หน้าแรก

พ.ร.บ.และมาตรฐานการศึกษา

* มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. พ.ศ. 2559 (คลิก)

* มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับปริญญา พ.ศ.2558 (คลิก)

* การประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา (คลิก)

* การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (คลิก)

ระเบียบและคู่มือ

รางวัลชนะเลิศระดับชาติโครงการยุวชนประกันภัย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (22 กันยายน 2560)

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการ

รางวัลศูนย์บ่มเพาะระดับ 5 ดาว ระดับชาติ

โครงการผลิตและจำหน่ายเค้ก

ประเมินผลงานวิชาโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2650

วันที่ 08-02-2018 เข้าชมแล้ว 62 ครั้ง

นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาชีวะโชว์พราว เปิดพื้นที่โชว์พราว ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ โดยได้นำผลงานของนักเรียน นักศึกษาร่วมจัดแสดง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารที่ระลึก ๑๐๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ รายละเอียด