Afkondigings

Gewillige Gestuurdes - Opleiding - Augustus 2018

posted Aug 12, 2018, 12:39 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Die opleiding vir gewillige gestuurdes begin Maandag 13 Augustus 2018.
Dit is 'n Dissipelskap kursus en enige gemeentelid wat by ons wil aansluit is baie welkom. Die program loop soos volg:
Maandag (13), Woensdag (15), Donderdag (16) en dan weer
Maandag (20), Woensdag (22).
Dit is 11:00 in die oggend in die Kobus Hattinghsaal.
Ds. Floors Meyer van Arbeidsbediening gaan die kursus vir ons kom aanbied.
Kontak gerus vir Kosie by 082 944 6874 indien u enige vrae het.

DIE HEUNINGDRAER

posted Aug 12, 2018, 12:37 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Dit is vandag die laaste dag om bydraes vir “Die Heuningdraer” in te gee. Dit kan in die “Kommentaarkissie” in die voorportaal geplaas word of ge-epos word aan ngouteniqua@mweb.co.za

Afskeidsfunksie - ds. Japie en Marlene Beyers

posted Aug 12, 2018, 12:33 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

UITNODIGING aan die hele gemeente
na die AFSKEIDSFUNKSIE

van Ds. Japie en Marlene Beyers
30 September 2018 om 11:00
Kobus Hattinghsaal

R.S.V.P. so spoedig moontlik (voor 31 Augustus 2018)
Merinda by 044 876 0158 of ngouteniqua@mweb.co.za

ORRELKONSERT - LÁSZLÓ ALMÁSY

posted Aug 3, 2018, 3:41 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

ORRELKONSERT
VRYDAG 10 AUGUSTUS 2018
19:00
Moederkerk, George

R100       R80       R30

LÁSZLÓ ALMÁSY
Uit Hongarye / From Hungary

ORGAN CONCERT
FRIDAY 10 AUGUST 2018
19:00
Moederkerk George

R100 (adults)     R80 (GMS)    R30 (scholars)

Enquiries: 044 874 4904


László Attila Almásy is in Budapest gebore. Hy het musiek studeer by die Béla Bartók Musiekskool in Budapest, en op 18-jarige leeftyd die eerste prys by die Hongaarse Nasionale Musiekskole Klavierkompetisie verower. In 1987 het hy sy orrelstudie aan die Frans Liszt Musiekakademie in Budapest voltooi. Hy het in meer as dertig lande as solis en in ensembles opgetree. Hy het saamgewerk met wêreldklas dirigente soos Kobayashi en Antal Doráti. Hy het 25 jaar lank klavier en orrel gedoseer by die Béla Bartók Musiekskool, en is tans steeds bedrywig as orrelis by twee kerke in Budapest, en as klavieronderwyser in 'n naburige dorp. In 2015 het hy ook in Suid-Afrika getoer en 'n baie suksesvolle konsert voor 'n entoesiastiese gehoor in die Moederkerk op George gegee.

László Attila  Almásy was born in Budapest. He studied music at the Béla Bartók Music School in Budapest. At the age of 18 he won first prize at the Hungarian National Piano Competition for Music Schools. In 1987 he finished his studies in organ at the Frans Liszt Music Academy in Budapest. He has performed as soloist and ensemble member in more than thirty countries, and worked with well known conductors like Kobayashi en Antal Doráti. Almásy taught organ and piano at the Béla Bartók Music School for twenty-five years, and at present he is employed as organist at two churches in Budapest, as well as teaching piano at a school in a neighbouring town. In 2015 he toured South Africa and  gave a very successful concert in front of an enthusiastic audience in the Moederkerk in George.

LOOF HOM MET STEM EN ORREL

posted Aug 3, 2018, 2:57 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Ons nooi jou vriendelik uit om saam met ons te kom sing uit die Liedboek van die Kerk, en so Sy Naam te verheerlik.

Ons sing weer op Sondag 12 Augustus 2018 om 15:30 in die NG Moederkerk, George. Daarna kuier ons lekker in die Langgebou met 'n koppie tee en 'n eetdingetjie.

Ons tema vir Augustus is: Ons geloof en ons sintuie. Almal is baie welkom.

Navrae: 044 874 4904

Basaar-nabetragtingsvergadering

posted Jul 29, 2018, 11:44 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Donderdag 26 Julie 2018 is daar 'n basaar-nabetragtingsvergadering in die Kobus Hattinghsaal gehou waarheen almal uitgenooi was. Die vergadering het baie goed afgeloop en daar is verskeie besluite geneem rakende volgende jaar se Winterbasaar m.b.t. sekuriteit, opruiming ens. Hier volg 'n paar interessante besluite:
  • Saam met huidige pamflette en baniere ook 'n advertensie op EDEN FM.
  • Moontlikheid van 'n 3, 5, 10 en 20km padwedloop saam met basaar gaan ondersoek word.
  • 'n Volledige terreinplan en ander aanwysings.
  • Nuwe stalletjies bv. Jaffels en Tombola.

