Tuisblad
Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • OUTENIQUALAND SE WINTERBASAAR
  Baie dankie vir elkeen wat reeds hulle bydrae vir die basaar inbetaal het.
  Posted Jul 18, 2021, 10:40 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 18 Julie 2021

  As gevolg van die nuwe inperkings sal daar hierdie Sondag geen diens voor die dam wees nie.
  Daar sal wel 'n diens aanlyn beskikbaar wees.

  DEUROFFER:  FEBA RADIO

  Vir 75 jaar bemagtig en rus FEBA Suid-Afrika mishandelde vroue toe, selfs in die mees afgesonderde en afgeleë areas regoor die wêreld, in samewerking met ons vennoot bedienings in die buiteland en julle, ons getroue ondersteuners.
  Die vrug van ons werk is duidelik uit die terugvoer wat ons van die meer as 7.4 miljoen luisteraars jaarliks ontvang. Hier volg 'n getuienis van een van ons luisteraars uit Indië, wie se pyn en lyding verander is in hoop en inspirasie. Die storie het vir ander vroue, wat deur dieselfde ervarings gaan, 'n lig geword.
  Die vrou, Saanvi, het haar eersteling in die wêreld verwelkom 'n jaar nadat sy getroud is. Nie lank daarna nie het sy haar tweede kind verwag. Die nuus het haar skoonma se gedrag teenoor haar verander en sy het daarop aangedring dat Saanvi toetse ondergaan om die geslag van die kind te bepaal. In Indië kleef daar 'n stigma aan vroue wat dogters verwag en word hulle in die meeste gevalle gedwing om die baba te laat aborteer.

  Saanvi het van die begin af geweier om die toets te laat doen, want sy het geweet dat sy 'n dogter verwag. Sy het toe geboorte geskenk aan 'n dogter, maar, in plaas daarvan dat haar familie die nuwe lewe verwelkom, het mishandeling Saanvi se voorland geword.
  Sy het vertel dat haar skoonma op 'n dag die pasgebore baba uit woede moedswillig op die vloer neergegooi het. Die baba het gelukkig geen ernstige beserings opgedoen nie. Saanvi vertel hoe sy met verloop van tyd daagliks deur haar familie en selfs haar eie man mishandel is. Sy het besef dat sy en haar kinders ter wille van oorlewing uit die huis sal moet vlug.
  Dit was toe dat ek na 'n radioprogram geluister het, oor die waarde van 'n vrou.

  Dr. Jurie Vermeulen 072 316 9562 | info@febaradio.co.za | www.febaradio.co.za
  Posted Jul 17, 2021, 10:45 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 11 Julie 2021
  As gevolg van die nuwe inperkings sal daar hierdie Sondag geen diens voor die dam wees nie.
  Daar is wel 'n diens aanlyn beskikbaar.


  DEUROFFER: DIEPKLOOF KLEUTERSKOOL

  Diepkloof Kleuterskool vier hierdie jaar hul 20ste verjaarsdag! Ons het al ver gevorder van al die kinders saam in die kerksaal met gemeentelede wat kinders aangery en kos voorsien het, tot die 4 kleurvolle klaskamers vir 65 kinders tussen 3 en 6 jaar, met 4 opgeleide onderwyseresse en 'n skoonmaker/kok en ons eie 2 Kia bakkies waarmee die kinders gratis vervoer word. Die kinders kry daagliks ontbyt, 'n broodjie en melk mid-oggend en 'n gebalanseerde middagete. Ons eksperimenteer tans deur middagetes te bestel deur Diakonos, 'n NGO wat op groot skaal vir ander kleuterskole in George en omgewing ook kos verskaf, om aankope te vergemaklik, kostes te besnoei en uitgewerkte, gebalanseerde etes te voorsien.

  Ons grootste uitgawe bly die salarisse van ons toegewyde personeel, waarsonder die skool nie kan klaarkom nie. Die toegelate staatsubsidie dek net sowat 20% van die maandelikse uitgawe aan salarisse. Ons wil graag 'n beroep doen op gemeentelede om maandeliks 'n bedrag van u keuse te skenk wat gebruik kan word vir die salarisse. Noleen, ons skoolhoof, is hierdie jaar 20 jaar in ons diens, Joslyn 18 jaar en Millie al 15 jaar - dus voorwaar staatmakers!

  'n Groot dankie diep uit ons harte vir elke gemeentelid se belangstelling, gebede en fisiese en finansiële bydraes. Daardeur stel dit ons in staat om die kinders in ons sorg die geleentheid te bied om te ontwikkel en uit te styg om eendag hul plek vol te staan in die samelewing!

  Kontak my gerus vir enige verdere inligting.

