Nyföretagarcentrum Härryda    Årets Nyföretagare


ÅRETS NYFÖRETAGARE 2008
 
NyföretagarCentrum i Härryda har för tolfte året i rad delat ut pris till Årets Nyföretagare.NyföretagarCentrums styrelse har beslutat att utnämningen som Årets Nyföretagare 2008 skall gå till ett företag som mycket väl uppfyller våra kriterier om affärsidé med god tillväxtpotential, goda entreprenörsegenskaper och lönsam verksamhet. 
 
Utnämningen till Årets Nyföretagare 2008 delades ut i samband med Näringsliv 2009 den 22 april. Utnämningen gick till 
 
Björn Kidmark och Max Carlström, 
Fastighet & IT Kompetens Sverige AB 
 
med följande motivering:
 
Genom gedigen erfarenhet, stor lyhördhet för kunders behov och snabb produktutveckling har Årets Nyföretagare på kort tid (3 år) skapat ett effektivt system för fastighetsförvaltning.

Med senaste programteknik är Årets Nyföretagare först i sin bransch och i kombination med nytänkande i handhavandet upplever kunderna effektiv följsamhet mellan processer och fastighetssystem. Systemet, som består av flera produkter, är idag marknadens mest lättanvända.

Årets nyföretagare verkar på fastighetsmarknaden över hela Sverige i nära samarbete med stor branschorganisation. Detta ger i Sverige möjlighet till direkta kontakter med 20.000 fastighetsägare.

Företaget startades år 2006. Med raskt tillväxt är omsättningen år 2008 uppe i 1,7MSEK med 3 anställda. Under slutet av år 2008 ökade de anställda till 4 personer.

Årets Nyföretagare har ambitionen att inom tre till fem år erbjuda det fastighetssystem som har flest kunder i Sverige. Då räknar företaget att ha 10 anställda i Mölnlycke.