Tuisblad

Luister na Sondag se boodskap




Afkondigings

 • Vir ander gebeure, besoek ons facebookblad of kyk gerus na die kalender.
 • BOEKRAK-BIBLIOTEEK - Laerskool Van Der Hoven
  Die Leesprojek-span wil graag vir elke klas by Laerskool Van der Hoven hulle eie “Boekrak-biblioteek” insit. Vir hierdie doel kort ons goeie kinderboeke (nuut of 2de hands – vir 5 tot 15 jariges) asook 5 boekrakke. Kontak asseblief vir Jaap.
  Tydskrifte sal ook baie welkom wees.
  Posted Oct 25, 2020, 10:26 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Nagmaal - 25 Oktober 2020

  Weens verf- en herstelwerk wat aan die kerkgebou gedoen gaan word in die komende weke, gaan ons voort met inrydienste. Die inrydiens vind plaas om 09:30. Bring gerus jou kampstoel saam as jy buite jou voertuig wil sit. Ons mag ons voertuie verlaat en rondbeweeg met inagneming van die sosiale afstand en maskers. Kom drink 'n heerlike koppie koffie/tee en ‘n gesellige kuier saam met ons voor die dam na afloop van die erediens.

  Sondag se teks kom uit Lukas 15: 25-32
  Die tema is: Fokus op God, nie op wat Hy vir ander gee nie!
  Die aanlyn eredienste sal voortaan eers Sondag na 17:00 beskikbaar wees aangesien dit lewendig opgeneem word by die inrydiens.
  Die Deuroffer gaan vir Christelike Lektuur Fonds
  CLF (Christelike Lektuurfonds) bring sedert 1957 die Boodskap van die Bybel aan almal deur gratis en bekostigbare lektuur. Pamflette is beskikbaar in meer as 20 tale oor onderwerpe wat wissel van geloofsgroei tot sosiaal-maatskaplike probleme. Hierdie hulpmiddels is ideaal vir eie geloofsgroei of om in 'n een-tot-een verhouding met iemand anders te gebruik om hulle te vertel van sy liefde en trou.
  Besoek hulle webwerf by www.clf.co.za of skakel 021 873 6964 vir meer inligting.
  Posted Oct 25, 2020, 5:38 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Erediens - 18 Oktober 2020

  Posted Oct 19, 2020, 1:01 PM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • DIE HEUNINGDRAER
  Het iets interessant met jou gebeur wat jy graag met die gemeente wil deel?
  Het jy 'n getuienis om te lewer?  Is jou gawe om te skryf of te dig?
  Raak betrokke by ons gemeenteblad, Die Heuningdraer. Skryf oor iets in en om jou gemeentesirkel of 'n gemeente-aktiwiteit. As jy iets op die hart het, 'n gedig of 'n interessante wedervaring gehad het, deel dit met die gemeente.
  Gee dit in by Merinda by die kerkkantoor of epos dit aan ngouteniqua@gmail.com. Vir enige navrae kontak die redakteur, Johan.
  Spring sommer dadelik aan die werk, want alle bydraes moet in wees teen 1 November 2020.
  Posted Oct 18, 2020, 11:21 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • George Open Gardens 2020

  Posted Oct 18, 2020, 11:19 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • BADISA VRA HULP MET KRUIDENIERSWARE
  Badisa het die vrymoedigheid om u te nader om te vra of julle ons nie kan help met onbederfbare kruideniersware wat ons aan gesinne waar kinders is kan voorsien nie. Die nood is so groot en ons het geen items wat ons aan hulle kan gee nie.

  Ons sal dit by u kerkkantoor kan kom afhaal of skenkers kan dit self bring tot by ons kantore te Victoriastraat 60, George.

  Ons sal dit opreg waardeer as u ons kan help met hierdie versoek.

  Outeniqualand se Voedselhulp bediening gaan die komende week R2 000 se voedsel aflaai by BADISA. Baie dankie vir almal wat fondse bydra tot hierdie Bediening van Outeniqualand.
  Posted Oct 18, 2020, 11:16 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Inry-erediens 18 Oktober 2020
  Weens verf- en herstelwerk wat aan die kerkgebou gedoen gaan word in die komende weke, gaan ons voort met inrydienste. Die inrydiens vind plaas om 09:30. Bring gerus jou kampstoel saam as jy buite jou voertuig wil sit. Ons mag ons voertuie verlaat en rondbeweeg met inagneming van die sosiale afstand en maskers.

