พ.ร.บ.และมาตรฐานการศึกษา

* มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (คลิก)

* มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 (คลิก)

* การประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา (คลิก)

* การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คลิก)

ระเบียบและคู่มือ

* ระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556

* ระเบียบการวัดผลและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2557

* พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ2560

* คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 

*คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา     รางวัลชนะเลิศระดับชาติโครงการยุวชนประกันภัย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (22 กันยายน 2560)
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipNit7tBRwcM2eYX_kj33lZwCupHjNVknO38YW44
    รางวัลศูนย์บ่มเพาะระดับ 5 ดาว ระดับชาติ
https://photos.google.com/u/1/album/AF1QipMWoyRroVN5LLyzO8G6R702lJ_lVXBGZastArqD
โครงการผลิตและจำหน่ายเค้ก
ประเมินผลงานวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2650


วันที่ 08-02-2018   เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวะโชว์พราว เปิดพื้นที่โชว์พราว ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดแสดง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด


นายนิวัติ  ตังวัฒนา  ผู้อำนวยการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmsOIByIf88OXSCUKjmQFCI4ZL6VKixVivKdMZEdakT3gpAA/viewform
ดาวน์โหลดเอกสาร
http://www.srvc.ac.th/srvcweb/
https://sites.google.com/site/nitedeportfolio/
http://www.v-cop.go.th/v-cop/