หน้าแรก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

sppv36z2103

ผลการแข่งขันฯ

ของโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร


ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศ  อันดับ 2  กิจกรรมวงดนตรีไทย  วงอังกะลุง  ระดับชั้น  ม.1-6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ  ครั้งที่ 61    ประจำปีการศึกษา  2554

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  วงอังกะลุง  ระดับชาติ  ครั้งที่ 61
https://drive.google.com/file/d/0B9ghasQcegbzcjlYV18wcjVOVDg/view?usp=sharingได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันบรรเลงวงอังกะลุง  ระดับชั้น  ม.1 – ม.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 62  จังหวัดเชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา  2555

https://drive.google.com/file/d/0B9ghasQcegbzMjVWOTRsSlh6ZUk/view?usp=sharingหน้านี้ไม่ใช้หน้าหลัก

คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก        ...คลิก...