Nyföretagarcentrum Härryda    Stiftelsen, Mål och Styrelse


Stiftelsen

Nyföretagarcentrum är en stiftelse som finansieras med hjälp av sponsorer från näringslivet och samhället.

Sponsorer bidrar även med rådgivning till blivande och redan etablerade företagare och delar på så sätt med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

  NFC:s ändamål är att stödja och utveckla nyföretagare och på så sätt bidra till ökade överlevnadsmöjligheter och tillväxt för nya företag.

  Ett starkt näringsliv är i hög grad beroende av ett expansivt nyföretagande vilket är viktigt för hela kommunen och Göteborgsregionen. 

 

Våra målsättningar

*    Utveckla nya företag med god överlevnad

*    Verka för större samhörighet inom näringslivet i Härryda och stimulera till ökad samverkan mellan företagen

*    Skaffa en lokal identitet utifrån lokala förhållanden

*    Tillhandahålla rådgivare inom ett brett kompetensområde

Styrelsen består av följande medlemmar

  Ordörande:

Monica Crusner, Crusner Advokatbyrå AB


Ledamöter:

Sverre Fredriksson, Habasit AB

Anders Gabre, Länsförsäkringar Göteborg 

Inger Kollberg, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers

Lars Magnusson, Swedbank

Johan Ahlgren, Energiförbättring AB

Kjell Oscarsson, Excipio

Ann Sundvisson, Handelsbanken

Jean Atanaskov, SEB


Adjungerad till styrelsen och verksamhetsansvarig:

Jan Fröberg, Mare Trade AB