Tuisblad

Volgehoue voorbidding


Bid asseblief vir:Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • PRE-ADVIES KOMITEE - vergadering en bespreking van Afskeidsfunksie
  Kennis geskied hiermee dat die volgende vergadering van die komitee op 17 Julie om 2018 om 11:00 in die Kobus Hattinghsaal sal plaasvind.

  Op Dinsdag 17 Julie in die pre-advies komiteevergadering, word Ds. Japie en Marlene se afskeidsfunksie (wat gehou word op 30 September 2018) bespreek en daarna sal 'n datum vasgestel word vir 'n vergadering met alle gemeentelede wat aangebied het om te help met die funksie.
  Posted Jul 15, 2018, 10:56 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • TE HUUR in Groenkloof Glen Sekuriteitsoord, George
  Tweeslaapkamer huis met dubbel garage te huur in Groenkloof Glen Sekuriteitsoord, George.
  Beskikbaar vanaf 16 Julie 2018.
  Kontak Bernice van Rooyen (044 879 1561 of 082 459 6302)
  Posted Jul 8, 2018, 11:38 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Maatskaplike Werker Vakature - BADISA GEORGE

  Die Beheerraad van BADISA GEORGE wag aansoeke in vir:


  8/8ste MAATSKAPLIKE WERKER


  (Ruim verlof, mediese- en pensioenvoordele is van toepassing)


  POSVEREISTES VIR MAATSKAPLIKE WERKER:


  • Graad of Diploma in Maatskaplike Werk

  • Geldige bestuurslisensie

  • Registrasie by die Raad vir Maatskaplike Diensberoepe

  • Kennis m.b.t. Statutêre Prosedures t.o.v. die Kinderwet

  • Kennis en vaardigheid in al 3 metodes van Maatskaplike Werk

  • Goeie vaardighede in die ontwikkeling van Gemeenskappe

  • Rekenaarvaardigheid op woordverwerkings-program


  Sluitingsdatum: 18 Julie 2018

  Diensaanvaarding: 1 Augustus 2018 of so spoedig moontlik daarna


  ALLE AANSOEKE (VOLLEDIGE CV) MOET GERIG WORD AAN:

  Die Bestuurder: Maatskaplike Dienste

  Posbus 400

  KNYSNA

  6570

  E-posadres: almabotha@badisa.org.za

  Navrae: Alma Botha by 082 554 5416

  Posted Jul 8, 2018, 11:36 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Winterbasaar 2018 Evaluerings-vergadering
  Kennis geskied hiermee van 'n evaluerings-vergadering van alle sameroepers van die basaarkomitee op Donderdag 26 Julie 2018 om 16:00 in die Kobus Hattinghsaal.
  Hier volg die lys van besprekingspunte: Aanvangstyd, kragpunte, plek, bestaande stalletjies, toerusting, uitbreiding van stalletjies, opruiming, vooraf verkope, sekuriteit, veiligheid, beskikbaarheid van werkers, verversings van werkers, verkooppryse, benutting van bestaande infrastrukture, bemarking, terrein-uitleg, kostes (besparings), containers, aanwysings, addisionele sake.
  Almal welkom.

  Die volgende persone moet asseblief probeer teewoordig wees:
  Stoffel, Serah en Heyns Bester, Henk en Sarie Vosloo, Org en Nooi Visser, Hendrik en Elma Visser, Martie Dickson, Kuyler Terblanche, Johan van Schalkwyk, Bernice van Rooyen, Johann Richter, Pieter Stoltz, Barry en Ansa Robertson, Annelie Botha, Lizzy Elphick, Pierre du Toit, Bertie Truter en Merinda Duvenage.
  Posted Jul 8, 2018, 11:30 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • BAIE DANKIE - WINTERBASAAR 2018
  BAIE DANKIE aan elke gemeentelid wat gehelp het om ons 2018 Winterbasaar so 'n groot sukses te maak. Of jy gehelp het met die voorbereidings, op die dag van die basaar of net finansieël... dit word opreg waardeer en sonder elkeen se skouer aan die wiel sou ons nie hierdie wa so suksesvol deur die drif kon trek nie! Daar is soveel mense wat kom aanmeld het en lekker saamgewerk het in die span.
  Belangrikste - dank ons ons Hemelse Vader vir sy seën op ons Basaar en al ons aktiwiteite!

  Stoffel (ons eie vleisgeneraal) sê baie dankie aan elkeen wat aangemeld het vir die vleiswerk! Baie dankie ook aan die dames wat gesorg het vir die heerlike versnapperings en middagetes tydens die vleiswerk!

