ภาพกิจกรรมการนิเทศ


กิจกรรมการนิเทศ

โพสต์11 ธ.ค. 2555 23:09โดยnited kamphaengphet   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2559 05:54 ]

นิเทศประเมินความพร้อมก่อนได้รับการประเมินจาก สมศ.

โพสต์9 ต.ค. 2555 23:40โดยnited kamphaengphet

นิเทศเตรียมพร้อมก่อน สมศ.


ร่วมกิจกรรมกีฬาของกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง

โพสต์18 ก.ย. 2555 04:49โดยnited kamphaengphet

กีฬาสีกลุ่มบ้านไร่ดอนแตง


อบรมแท็บเล็ต ครูป.1 สพป.กพ2

โพสต์14 ก.ย. 2555 06:53โดยnited kamphaengphet

รุ่นที่ 1 ;bmpkdixit0ed]6j,Fi'

อบรมครูการใช้แท็บเล็ตรุ่น 2

อบรมแท็บเล็ต รุ่น1 วิทยากรประจำกลุ่มโรงเรียน
เส้นทางการนิเทศ ทดสอบนักเรียน ป.3

โพสต์2 ก.ย. 2555 23:19โดยnited kamphaengphet

โรงเรียนหนองน้ำแดง กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
    
โรงเรียนบ้านเขาพริกไทย กลุ่มโรงเรียนปางมะค่า
 
 
โรงเรียนบ้านศรีไพศาล กลุ่มปางมะค่า
  
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน กลุ่มโรงเรียนคลองลานพัฒนา
  
  

โรงเรียนบ้านคลองเตย กลุ่มคลองลานพัฒนา
 
  
โรงเรียนปางลับแล กลุ่มโรงเรียนคลองลาน
  
  
โรงเรียนวังน้ำพัฒนา
 
  

อบรมครูการใช้แท็บเล็ต

โพสต์2 ก.ย. 2555 22:45โดยnited kamphaengphetรุ่นที่ 1 คลินิคtabletประจำกลุ่มโรงเรียน จำนวน 19คน


3 กันยายน 2012

รุ่นที่ 2 ครูป.1ที่ได้แท็ลเล็ตแล้ว จำนวน108 คน
     
อบรมครูการใช้แท็บเล็ตรุ่น 2กิจกรรมการอบรมเพื่อนำTablet ไปใช้ประกอบการสอน

โพสต์6 ส.ค. 2555 19:20โดยnited kamphaengphet

๑ การอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน วันที่ ๖- ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดพิษณุโลกครูเชียงใหม่

โพสต์16 มิ.ย. 2555 00:53โดยnited kamphaengphet

อบรมครูเชียงใหม่ 15-17 มิ.ย.55‎‎(ระยะที่1)‎‎


นิเทศโรงเรียนอนุบาลวังไทร

โพสต์24 พ.ค. 2555 21:54โดยnited kamphaengphet

นิเทศโรงเรียนบ้านห้วยน้อย

โพสต์24 พ.ค. 2555 21:44โดยnited kamphaengphet

กิจกรรมการนิเทศช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 18-25 พฤษภาคม 2555
1-10 of 10