Somerbasaar – 18 Desember 2018

Daar is ook besluit om dadelik weg te spring om so gou moontlik die strukture vir ons Somerbasaar in plek te kry.
D.w.s. daar sal binnekort 'n lys in die voorportaal verskyn met die tafels en sameroepers, waarop elke gemeentelid hulle naam kan invul by die stalletjie waar hulle wil help of enige voorstelle vir nuwe stalletjies of idees kan invul.

DIE HEUNINGDRAER

posted Jul 29, 2018, 11:40 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Ons wil 'n beroep doen op elke lidmaat om kreatief te raak en betrokke te raak by ons gemeenteblad "Die Heuningdraer". Skryf 'n artikel oor iets in en om jou gemeente sirkel of oor 'n gemeente aktiwiteit waarby jy betrokke is/was. Dit kan ook 'n gedig of enige interessante wedervaring wees wat jy wil deel.
Dit kan ingegee word by Merinda by die kerkkantoor, in die "Kommentaarkissie" in die voorportaal geplaas word of ge-epos word aan ngouteniqua@mweb.co.za. Dit kan ook ingegee word by enige van die redaksielede (hulle name verskyn agter op enige uitgawe van die Heuningdraer).
Ons sien uit daarna om te sien wat gebeur as Outeniqualand kreatief raak!
Spring sommer dadelik aan die werk want alle bydraes moet in wees teen 8 Augustus 2018.

Blanco Gemeente Vleismark en Mini-Basaar

posted Jul 29, 2018, 11:33 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

4 Augustus 2018 om 9:00 in die 4 Brothers Aartappelstoor.

Vleis, biltong, droëwors, koek en beskuit, worsbroodjie, hamburgers, Poeding, Pannekoek en Kerrie-en-rys.

TERUGVOERING – PRE-ADVIES KOMITEE

posted Jul 22, 2018, 1:06 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Voortspruitend uit die vergadering van die Pre-Advies Komitee wat gehou is op Dinsdag 17 Julie 2018, is die volgende reëlings gefinaliseer/bevestig of word in werking gestel:

  1. Die sluitingsdatum vir die vakante leraarspos soos voorheen gekommunikeer sluit op 31 Augustus 2018.
  2. Teen die agtergrond van die advertensie wat in die Kerkbode sal verskyn, en wel op 20 Julie en 3 Augustus 2018, word verwag dat aansoeke gedurende Julie sowel as Augustus ontvang sal word en daarom is die eerste teikendatum vir evaluering deur die Pre-Advies Komitee gestel op 4 September. Die vakature sal ook in die Wes- en Suidkaap Sinode se Vrydagnuus verskyn.
  3. Binne 7 dae, en wel op 11 September, sal die tweede evaluering onderneem word deur die komitee.
  4. By en na hierdie evalueringsgeleentheid sal 'n kortlys van kandidate saamgestel word met die oog daarop om hierdie name vir oorweging aan die kerkraad voor te hou by die eerste vergadering wat geskeduleer is vir 20 September 2018.
  5. Onderhoude met die kortlys van kandidate behoort by 1 Oktober 2018 in aanvang te neem en hierna sal die kandidate die geleentheid gegun word om 'n preekbeurt tydens 'n erediens te kry. Die preekbeurt geleenthede kan dan gedurende Oktober sowel as November onderneem word.
  6. 'n Vroegste datum van 'n moontlike aanstelling kan dus, teoreties gesproke, 1 Desember 2018 wees.

Verdere inligting sal deurgegee word aan die gemeente soos besluite en reëlings voorkom.

Pre-Advies Komitee

Gemeentelede word weereens daaraan herinner om hulle persoonlike voorkeur kandidate aan te moedig om die datums van advertensies dop te hou en diesulkes aan te moedig om aansoek te doen volgens die neergelegde prosedures.

PRE-ADVIES KOMITEE - vergadering en bespreking van Afskeidsfunksie

posted Jul 15, 2018, 10:56 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Kennis geskied hiermee dat die volgende vergadering van die komitee op 17 Julie om 2018 om 11:00 in die Kobus Hattinghsaal sal plaasvind.

Op Dinsdag 17 Julie in die pre-advies komiteevergadering, word Ds. Japie en Marlene se afskeidsfunksie (wat gehou word op 30 September 2018) bespreek en daarna sal 'n datum vasgestel word vir 'n vergadering met alle gemeentelede wat aangebied het om te help met die funksie.

1-10 of 989