Tuisblad

Luister na Sondag se boodskap
Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • PASE TOT PINKSTER

  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 18 April 2021

  Vandag skop ons af met ons 40 Dae Doelgerigte Lewe projek.
  Outeniqualand se inrydiens is om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  Na die diens is daar lekker koffie en kuier voor die dam.
  Sondag se tema is: Wat op dees aarde maak ek hier?


  DEUROFFER:  BEDIENING AAN DOWES

  Die deuroffer vir “Bediening aan Dowes” gaan vir die 2 gemeentes wat met Dowes werk. Die 2 gemeentes is: De la Batgemeente vir Dowes in Bellville en Die Dowe Familie Kerk in Worcester. Die Dowe Familie Kerk in Worcester bedien ook Dowes by die De la Bat-skool en die Nuwe Hoop-sentrum vir gehoorgestremdes. De la Bat-Bellville bedien onder andere die Rusoord-tehuis vir bejaarde-, fisies-, doof-blind en meervoudig-gestremde Dowes. Saam bedien beide gemeente ongeveer 1 200 Dowes woonagtig in die Suid-Westelike deel van die land. Met bedieningspute in Bellville, Strand, Wellington-Paarl, Atlantis, Malmesbury, Moorreesburg, Worcester en uitreike na Ceres en George word ongeveer 60 Dowe kinders, 56 meervoudig-gestremde Dowes, 70 bejaarde Dowes en ook 60 Dowe studente (NID-kollege) geestelik bedien. Die gemeentes doen baanbrekerwerk in die ontwikkeling van kategese materiaal vir Dowes, ontwikkeling van ‘n liturgie vir dowes, “sang”, en die aanwending van die nuutste tegnologie vir die bediening aan Dowes. Bid vir die werk en die voortgang daarvan totdat elke Dowe kan bely:  “Jesus is die Here”.  (Die NID en Dowe-gemeenskap verkies dat ‘n hoofletter “D” vir Dowes gebruik word.)

  Ds Chris Wheeler: 066-229 2428 / wheelercj123@gmail.com / Ds Andri Eloff: 083 654 3939 / 023-342 8590 / leraar@nid.org.za / Chriszelda Veldsman: relations.fr@nid.org.za / Webwerf: www.nid.org.za/congregations/worcester/contact.html
  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • VONK - Seniors - 18 April 2021

  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Paasfees
  Volgens Woord & Fees word die implikasies van die opstanding verder verken in die seisoen wat op Paasfees volg. Die seisoen strek vanaf Paasfees tot en met Pinkster en sluit die viering van Jesus se hemelvaart (13 Mei) in. “Hierdie seisoen staan in teenstelling met die voorafgaande meer somber en sober herdenkings van Lydenstyd. Net soos die opstanding van Jesus nooit afwesig was tydens Lydenstyd nie, so is die kruis ook nooit heeltemal buite sig in Paastyd nie. Dit is belangrik dat ons oorweldig word deur die wonder van die opstanding met die vreugde van die feestelikheid.”
  Posted Apr 12, 2021, 4:30 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 40 DAE GEBEDSPROGRAM
  WAGTERS OP DIE MURE!  

  Ons nooi jou om deel te raak van die BIDDERS VIR 40 DAE VAN DOELGERIGTE LEWE.
  Ons bid ter voorbereiding van Outeniqualand se 40 dae van Doelgerigte Lewe wat op 18 April begin:

  11 - 17 April:
  WEEK VOOR AFSKOP.
  Bid...
  • sê dankie vir gebede wat tot nou toe verhoor is.
  • vir volgehoue deursettingsvermoë oor die volgende 40 dae.
  • dat ons nooit ons entoesiasme sal verloor nie.
  • en loof die Here vir die wonders wat Hy gaan doen!
  Posted Apr 12, 2021, 4:28 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens, doop en 40 dae registrasie - 11 April 2021
  Hierdie Sondag is REGISTRASIESONDAG vir die 40 Dae Doelgerigte Lewe projek.
  Die 40 dae handleiding sal Sondag beskikbaar wees teen R50 elk.
  Daar sal gratis pannekoek vir ALMAL wees.
  Vandag se tema is: Drie belangrike vrae!

  Daar sal nié Vandag ‘n diens by die Kobus Hattinghsaal wees nie aangesien dit Registrasiesondag is vir die 40 Dae Doelgerigte Lewe Projek. Daar is net een diens om 09:30 by die dam agter die kerk.

