ขนมไทยในวรรณคดี

 
 
เรามารู้จักขนมในวรรณคดีไทยกันจ้า

1/ขนมทองนพคุณ                                 3/ขนมกง
 
                           

                 

2/ขนมทองพลุ                                     4/ขนมทองทัด                                 

                             

 

แค่หอมปากหอมคอพอน่ะคะ

 https://sites.google.com/site/wadnaraynikaram

หน้าเว็บย่อย (1): ขนมขี้มอด
Comments