Drop ind - for voksne

Hver onsdag kl. 18.30 er der i sommersæsonen drop ind for voksne. 
Bemærk det ændrede starttidspunkt
Sidste gang i 2014 er onsdag den 10. september

Her får du gode muligheder for at prøve at spille mod andre end end dem, du normalt spiller mod. Det kan der komme en hel del sjov og godt tennisspil ud af.
 
Elisabeth og Gunnar Fredslund vil stå for det praktiske vedr. afvikling af turneringen, som vil foregå som tidligere år med kampe mellem de fremmødte på kryds og tværs af spillestyrke, alder og køn.
 
Det er tanken, at denne uformelle turneringsform skal skabe grundlaget for, at alle medlemmer kan få mulighed for at få en makker at spille med, og at specielt nye kan få etableret nogle forhåbentlig brugbare kontakter, så de kan føle sig velkommen i vores klub.

Du skal blot møde op. Elisabeth og Gunnar vil så sørge for, at du kommer til at spille.

Klubben stiller bolde til rådighed ved Drop ind