  Vriendelike groete
  Bernice van Rooyen (Voorsitter)
  Posted Jul 11, 2021, 9:47 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 4 Julie 2021

  Posted Jul 3, 2021, 12:41 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Digitale generasie kies kerk in persoon
  Lionel Hutton, jeugleraar van Stellenbosch Moedergemeente, skryf in 'n onlangse gemeentebrief dat hulle aanlyn-eredienste baie entoesiasties deur hulle tieners ontvang is, maar dat dieselfde aanlynkykers hulle teruggehaas het toe eredienste heropen is.
  "Ons almal leef met die vrees dat sosiale media die wêreld al hoe meer onpersoonlik gaan maak, dat jongmense nie meer gaan weet hoe om vir lang periodes te konsentreer of om ingeligte en betekenisvolle gesprekke te hê nie. In die lig van die tieners se beweging terug kerk toe, sou ons nie dalk kon sê dat daar ’n terugkeer na gemeenskap, saamwees en dieper intellektualiteit in ons verhouding met Christus is nie? Waarom kies ’n digitale generasie kerk in persoon? Dalk is dit omdat die waarde van ’n geloofsgemeenskap geensins verlore by tieners is nie. Of is dit dalk omdat hulle eerder ’n generasie is wat geken kan word aan hul verlange na saamwees?"
  Posted Jun 27, 2021, 11:36 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • OUTENIQUALAND SE WINTERBASAAR
  Baie dankie vir elkeen wat reeds hulle bydrae vir die basaar inbetaal het.
  Vanweë COVID-19 is ons verplig om die Winterbasaar in sy tradisionele vorm te laat vaar. Daaroor is ons baie jammer want ons basaar is bekend onder almal wat van heinde en verre kom as ʼn heerlike kuiergeleentheid. Ons het egter R260 000 begroot as basaarinkomste. Daarom vertrou ons dat die Here op Sy unieke manier sal voorsien om hierdie inkomste te kan in. Ons gaan nie van die Dienswerkers verwag om met die Basaarlyste rond te beweeg nie.  Derhalwe gaan ons dit elektronies moet doen.
  Let daarop dat ons net kontant en lewende hawe kan ontvang as bydraes omdat daar nie basaartafels met eetgoed ens. gaan wees nie. Die lewende hawe sal verkoop word as inkomste.
  Die basaarlyste is reeds elektronies aan die gemeente uitgestuur. Dit kan elektronies aan die kerkkantoor terug gestuur word of by die inry-diens in die kollektesakkie gesit word of deur die week by die kerkkantoor afgegee word. Betalings moet asseblief duidelik gemerk word met “Basaar”.
  Indien jy nie ʼn basaar lys ontvang het nie, kan een by die kerkkantoor afgehaal word of kontak Merinda.
  Ons vra jou ook om geduldig te wees met ons en asseblief die “kontakinligting” op die vorm ook te voltooi want die basaarlyste is geleentheid waar die kerkkantoor jaarliks almal se kontakinligting kan opdateer.

  BAIE DANKIE
  Baie dankie aan al die dames wat so hard gewerk het vir die kerrie en rys verkope van Vrydag om fondse in te samel vir die Basaar. Julle bereidwilligheid en moeite word opreg waardeer!
  Baie dankie vir Annelie Botha vir die heerlike vetkoeke wat sy verlede Saterdag en Sondag verkoop het om fondse in te samel vir gordyne in die konsistorie. Ons waardeer dit baie!
  Posted Jun 27, 2021, 11:34 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 27 Junie 2021

  Outeniqualand se inrydiens is Vanoggend om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  As gevolg van die Covid toename sal daar voorlopig, vir die veiligheid van ons gemeentelede, geen koffie voor die dam bedien word nie.


  DEUROFFER: RAMOT

  Ramot is ‘n behandelingsentrum vir alkohol- en ander middel afhanklikheid en bestaan reeds vir 56 jaar. Gedurende hierdie tyd het meer as 200 000 mense met ‘n afhanklikheidsprobleem direk of indirek hulp ontvang. Alkohol bly steeds die grootste probleem. Afhanklikheid (verslawing) beteken om oorgegee te wees aan ‘n mag buite jouself met rampspoedige gevolge. Die persoon het geen hoop nie, en voel om verstaanbare redes nie welkom in die samelewing nie. Families is skaam vir die persoon en die wêreld verwerp hulle grootliks. Maar mag ons as Christene dieselfde doen? Help ons asseblief om Christus se hande en voete te wees vir die afhanklike. Elke pasiënt ontvang intensiewe persoonlike aandag. Die kerk kan trots wees op Ramot. Bid asseblief vir genade en wysheid om meer mense te help teen bekostigbare pryse.
  Ramot se leuse is dan ook: “ ’n Nuwe lewe, ‘n Nuwe begin”.

