Afkondigings‎ > ‎

Basaar-nabetragtingsvergadering

posted Jul 29, 2018, 11:44 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Donderdag 26 Julie 2018 is daar 'n basaar-nabetragtingsvergadering in die Kobus Hattinghsaal gehou waarheen almal uitgenooi was. Die vergadering het baie goed afgeloop en daar is verskeie besluite geneem rakende volgende jaar se Winterbasaar m.b.t. sekuriteit, opruiming ens. Hier volg 'n paar interessante besluite:
  • Saam met huidige pamflette en baniere ook 'n advertensie op EDEN FM.
  • Moontlikheid van 'n 3, 5, 10 en 20km padwedloop saam met basaar gaan ondersoek word.
  • 'n Volledige terreinplan en ander aanwysings.
  • Nuwe stalletjies bv. Jaffels en Tombola.

Somerbasaar – 18 Desember 2018

Daar is ook besluit om dadelik weg te spring om so gou moontlik die strukture vir ons Somerbasaar in plek te kry.
D.w.s. daar sal binnekort 'n lys in die voorportaal verskyn met die tafels en sameroepers, waarop elke gemeentelid hulle naam kan invul by die stalletjie waar hulle wil help of enige voorstelle vir nuwe stalletjies of idees kan invul.
Comments