ประกาศ

นักเรียน นักสึกษา สามารถมารับวุฒิการศึกษาได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองหรือผู้ปกครอง(พ่อหรือแม่)ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ตารางงาน

โพสต์3 เม.ย. 2559 23:40โดยเริงศักดิ์ พรายระหาร

oishi.kmitnb@gmail.com


การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่1/2559

โพสต์3 เม.ย. 2559 23:36โดยเริงศักดิ์ พรายระหาร

ให้นักเรียน นักศุกษาระดับ ปวช.มาลงทะเบียนในวันที่
               ระดับ ปวส. มาลงทะเบียนเรียนในวันที่

1-2 of 2