Afkondigings

Wolk-uitbeelding - Teenwoordigheid van die Heilige Gees - Ansofie Steyn

posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand


Hier is n foto wat Ansofie Steyn by verlede week se inrydiens geneem het.
(5 Julie 2020)
Deur God se genade word Outeniqualand waarlik geseën.
Soos iemand opgemerk het: “Stunning! As if God’s anointing and presence was there.”
Ons God is groot!

SnapScan - Outeniqualand

posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated ]

Dit is met groot opgewondenheid dat ons hierdie nuus met julle deel. In hierdie grendeltyd word ons uitgedaag om aan te pas by omstandighede wat vir ons almal vreemd is.
Die gemeente se komitee vir Finansies het 'n verdere tegnologies vriendelik elektroniese fondsoordrag-betalingsgerief in gebruik geneem, naamlik SnapScan. Dit is 'n baie veilige manier van betaling wat alreeds deur baie kerke en besighede gebruik word. Hierdie gerief maak gebruik van alle bankkaarte as primêre bron om die elektroniese oordrag/betaling te fasiliteer. Die gemeente is dus geregistreer by SnapScan en enige oordrag/betaling bring mee dat die fondse in die gemeente se bankrekening oorbetaal word. Die gemeente figureer dus as die ENIGSTE begunstigde in/op die strepieskode wat aangeheg word.
'n Verduideliking hoe om hierdie gerief op ‘n selfoon (SLEGS SLIMFONE) te laai, is hier beskikbaar. Let daarop dat jou spesifieke bank dalk hier en daar iets mag wysig in die proses soos wat ons dit in meegaande dokument vir jou uiteengesit word. Gemeentelede wat 'n probleem ondervind om hierdie elektroniese oordrag-betalingsgerief af te laai op 'n selfoon, kan gerus met Henk Vosloo of ds. Jan skakel vir hulp.

Ons vertrou dat hierdie bykomende elektroniese gerief byval sal vind by ons lidmate.

Namens die Finansiële komitee!

Plastiek-vrye Julie

posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand


Erediens - 5 Julie 2020

posted Jul 4, 2020, 11:20 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand


Eden Rampbestuur het die beperking van 50 voertuie op ons eredienste heroorweeg en hulle het ons per e-pos in kennis gestel dat die beperking gelig is. Ons kan nou soveel voertuie akkommodeer as wat ons perseel kan vat.

Ons wil graag ons dank uitspreek aan Eden Rampbestuur en aan ons Vader wat getrou is!

Ons vra dat almal by die reëls soos neergelê sal bly en nie uit hulle voertuie sal klim nie. Julle is welkom om 'n koffietjie in 'n warm fles saam te bring. Ons sal sorg dat daar voldoende klank is sodat almal in die gerief van hulle voertuie kan luister. Ons sal iemand reël om na afloop van die erediens, by die hekke, met ʼn kollekte sakkie die offers op te neem.

Die inry erediens begin om 9:30. Die aanlyn erediens sal reeds om 08:00 via die onderskeie skakels beskikbaar wees.

Die diens word gelei deur ds Jan en die tema is: Make every minute count!
Die Skriflesing kom uit Prediker 12:13
Ons deuroffers gaan vir die sinodale fondse vir Zimbabwe, Malawi en Mosambiek.

Ons skakels na die erediens is:

Youtube kanaal (https://www.youtube.com/channel/UCk9wxHky_2c8SceJC-7yb-w)
Facebook: https://www.facebook.com/ngouteniqualand.gemeente/
‘n Skakel (link) op die gemeente se webblad: www.outeniqualand.co.za
'n Klanklêer op ons WhatsApp groep
Ander eredienste wat via radiostasies of TV uitgesaai word
Ons sal daagliks kontak hou met lidmate deur WhatsApp/epos/sms-boodskappe.

BAIE DANKIE aan die lidmate wat so getrou hulle dankoffers asook in hierdie tyd hulle Bankkollektes so getrou oorbetaal. Julle stel Outeniqualand in staat om, behalwe salarisse en bedryfsuitgawes, uit te reik na ons gemeentelede met hulpverlening.

Aanlyn bankdienste:
NGK Outeniqualand
FNB tjek rek nr:  623 584 60401
Takkode 210-114
Verwysing: Bank kollekte OF Noem spesifieke deuroffer OF Noem wyk vir maandelikse dankoffer

OUTENIQUALAND SE WINTERBASAAR!

posted Jul 4, 2020, 11:12 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Woensdag 1 Julie 2020 is die basaarlyste per e-pos uitgestuur.

