Tuisblad

Luister na Sondag se boodskap
Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • 40 Dae Groepsessie 3

  Posted May 3, 2021, 10:39 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 2 Mei 2021

  2 Mei is ons 3de Sondag van ons 40 Dae Doelgerigte Lewe projek.
  Outeniqualand se inrydiens is Sondagoggend om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  Na die diens is daar lekker koffie en kuier voor die dam
  Daar is nog 40 Dae Doelgerigte Lewe handleidings beskikbaar by die kerkkantoor.
  Die weeklikse video deur Rick Warren wat by groepsbyeenkomste gebruik word, sal op die Outeniqualand Whatsapp groep/Youtube beskikbaar wees
  Sondag se tema is: Ek is geskep vir God se familie.


  DEUROFFER:  ARBEIDSBEDIENING GEORGE

  Arbeidsbediening George onder leiding van Ds. Floors Meyer bedien George en veral die landelike gebiede om George. Hulle bied programme aan vir alle werkers asook plaaswerkers om hulle geestelik toe te rus as ook hoe om met hulle finansies te werk en meer. Hulle doen van die programme op boere in ons gemeente asook omliggend se plase. Die boere getuig dat die resultate baie opvallend is. Ons wens vir Ds. Floors en sy span alle voorspoed toe met hierdie bediening.
  Ds. Floors Meyer 082 684 2735 | Kantore 044-884 1404
  Posted May 3, 2021, 10:37 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • OP DIE STOEP SAAM MET... TIENIE HALGRYN

  Posted Apr 25, 2021, 11:00 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 25 April 2021

  25 April is ons 2de Sondag van ons 40 Dae Doelgerigte Lewe projek.
  Outeniqualand se inrydiens is Sondagoggend om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  Na die diens is daar lekker koffie en kuier voor die dam.
  Daar is nog 40 Dae Doelgerigte Lewe handleidings beskikbaar by die kerkkantoor.
  Die weeklikse video deur Rick Warren wat by groepsbyeenkomste gebruik word, sal op die Outeniqualand Whatsapp groep/Youtube beskikbaar wees.
  Sondag se tema is: Ek is geskep om God lief te hê!


  DEUROFFER: BEDIENING AAN JODE

  Bid asseblief vir me Jeanie de Wet wat na Jode uitreik met die Evangelie, asook vir die Messiaanse Joodse gemeente Beit Ariel in Kaapstad. Messiaanse Jode is Jode wat glo dat Jesus die Messias en Here is. Hulle is Christen-Jode. Beit Ariel hou eredienste, vier Joodse feeste en leef hulle geloof uit vanuit die perspektief dat die Messias reeds gekom het en weer kom. Bid ook vir hulle uitreik na Joodse Christene wat nie lidmate van Beit Ariel is nie en na Jode wat nie glo dat Jesus die Messias is nie.

  Me Jeanie de Wet | 072 408 6458 | simchaministry@gmail.com
  Posted Apr 27, 2021, 8:40 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 40 Dae Groepsessie 2

  Posted Apr 25, 2021, 10:52 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • 40 Dae Groepsessie 1

  Posted Apr 25, 2021, 10:51 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • PASE TOT PINKSTER

  Posted Apr 18, 2021, 11:14 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 18 April 2021

  Vandag skop ons af met ons 40 Dae Doelgerigte Lewe projek.
  Outeniqualand se inrydiens is om 09:30 by die dam agter die kerkgebou.
  Na die diens is daar lekker koffie en kuier voor die dam.
  Sondag se tema is: Wat op dees aarde maak ek hier?


  DEUROFFER:  BEDIENING AAN DOWES

  Die deuroffer vir “Bediening aan Dowes” gaan vir die 2 gemeentes wat met Dowes werk. Die 2 gemeentes is: De la Batgemeente vir Dowes in Bellville en Die Dowe Familie Kerk in Worcester. Die Dowe Familie Kerk in Worcester bedien ook Dowes by die De la Bat-skool en die Nuwe Hoop-sentrum vir gehoorgestremdes. De la Bat-Bellville bedien onder andere die Rusoord-tehuis vir bejaarde-, fisies-, doof-blind en meervoudig-gestremde Dowes. Saam bedien beide gemeente ongeveer 1 200 Dowes woonagtig in die Suid-Westelike deel van die land. Met bedieningspute in Bellville, Strand, Wellington-Paarl, Atlantis, Malmesbury, Moorreesburg, Worcester en uitreike na Ceres en George word ongeveer 60 Dowe kinders, 56 meervoudig-gestremde Dowes, 70 bejaarde Dowes en ook 60 Dowe studente (NID-kollege) geestelik bedien. Die gemeentes doen baanbrekerwerk in die ontwikkeling van kategese materiaal vir Dowes, ontwikkeling van ‘n liturgie vir dowes, “sang”, en die aanwending van die nuutste tegnologie vir die bediening aan Dowes. Bid vir die werk en die voortgang daarvan totdat elke Dowe kan bely:  “Jesus is die Here”.  (Die NID en Dowe-gemeenskap verkies dat ‘n hoofletter “D” vir Dowes gebruik word.)

  Ds Chris Wheeler: 066-229 2428 / wheelercj123@gmail.com / Ds Andri Eloff: 083 654 3939 / 023-342 8590 / leraar@nid.org.za / Chriszelda Veldsman: relations.fr@nid.org.za / Webwerf: www.nid.org.za/congregations/worcester/contact.html
  Posted Apr 18, 2021, 11:09 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • VONK - Seniors - 18 April 2021

  Posted Apr 18, 2021, 10:59 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Paasfees
  Volgens Woord & Fees word die implikasies van die opstanding verder verken in die seisoen wat op Paasfees volg. Die seisoen strek vanaf Paasfees tot en met Pinkster en sluit die viering van Jesus se hemelvaart (13 Mei) in. “Hierdie seisoen staan in teenstelling met die voorafgaande meer somber en sober herdenkings van Lydenstyd. Net soos die opstanding van Jesus nooit afwesig was tydens Lydenstyd nie, so is die kruis ook nooit heeltemal buite sig in Paastyd nie. Dit is belangrik dat ons oorweldig word deur die wonder van die opstanding met die vreugde van die feestelikheid.”
  Posted Apr 12, 2021, 4:30 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 1349. View more »

Outeniqualand bid hierdie week vir:

 • 02/05/2021 - 08/02/2021
  1. Arbeidsbediening: (Deuroffer) Ons bid vir hulle wat deur hierdie bediening die Evangelie aan werkers op alle vlakke aanbied, maar ook vir die werkers waar daar arbeidsonrus is en die bemiddelaars wat kalmte probeer bring.
  2. Vakansiegangers wat weer die naweek na hulle bestemmings terugkeer. Beskerm hulle op die pad teen onverantwoordelike padgebruikers.
  3. Die feit dat U ons so onuitspreeklik lief het en dat ons kan besef dat die lewe nie om my draai nie, maar om U. (Boodskap van Sondag)
  4. Die skole wat weer hierdie week begin. Ons bid vir alle leerlinge en onderwyspersoneel vir krag, entoesiasme en wysheid om onder hierdie moeilike omstandighede hulle werk tot U eer te doen.


  DANKIE VIR:

  • Genade en vergifnis van sonde wat ons daagliks ontvang. Ons prys en loof U!
  • Die 40-dae projek waarmee ons gemeente besig is. Dankie dat die projek ons nader aan U bring.
  • Elke nuwe dag wat U tot ons lewens voeg.
  Posted May 2, 2021, 6:08 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 1 of 292. View more »