  Kom drink ‘n heerlike koppie koffie/tee en 'n gesellige kuier saam met ons voor die dam na afloop van die erediens.
  Sondag se teks kom uit 2 Konings 5:11-12 en die tema is: Wanneer woede verkeerd is!  Die aanlyn eredienste sal voortaan eers Sondag na 17:00 beskikbaar wees aangesien dit lewendig opgeneem word by die inrydiens.

  Die Deuroffer gaan vir Missie Japan.
  Die afgelope paar jaar het die vennootskap rakende diakonale projekte – tussen die NG Kerk familie in SA (NGKSA) en die Reformed Church in Japan (RCJ) – toenemend verdiep en uitgekring. Ons is regtig opgewonde en dankbaar hieroor en sien dit as ‘n sentrale dele van ons werk en roeping om die brûe oor en weer te versterk. Uiteindelik staan die verhoudinge en samewerking in diens van die mees weerlose mense in die onderskeie lande en gemeenskappe.

  Ons nooi jou uit na volgende Sondag se Nagmaal om 09:30 op die kerkterrein.
  Kom vier met DANKBAARHEID Jesus se onuitspreeklike genade saam met ons.

  Daar sal nié na volgende Sondag se Nagmaal 'n Nagmaalsete wees nie.
  Daar sal op 29 November weer 'n Nagmaal geleentheid wees waar ons na die tyd heerlik saam gaan kuier met 'n Nagmaalsete.
  Posted Oct 18, 2020, 11:13 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • KALENDER 2021
  Gemeentelede kry vir 2021 weer die geleentheid om 'n bladsy in die kalender te borg en dan 'n mooi teksvers of geestelike aanhaling wat vir jou besonderdse waarde het, met die gemeente te deel in daardie maand.

  Die koste verbonde hieraan is R200 per blad.

  Kontak Merinda by die kerkkantoor.
  Posted Oct 11, 2020, 11:11 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • “LEWE NA COVID”
  Donderdag 22 Oktober om 15:00 in die Kobus Hattinghsaal.

  Diens van Barmhartigheid nooi almal, mans en vroue, hartlik uit na 'n baie interessante praaitjie deur Dr. Ronel Bezuidenhout. Toegang is gratis. Kom drink na die tyd 'n heerlike koppie koffie/tee met versnaperings en kuier en gesels lekker saam. Vir navrae kontak Serah Bester.
  Posted Oct 18, 2020, 11:14 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
 • Kreatiewe Klei-Kuier

  Posted Oct 11, 2020, 11:04 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 10 of 1272. View more »

Outeniqualand bid hierdie week vir:

 • 25/10/2020 - 31/10/2020
  1. Die Nagmaal en ons Dankbaarheidsoffers van vandag. Mag die Here ons seën en ons weer eens onder die besef van Sy groot genade bring.
  2. (Braam Hanekom) “Die ou Kerkvaders het 'n gebed gebid wat my nog altyd inspireer het. Hulle het die woorde “Jesus Christus Seun van God, wees ons genadig” oor en oor gebid. Eers 300 keer per dag en later tot 3 000 keer per dag. Ek glo dit is 'n tyd om die gebed weer te bid.
  3. Die lot van mense in gevangenisse en dat hulle tot bekering sal kom en terugkeer na God en Sy Woord.
  4. Die boere van Hoopstad, Hertzogville, Dealesville en Boshoff wat plase diere en eiendom verloor het as gevolg van brande. Vader hou U hand oor hulle en bemoedig hulle.


  DANKIE VIR:

  God wat altyd teenwoordig en in beheer van alles in ons land en die wêreld is.
  U teenwoordigheid op Senekal en dat daar duisende gelowiges was wat saam kon bid al was ons nie daar nie.
  Die duisende mense wat reeds van die Covid 19 virus kon herstel.


  BID ASSEBLIEF VIR:

  Fanie Hugo, Johan en Louwie Greyling se dogter Mia, Japie en Eleanor van der Vyfer na die motorongeluk, Heyns Bester, Susanne Schreuder se dogter Collie, Janita Russouw.
  Ons innige sampatie met Maryna van der Westhuizen wie se moeder oorlede is. Ons bid dat die Here hulle gesin sal toevou wat in hierdie tyd twee moeders moes groet!
  Ons dink ook met innige meegevoel aan Marie Fourie wie se suster oorlede is.
  Posted Oct 25, 2020, 10:24 AM by Nederduitse Gereformeerde Kerk Outeniqualand
Showing posts 1 - 1 of 270. View more »