Tuisblad

Volgehoue voorbidding


Bid asseblief vir:


Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • Ds. Laurie Naudé - Sondag 21 Oktober 2018
  Ds. Laurie Naudé en sy eggenoot Elmaré word gedurende die naweek van 20/21 Oktober verwelkom in ons gemeente. Die egpaar gaan tuis by Johan en Hillet Myburgh.

  Ds. Naudé is tans voltydse leraar in die gemeente Meyerhof – Bothaville.

  Ds. Naudé is een van drie kortlys kandidate wat deur die Pre-Advies Komitee uitgenooi is vir 'n onderhoud wat in die Kobus Hattinghsaal sal plaasvind om 14:00 op Saterdag 20 Oktober. Hy sal ook die erediens in die kerk waarneem op Sondag 21 Oktober.

  Ons wens Ds. Naudé en sy eggenoot 'n aangename en geseënde tyd by ons in die gemeente toe asook 'n veilige terugreis.

  Ons bid verder, in nederige afhanklikheid van God ons Vader, dat Hy die gepaste leraar na ons gemeente sal stuur.
  Posted Oct 14, 2018, 1:42 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Boodskap van Japie en Marlene Beyers

  Posted Oct 14, 2018, 1:39 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Diepkloof Kleuterskool – kosprojek
  Vroeër die jaar het Diepkloof kleuterskool 'n kos-belofte projek geloods waardeur gemeentelede hulle maandeliks met 'n item (bv, bottel Oros, blikkie baked beans, pak suiker ens.) kon borg.
  Hulle sê die stroompie het bietjie opgedroog en wil die gemeentelede net herinner dat hulle baie staatmaak op hierdie kos.
  Posted Oct 14, 2018, 1:33 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Kersuitgawe 2018 – Heuningdraer!
  Ja, moeilik om te glo maar Desember is om die draai! Die redaksie van ons Heuningdraer is alreeds aan die beplan vir die Kersfees uitgawe.

  Hulle vra dat gemeentlede hulle help met bydraes oor:
  • Hoe vier JULLE die Christusfees en wat beteken Kersfees vir JOU?
  • Deel 'n besonderse Christusfees ervaring wat julle gehad het.
  • Vertel ons van 'n ervaring, van watter aard ook al, wat julle in 2018 gehad het.
  • Skryf vir ons oor enigiets wat jy op jou hart het en wil aflaai of dalk kan jy 'n mooi gedig skryf.

  Asseblief, ons vra die Outeniqualanders se hulp met artikels.
  E-pos aan ngouteniqua@mweb.co.za of gee af by kerkkantoor.
  Posted Oct 14, 2018, 1:32 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Brief van Henriëtte Bothma
  As gesin ons hartlike dank aan Outeniquagemeente vir liefde en bystand tydens die heengaan van  my eggenoot en ons vader.

  Aan almal se hulp en omgee veral die afgelope jaar toe sy omstandighede so verander het, baie baie dankie. Dit word opreg waardeer en dis 'n troos om te weet dat 'n mens in so 'n geborge omgewing bly.

  Henriëtte, kinders en kleinkinders.

  Posted Oct 14, 2018, 1:28 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Huis JJ Watson - BASAAR - 3 November 2018
  Huis JJ Watson

  BASAAR

  3 November 2018

  09:00

  Fichatstraat 41, George Suid
  Posted Oct 14, 2018, 1:20 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Groot-Brakrivier hou Gemeentefees
  Vrydag 26 Oktober 2018 DV

  Ons nooi u almal uit na ons gemeentefees by die kerksaal te Groot-Brakrivier. Van 17:00 af sal daar pannekoek, poeding en ander gebak te koop wees. Daar is ook heerlike kerrie en rys, worsbroodjies, roosterkoek, hoendersosaties, jafels, groente, koffie, tee en koeldrank asook 'n boeketafel en 'n kindertafel. Kom geniet die geleentheid saam met ons.

  Navrae: Groot-Brakrivier Kerkkantoor (044 620 2205)
  Posted Oct 14, 2018, 1:14 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • BADISA voedsel aanvraag
  BADISA se koskaste is leeg en daar word dringend gevra vir donasies van voedsel, sodat hul aan gesinne kan gee wat dit dringend nodig het.
  Ons gaan elke maand ander items aanvra en dit kan by die kantore van BADISA in Victoriastraat 60, George, afgegee word.
  Hierdie maand is dit MACARONI, BLIKKIES VIS en RYS.

  Kontak BADISA by 044 874 5013 of Mariet by 082 364 111.
  Posted Oct 7, 2018, 6:27 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Ds. Mauritz Heyneman - Sondag 14 Oktober 2018
  Ds. Mauritz (MHO) Heyneman en sy eggenoot Sonja word gedurende die naweek van 13/14 Oktober verwelkom in ons gemeente. Die egpaar gaan tuis by Johann en Annette Richter.

  Ds. Heyneman is tans voltydse leraar in die gemeente Heuwelkruin – Bloemfontein.

  Ds. Heyneman is een van drie kortlys kandidate wat deur die Pre-Advies Komitee uitgenooi is vir 'n onderhoud wat in die Kobus Hattinghaal sal plaasvind om 14:00 op Saterdag 13 Oktober. Hy sal ook die erediens in die kerk waarneem op Sondag 14 Oktober.

  Ons wens Ds. Heyneman en sy eggenoot 'n aangename en geseënde tyd by ons in die gemeente toe asook 'n veilige terugreis.

  Ons bid verder, in nederige afhanklikheid van God ons Vader, dat Hy die gepaste leraar na ons gemeente sal stuur.
  Posted Oct 7, 2018, 6:25 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • DANKBAARHEIDSOFFER – 2018
  Ons as gemeente was so besig die afgelope tyd met reëlings aangaande ds. Japie se aftrede asook die keuringsproses van aansoekers wat om die vakante leraarspos aansoek gedoen het, dat ons dalk die fokus op ons dankbaarheidsoffer agterweë gelaat het.

  Die dienswerkers het dalk alreeds kommunikasie in dié verband by gemeentelede afgelewer of hulle is nog in die proses om 'n besoek aan elke huisgesin wat lidmate is, te bring. Elke huisgesin kry 'n Dankbaarheidsoffer-koevert. Die bedrag wat begroot is bedrae R115 000 en aangesien hierdie bedrag 8% uitmaak van die gemeente se totale inkomstebegroting word dit belangrik genoeg geag om alle lede op 'n vroeë stadium te herinner aan hierdie spesiale insamelingsveldtog/poging.

  Die kommunikasie wat by wonings van gemeentelede afgelewer is of nog sal word, verduidelik presies die rede vir hierdie spesiale dankbaarheidsmaand en die prosedures wat gevolg gaan word in verband met die insameling.

  Baie dankie dat u verstaan waarom hierdie tydige kommunikasie as herinnering geskied en maak asseblief 'n aantekening van Sondag 28 Oktober 2018 wanneer hierdie insameling ook gepaard sal gaan met die gebruiklike nagmaal en nagmaalsete daarna in die Kobus Hattinghsaal.

  Finansiële Kommissie
  Posted Oct 7, 2018, 6:21 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 1019. View more »


Hierdie webbladsy is opgestel en versorg deur Tinus Badenhorst