Nyföretagarcentrum Härryda     Stå på egna ben


Stå på egna ben

Att vara företagare innebär att ha det totala ansvaret för den verksamhet du bedriver. Kunskap och förståelse om det sunda nyföretagandet, från idé till verklighet, presenterar NFC i fyra steg:

    Företagaren - Affärsmöjligheter-Startförberedelser -Etableringsfas

  

Företagaren – Första steget

Passar du in I rollen som företagare? Vilka är dina personliga förutsättningar? Hur ser din familj på dig som företagare? Börja med att upprätta en personlig handlingsplan som styr din fortsatta planering.

Är du rätt person?

  

Affärsmöjligheter – Andra steget

Vilka affärsmöjligheter föreligger? Finns förutsättningar att uppnå en tillfredsställande lönsamhet? Börja med att testa din affärsidé, produkt eller tjänst. Därefter kartlägger du marknad och kunder och på vilket sätt du ska nå dessa. Slutligen beräknar du om ett tillfredsställande resultat kan uppnås. Är din affärsidé lönsam?

  

Startförberedelser – Tredje steget

Du får en inblick i den praktiska skötseln av företaget. Du inhämtar kunskap om företagsformer, finansiering, ekonomi, redovisning, skatter, avgifter, administration, juridik och försäkringar.Hur ska ditt företag administreras?

  

Etableringsfas – Fjärde steget

Här får du tips och råd om hur du kan lösa de problem som med all säkerhet uppstår när du väl har kommit igång.

  

Normalt börjar svårigheterna 2-3 månader efter start. Även under etableringsfasen kan du få hjälp och möjlighet att ”bolla” dina erfarenheter och problem med en erfaren rådgivare. Du kanske även behöver inspiration och inblick i hur du kan utveckla företaget ytterligare. Har idén förvandlats till verklighet?