  OUNIQUA sê dankie aan die getroue Olifantspan vir die ure se uitsorteer, merk, inpak, uitpak en verkoop van die olifantjies.
  Dankie aan die nuwe ouers wat hulle kom haal het. - Johann Richter

  Posted Jul 8, 2018, 11:27 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Wrakstap & Strandskoonmaak

  Posted Jul 1, 2018, 2:32 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • PRE-ADVIES KOMITEE - TERUGVOERING
  Tydens die mees onlangse kerkraadsvergadering is drie belangrike dokumente goedgekeur wat die Pre-Advies saamgestel het en hier volg kortliks 'n oorsig daarvan:

  1. Die advertensie vir 'n voltydse leraar word hier weergee en is aangestuur aan die Sinodale kantoor. Die dokument sal aangepas word deur personeel in die Sinodale kantoor om te voldoen aan uitleg asook ander voldoeningsstandaarde. Daar word beoog om die advertensie in twee uitgawes van die Kerkbode te laat verskyn en wel op 20 Julie en 3 Augustus 2018 onderskeidelik. Dit is miskien die ideale geleentheid vir lidmate wie 'n potensiële kandidaat in gedagte het om hierdie persoon/e in te lig om die advertensieruimte van die Kerkbode dop te hou en volgens voorskrifte aansoek te doen indien hulle belangstel.
  2. Verder word daar van aansoekers verlang om 'n "Aansoekvorm vir Leraarspos" in elektroniese formaat te voltooi en aan te stuur. Hierdie elektroniese formaat is hier beskikbaar.
  3. 'n Bedieningsmodel vir Outeniqualand Gemeente is ook saamgestel in samewerking met buite fasiliteerdes en verder verfyn deur die Beplanningskommissie. Hierdie model is hier beskikbaar en gemeentelede kan hulle vergewis van die inhoud daarvan.

  Verdere kommunikasie sal volg soos tyd verloop en afsnydatums bereik word.
  Posted Jun 26, 2018, 6:38 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • VLEISWERK - Winterbasaar 2018
  As gevolg van die vakansie is daar geen aktiwiteite hierdie week behalwe die VLEISWERK vanaf MAANDAG 25 Junie 2018 om 10:00 by die kerksaal te Sinksabrug. Ons moedig die hele gemeente aan om te kom aanmeld. Al wat jy moet saambring is 'n skerp mes, voorskoot en snyplank. Vir meer inligting kontak Stoffel Bester.
  Posted Jun 24, 2018, 11:01 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Nie-bederfbare produkte vir Winterbasaar
  'n Vriendelike herinnering dat die nie-bederfbare produkte so gou as moontlik by die kerkkantoor ingehandig moet word, sodat daar genoeg tyd is om dit te verwerk na die produkte wat by die basaar verkoop gaan word. Baie dankie vir elke bydrae!
  Posted Jun 17, 2018, 11:32 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • WINTERBASAAR 2018 - SAMEROEPERS


  BASAAR SAMEROEPERS


  Lekkergoed tafel

  Hettie Visser


  Worsbroodjies

  Diepkloof Kleuterskool

  Bernice


  Vetkoeke

  Annelie Botha


  Pannekoeke

  Lizzy Elphick


  Roosterkoeke

  VGK Friemersheim


  Groente

  Barry Robertson


  Poedings

  Elma Visser


  Gebak

  Ansa Robertson


  Koeldrank

  Louis Zietsman


  Potjiekos: (afval)

  Kuyler Terblanche


  Potjiekos: (skenkel)  Wit olifante

  Johann Richter


  Tee / koffie

  Sarie Vosloo


  Kerrie en Rys

  Martie Dickson


  Vleistafel

  Stoffel Bester


  Sosaties

  Johan v Schalkwyk


  Verversings

  by vleiswerk

  Serah Bester


  Gholf Chip

  Bertie Truter

  Ons wil 'n beroep doen op elke lidmaat om betrokke te raak by die basaar. Moenie wag tot iemand jou bel nie – kom meld aan by een van die sameroepers.

  Jy kan betrokke raak by die vleiswerk (begin 25 Junie) en ander voorbereidings voor die tyd, of jy kan inskakel by 'n tafel en die dag van die basaar werk.

  Bostaande is 'n lys van die sameroepers van die basaar, kontak gerus die sameroeper van tafel waar jy wil inskakel.


  Posted Jun 10, 2018, 11:54 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 980. View more »


Hierdie webbladsy is opgestel en versorg deur Tinus Badenhorst