Vanweë COVID-19 is ons verplig om die Winterbasaar in sy tradisionele vorm te laat vaar. Daaroor is ons baie jammer want ons basaar is bekend onder almal wat van heinde en verre kom as ʼn heerlike kuiergeleentheid. Ons het egter R200 000 begroot as basaarinkomste. Daarom vertrou ons dat die Here op Sy unieke manier sal voorsien om hierdie inkomste te kan in. Ons gaan nie van die Dienswerkers verwag om met die Basaarlyste rond te beweeg nie. Derhalwe gaan ons dit elektronies moet doen.

Let daarop dat ons net kontant en lewende hawe kan ontvang as bydraes, omdat daar nie basaartafels met eetgoed ens. gaan wees nie. Ons is besig om kreatiewe reëlings te tref hoe ons die lewende hawe gaan hanteer. Ons hou julle op hoogte van die vleis-afdeling.

Die lyste kan elektronies aan die kerkkantoor terug gestuur word of by die inry-diens in die kollektesakkie gesit word of deur die week by die kerkkantoor afgegee word. Betalings moet asseblief duidelik gemerk word met “Basaar”.

Indien jy nie ʼn basaarlys ontvang het nie, kan een by die kerkkantoor afgehaal word of kontak Merinda (044-876 1058) sodat sy dit elektronies kan aanstuur.

Ons vra jou ook om geduldig te wees met ons en asseblief die “kontakinligting” op die vorm ook te voltooi want die basaarlyste is geleentheid waar die kerkkantoor jaarliks almal se kontakinligting kan opdateer.

Intussen gaan ons voort met die Vrydagverkopings soos deurgegee. Ons is ook besig om die moontlikheid van 'n inrybasaar later in die jaar te ondersoek.

Outeniqualand se Sopkombuise is op die been!

posted Jul 4, 2020, 11:08 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

  • Ons sopkombuise bedien Dinsdag middag om 17:00 en Donderdag om 17:00 sop by 3 bedieningspunte by Hoogekraal. 'n Klompie vrouens uit hulle gemeenskap het aangebied om die sop voor te berei. Ons gemeente sal met ons beskikbare bronne hulle ondersteun met middele om die sopkombuis te kan bedryf. Voorbidding word gevra sodat hierdie inisiatief van die grond af sal kom.
  • Baie dankie aan Nina en Annette wat help met die aankope van die produkte. As daar nog iemand is wat kan help met die aankope, kontak asb. vir Ds. Jan.
  • Lidmate wat graag finansieel betrokke wil raak, kan die geld in die kerk se rekening oorbetaal met spesifieke verwysing: Voedselnood. Ons rekeningbesonderhede is: FNB, NGK Outeniqualand, Tjek rek nr 62358460401, takkode 210-114.
  • Intussen moedig ons lidmate aan om verantwoordelikheid te neem vir hulle werkers (huis, tuin, plaas).
  • Kom ons vergeet nie van ons eie lidmate nie. Mense is trots. As jy weet van iemand wat nood het, gee dit asb deur aan ds. Jan of Merinda Ons sal dit vertroulik hanteer.

Erediens - 28 Junie 2020

posted Jun 27, 2020, 11:40 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand


ONS HERE IS GROOT!!!

Eden Rampbestuur het die beperking van 50 voertuie op ons eredienste heroorweeg en hulle het ons Donderdag per e-pos in kennis gestel dat die beperking gelig is.
Ons kan nou soveel voertuie akkommodeer as wat ons perseel kan vat.

Ons wil graag ons dank uitspreek aan Eden Rampbestuur en aan ons Vader wat getrou is!

Ons vra dat almal by die reëls soos neergelê sal bly en nie uit hulle voertuie sal klim nie. Julle is welkom om ʼn koffietjie in ʼn warm fles saam te bring. Ons sal sorg dat daar voldoende klank is sodat almal in die gerief van hulle voertuie kan luister. Ons sal iemand reël om na afloop van die erediens, by die hekke, met ʼn kollekte sakkie die offers op te neem.

Die inry-erediens is vandag afgestel vanweë die weer.
Die aanlyn erediens sal reeds om 08:00 via die onderskeie skakels beskikbaar wees.

Die diens word gelei deur ds Jan en die tema is: Gedoop met die Heilige Gees?
Die Skriflesing kom uit Handelinge 11:15-18
Ons deuroffers gaan vir Ramot.

