Afkondigings‎ > ‎

BADISA GEORGE - MAATSKAPLIKE HULPWERKER

posted May 27, 2018, 12:56 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

BADISA GEORGE

(Gesamentlike bedieningsaksie van die NGK(Wes- en Suid Kaap) en VGKSA (Kaapland)


Die Beheerraad wag dringend aansoeke in vir:

(1X8/8ste MAATSKAPLIKE HULPWERKER)


(Ruim verlof, mediese- en pensioenvoordele is van toepassing)

POSVEREISTES: Maatskaplike Hulpwerker:

  • Geakkrediteerde kwalifikasie in Maatskaplike Hulpwerk

  • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe (SACSSP)

  • Geldige bestuurderslisensie

  • Kennis en vaardigheid in Maatskaplike Hulpwerk

  • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van Individue en Groepe

  • Vaardigheid in Verslagskrywing en Administrasie

  • Vermoë om onafhanklik en in 'n span te werk

  • Rekenaarvaardigheid


Sluitingsdatum vir aansoeke: 4 Junie 2018


DIENSAANVAARDING: So spoedig moontlik

Alle aansoeke (volledige CV) moet gerig word aan:

Die Bestuurder: Maatskaplike Dienste, Posbus 1152, Knysna, 6570

almabotha@badisa.org.za

Navrae: Alma Botha 082 554 5416

Comments