  021-939 2033 | admin@ramot.co.za | https://www.ramot.org.za
  Posted Jun 27, 2021, 11:27 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • VONK - Seniors - 27 Junie 2021

  Posted Jun 27, 2021, 11:23 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Reaksie op PEPUDA wetgewing
  "Ons sal alles moontlik moet doen om die voorgestelde PEPUDA wetgewing teen te staan. Dit is 'n radikale bedreiging vir godsdiensvryheid, demokrasie en is 'n vergryp aan mag," sê Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die moderamen van die NG Kerk. Dit volg op 'n verklaring wat uitgereik is deur Gustav Claassen, algemene sekretaris van die Algemene Sinode.
  Kerkbode berig as volg oor die kwessie: "Die konsepwysigingswet oor gelykheid en ongeregverdigde diskriminasie verteenwoordig ’n wesenlike bedreiging vir demokrasie en vryheid in Suid-Afrika en moet op daardie gronde teengestaan word. Pepuda (kort vir Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination Act) sal ’n dubbelstandaard handhaaf deur diskriminasie deur die staat toe te laat, terwyl daar aansienlik hoër eise aan “gewone Suid-Afrikaners” gestel sal word, lui die verslag." Lees die volledige verklaring hier: https://t.e2ma.net/click/tf4kqk/1xnmlf/drmud9b
  Posted Jun 20, 2021, 6:14 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 20 Junie 2021

  Outeniqualand se inrydiens is Sondagoggend om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  As gevolg van die toename in Covid gevalle in ons gemeente gaan ons nié die Sondag koffie drink voor die dam nie.
  Ds. Jan sal ons bedien met die Boodskap.


  DEUROFFER:  INSITUUT VIR BLINDES

  Die Nasionale Instituut vir Dowes (NID) is in 1881 deur die kerk tot stand gebring om vir Dowes ‘n taal te gee, sodat hulle ook die boodskap van Jesus Christus kon ontvang. Die visie van NID is die holistiese ontwikkeling van die volle potensiaal van persone met gehoorverlies in Suid-Afrika deur noodsaaklike kwaliteit-dienste aan hulle te lewer. NID se sorg, opleiding en steundienste sluit die volgende in: Bied volhoubare sorg, ontwikkelings- en opleidinsprogramme aan volwasse meervoudige-gestremde Dowes en Dowe persone met spesiale behoeftes, in beskermde werkswinkels, residensieel en binne die Dowe gemeenskap en die versorging van Dowe bejaardes in ‘n doof-vriendelike  omgewing in die bejaardesorg-afdeling, Shalom. NID opleiding bied geakkrediteerde beroepsopleiding aan Dowe studente in ‘n variasie van opleidinsprogramme. Geïntegreerde Steundienste bied multi-dissiplinêre steundienste aan persone met gehoorverlies bv. tolkdienste, opleiding, beskikbaarstel van inligting sowel as maatskaplike en terapeutiese ondersteuning. De la Bat-gemeenste (Bellville) en Dowe Familie Kerk (Worcester) voorsien geestelike versorging aan die Dowe gemeenskap in Bellville, Worcester en omliggende areas waarmee NID help.
  Bid asseblief dat al die Dowes in SA ook die geleentheid sal kry om die boodskap van verlossing in hul eie taal, Gebaretaal, te ontvang.
  Mnr. Cobus van Deventer | 023 342 555 | fr.nid@nid.org.za | webwerf: http://www.nid.org.za
  Posted Jun 20, 2021, 8:45 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 1383. View more »

Outeniqualand bid hierdie week vir:

 • 18/07/2021 - 24/07/2021
  1. Vrede, veiligheid en rustigheid in ons land. Vader, in hierdie tyd van onrus en anargie bid ons vir die polisie en weermag wat die vrede moet herstel, maar ons bid dat leiers hulle self sal weerhou van aanhitsing tot geweld en misdaad. Vader wees ons genadig.
  2. Ons land se ekonomie wat die afgelope week groot skade gely het. Vader tree U asseblief in en versorg die armes en werkloses maar ook die wat in hierdie tyd groot skade gelei het.
  3. Feba Radio (Deuroffer). Hierdie Christelike organisasie versprei die Evangelie na die mees afgeleë lande in die wêreld. Help ons ook om deur ons bydraes hierdie verdienstelike saak te dien.
  4. Die beëindiging van Covid. Vader hierdie gevreesde siekte hou ons steeds op ons knieë. Dankie Vader dat U saam met wetenskaplikes, medici en regerings teen hierdie siekte veg wat die wêreld teister.

  DANKIE VIR:

  U teenwoordigheid in hierdie tyd van kommer en benoudheid, dat ons steeds aan U beloftes kan vashou. Jesaja 41:10  “Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou.”
  Posted Jul 18, 2021, 10:36 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 1 of 302. View more »