หน้าแรก

วันหยุดในไทย 


วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง มอบหมายให้นายประกอบ โพธิ์ราม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง นางสาววารีทิพย์ อินบัว ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี พัสดุ ออกนิเทศการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ กศน.อำเภอปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานทางด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากหน่วงงานภายใน

         

                                  
 
นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน
    นางพัทธกานต์ วัฒนสหโยธิน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปลวกแดง                                                                             
                                                  
                        http://www.etvthai.tv/stream/home.aspx                                       
                 http://202.143.146.69/rayong/login.php                                                          http://www.moe.go.th/datacenter/index.php?mod=Courses&op=course_detail&cid=35
                  https://www.facebook.com/nfe.pluakdaeng

http://www.school.net.th/
http://www.1579.moe.go.th/
http://www.1579.moe.go.th/datanews/