  DEUROFFER:  JAN KRIEL INSTITUUT

  Jan Krielskool (sedert 1937) is die 3de oudste skool vir “kinders met spesiale onderwys behoeftes”. Soos met die Dowes en Blindes het die Ned Geref Kerk dit begin, ontwikkel en bestuur. Sedert 1998, met die nuwe Onderwyswet, is die NG Kerk en haar lidmate se betrokkenheid beperk tot befondsing van verdienstelike kinders en projekte in die skool. Die “ekstra” dienste wat die staat en ouers nie kan bekostig of in stand hou nie, word deur gemeentes of individuele donateursvriende gedra. Dit beloop etlike miljoene per jaar, maar die resultate toon dat dit deur en deur die moeite werd is. Jan Krielskool is byvoorbeeld:
  • bekroon as die beste “spesiale” skool in Suid-Afrika
  • bekroon met internasionale “blou plaak” status vir die bydrae tot onderwys in S.A.
  • die enigste spesiale skool waar leerders met gestremdhede matriek in Afrikaans kan slaag
  • uiters suksesvol – met ‘n slaagsyfer van 96% van Gr R tot Matriek in 2019
  Die NG Kerk kan dankbaar-trots wees op hierdie baken van die barmhartigheid van Jesus.

  021 903 0434 | instituut@jankriel.co.za | webwerf: https://jankriel.org.za
  Posted Apr 12, 2021, 4:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Doopgeleentheid - 11 April 2021

  Posted Apr 12, 2021, 4:17 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • VONK - Seniors - 11 April 2021

  Posted Apr 12, 2021, 4:15 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • DIE HEUNINGDRAER
  Het iets interessants met jou gebeur? Het jy ‘n getuienis om te lewer? Is jou gawe om te dig of interessan te skryf?

  Raak betrokke by ons gemeenteblad, Die Heuningdraer. Skryf oor iets in en om jou gemeentesirkel of ‘n gemeente-aktiwiteit. As jy iets op die hart het, ‘n gedig of ‘n interessante wedervaring gehad het, deel dit met die gemeente.

  Gee dit in by Merinda by die kerkkantoor of epos dit aan ngouteniqua@gmail.com. Vir enige navrae kontak die redakteur, Johan Deysel.

  Spring sommer dadelik aan die werk, want alle bydraes moet in wees teen Dinsdag 13 April 2021.
  Posted Apr 4, 2021, 5:46 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 40 DAE GEBEDSPROGRAM
  WAGTERS OP DIE MURE!

  Ons nooi jou om deel te raak van die BIDDERS VIR 40 DAE VAN DOELGERIGTE LEWE.
  Ons bid ter voorbereiding van Outeniqualand se 40 dae van Doelgerigte Lewe wat op 18 April begin:

  4 - 10 April:
  DIE 40 DAE SPAN.
  Bid...
  • vir die verspreiding van die werksboek – dat dit by elkeen sal uitkom soos God beplan het.
  • vir elkeen se verbintenis om dit volhardend te lees.
  • dat die lees hiervan werklik 'n impak op elkeen sal hê, 'n draaipunt in hul lewens sal veroorsaak.
  • vir die motivering van elke leser om oor God se doel met hul lewens te peins.
  • dat hul op die Heilige Gees se openbarings sal reageer.
  • vir beskerming teen mismoedigheid wanneer die taak skynbaar onhaalbaar begin lyk of aanslae van die vyand beleef word.
  Posted Apr 4, 2021, 5:44 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 1343. View more »

Outeniqualand bid hierdie week vir:

 • 18/04/2021 - 24/04/2021
  1. Ons 40 – dae gebedsfokus wat vandag afskop. Mag ons as gemeente in hierdie 40 dae U teenwoordigheid en ons doel op aarde weer ontdek.
  2. Mense met geestesgesondheidsprobleme. Dat hulle genesing sal ervaar en hulle U nabyheid sal aanvoel.
  3. Die inentingsprogram wat maar nie op dreef wil kom nie. Ons bid dat U ook hier sal intree en wetenskaplikes sal toerus om met oplossings te kom.
  4. Die bediening aan Dowes (Deuroffer). Vader hierdie besondere groep mense het ons finansiële ondersteuning maar ook voorbidding baie nodig.

  DANKIE VIR:

  Sondag se registrasie van ons 40 dae projek. Heer U het ons in alles geseën!
  Gebed: Die wyse waarop ons as gemeente maar ook individueel U daagliks kan ontmoet.
  Predikante en evangeliste wat ons lei om nader aan U te kom.
  Posted by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 1 of 290. View more »