งานแจ้งความต้องการครุภัณฑ์ สายช่างโยธา

      ขั้นตอนความปลอดภัยก่อนเข้าใช้ระบบ
       1.กรุณา LOG IN ด้วย G MAIL ก่อนเริ่มดำเนินการในส่วนอื่นๆ (คลิ๊ก)              
       3.ขั้นตอนการใช้ ดูตัวอย่างสไลด์ด้านล่าง        

           Credit :  ออกแบบ คิดค้น และพัฒนาระบบโดย น.ท.นิธิวัฒน์ โต๊ะนาค, ร.ต.ปานชัย อุดมศรี, ร.ต.ภัคพล ศรีคงดวง, จ.ท.จักรกฤษณ์ กองพอด และนายอวิรุจ พ่วงรอด