maak.

Die Kerkraad het 'n grondige skriftelike beswaar ontvang van 'n lidmaat teen die beroep van ds. MHO Heyneman van die NG Gemeente Heuwelkruin in Bloemfontein.

Tydens die Spesiale Kerkraadsvergdering gehou op 18 November 2018, het die Kerkraad in oorleg met die Ring van George eenparig besluit om die beswaar te handhaaf en derhalwe is die Ring van George versoek om die beroep nietig te verklaar. Die motivering van die voorsitter van die Ring van George in hierdie verband, is by die kerkkantoor beskikbaar ter insae.

Die Pre-Advieskommissie in hul hoedanigheid as adviserende komitee, hervat hul werksaamhede om die beroep van 'n nuwe leraar verder te voer.

Ons vra die gemeente se voorbidding hiervoor.

Vriendelike groete

Voorsitter van die Kerkraad
Comments