หน้าแรก


วีดีโอ

รายการฮาร์ดคอข่าว ททบ.5 วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 18.20 น. เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน.

วิดีโอ YouTube


ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่ายและบุคลากร กศน.อำเภอบ้านค่าย ลงทะเบียนเข้าใช้ Application Echo English

บุคลากร กศน.อำเภอบ้าน นำโดย นางพีฌานิกา ชัยปทุม ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่ายเข้าร่วมประชุมชุดปฏิบัติการประจำตำบล (คณะกรรมการประชารัฐระดับตำบล)
วันที่ 29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


บุคลากร กศน.อำเภอบ้านค่าย เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมยุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรพื้นฐานอาสายุวกาชาด
วันที่ 26-29 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง


          

กศน.อำเภอบ้านค่าย ได้รับการตรวจราชการ จากเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์  จำจด และเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านค่าย
          วันที่ 19 เมษายน 2559 
   
                                                                                    โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อการมีงานทำ
                                                               วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ แหล่งการเรียนรู้ในเขตอำเภอบ้านค่าย

      
 นางพีฌานิกา  ชัยปทุม
ผอ.กศน.อำเภอบ้านค่าย
นางอรุณวตรี กระแสบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ

http://www.prd.go.th/more_news.php?cid=428http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/SpecialNewsList?NT22_TmpID=TM57052202