ประกาศเทศบาลตำบลบัลลังก์

1.เรื่อง  ประมูลจ้าง  ก่อสร้างจำนวน  9  โครงการ  และปรับปรุงผิวถนน  จำนวน  2  โครงการ  รวม  11  โครงการ  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างมี  2  ไฟล์     หรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  08-17604631
ขายแบบตั้งแต่วันที่  16 - 24  กรกฎาคม  2552
 
2.เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ค่าทีผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง(ประกาศผู้ค้าที่ฝ่านการคัดเลือกdoc) 
 
ประกาศสอบตัวล่าสุด
3. เรื่อง  ประกาศสอบราคาจ้าง  ขายแบบตั้งแต่วันที่  13 - 26  สิงหาคม  2552  จำนวน  5  โครงการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง จำนวน  3  ไฟล์  ไฟล์แนบชื่อประกาศสอบถนน สค 52 ม9 ,  ประกาศสอบถนน สค.52 ม.14 16 และประกาศถนน สค.ม11 10
 
4.  เรื่องประกาศสอบราคาจ้าง  ขายแบบตั้งแต่วันที่  14 - 27  สิงหาคม  2552  จำนวน  2  โครงการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง  ไฟล์แนบชื่อเอกสารสอบถนนลูกรังจ่ายขาดม.1สค.ปี 52
 
 5.  ประกาศผลผู้ชนะการประมูลก่อสร้างจำนวน  9  โครงการ  และปรับปรุงผิวถนน  จำนวน  2  โครงการ  รวม  11  โครงการ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่าง ไฟล์แนบชื่อเอกสารประกาศผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
5 ส.ค. 2552 00:25
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
21 ส.ค. 2552 21:30
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
13 ส.ค. 2552 05:32
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
13 ส.ค. 2552 05:32
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
13 ส.ค. 2552 05:33
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
17 ก.ค. 2552 04:41
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
20 ก.ค. 2552 05:29
ĉ
เทศบาลตำบลบัลลงก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา,
13 ส.ค. 2552 05:42
Comments