WINTERBASAAR WEGNEEM-ETES RESTAURANT

posted Jun 21, 2020, 8:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

Lidmate word uigenooi om hierdie spesiale KOSTAFEL PROJEK VAN DIE WINTERBASAAR TE ONDERSTEUN.

Al wat u hoef te doen is om u bestelling  nie later as die  Woensdag voor die Vrydag  by een van onderstaande persone te plaas. U bestelling sal teen 16: 00 gereed wees om by die Kobus Hattingh-saal af gehaal te word. Aflewering sal by u motor geskied en gelde kan  EFT direk  aan die kerkkantoor oorbetaal word (verwysing: Basaar 12/06 (die datum van die Vrydag waarop die kos afgehaal word) OF in 'n gemerkte koevert wat ingegee word met die afhaal van die kos.

Kontakpersone:

Elma Visser
Lizzy Elphick
Henriette Bothma
Nicky Deysel


Program van die etes:

Vrydag 26 Junie 2020:
Hamburgers @ R30 elk
Gebakte Poeding (Malva of Sjokolade, 6 x porsies) @ R30
Beessosaties (kerriesous) 10 x  lugdig verpak @ R12 elk
Hoendersosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R10 elk

Vrydag 3 Julie 2020:
Vetkoek en of Jafels gevul met maalvleis @ R25 elk
Beessosaties (kerriesous) 10 x  lugdig verpak @ R12 elk
Hoendersosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R10 elk

Vrydag 10 Julie 2020:
Kerrie en rys (500ml) @ R35 elk
Beessosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R12 elk
Hoendersosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R10 elk

Vrydag 17 Julie 2020:
Pannekoek (kaneelsuiker ) @ R5 elk   
Pannekoek gevul met hoender @ R15 elk
Beessosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R12 elk
Hoendersosaties (kerriesous) 10 x lugdig verpak @ R10  elk

Vrydag 24 Julie 2020:  Word die program weer herhaal in dieselfde volgorde


Ons opregte dank aan Elma Visser, Voorsitter van die Gasvryheidsbediening, en al die dames wat haar so getrou bystaan, vir hierdie uitstekende inisiatief en hulle harde werk en toewyding.

Erediens - 21 Junie 2020

posted Jun 20, 2020, 11:04 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand   [ updated Jun 20, 2020, 11:14 PM ]


Ons het toestemming ontvang van Eden Rampbestuur om voort te gaan met ons inry dienste.
Ons is egter beperk tot 50 voertuie op ons perseel.
Die Dagbestuur sal weë probeer vind om hierdie uitdaging te oorkom.
Aangesien daar Sondag reën voorspel word, sal ons nie ʼn inry diens hê nie.
Ons erediens sal steeds aanlyn beskikbaar wees op al ons verskillende skakels.

Die diens word gelei deur ds Jan en die tema is: Is jy gevul?
Die Skriflesing kom uit Efésiërs 5:18
Ons deuroffers gaan vir die Instituut vir Blindes.

Vandag is Vadersdag
en ons wil van hierdie geleentheid gebruik om al die vaderfigure in ons gemeente te bedank vir hulle waardevolle bydraes.
Ons bid dat hulle spesifiek in hierdie tyd gelei word om as leiers, beskermers en versorgers op te tree.

Outeniqualand se Sopkombuise het begin!

posted Jun 20, 2020, 11:00 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand

  • Ons het Dinsdagmiddag om 17:00 met ‘n sopkombuis by Hoogekraal by 4 bedieningspunte begin. 'n Klompie vrouens uit hulle gemeenskap het aangebied om die sop voor te berei. Ons gemeente sal met ons beskikbare bronne hulle ondersteun met middele om die sopkombuis te kan bedryf. Voorbidding word gevra sodat hierdie inisiatief van die grond af sal kom.
  • As daar iemand is wat kan help met die aankoop van produkte een keer per week, kontak asb. vir Ds. Jan.
  • Lidmate wat graag finansieel betrokke wil raak, kan die geld in die kerk se rekening oorbetaal met spesifieke verwysing: Voedselnood. Ons rekening besonderhede is: FNB, NGK Outeniqualand, Tjek rek nr 62358460401, takkode 210-114.
  • Intussen moedig ons lidmate aan om verantwoordelikheid te neem vir hulle werkers (huis, tuin, plaas).
  • Kom ons vergeet nie van ons eie lidmate nie. Mense is trots. As jy weet van iemand wat nood het, gee dit asb deur aan ds. Jan of Merinda. Ons sal dit vertroulik hanteer.

1-10 of 1223