Välkommen till NyföretagarCentrum i Härryda kommun!


BasiInformation om företagandets villkor varannan onsdag, udda vecka              klockan 16.00 – 18.00 (se nedan) i Nyföretagarcentrums konferensrum på Biblioteksgatan 4.

 Tider under hösten år 2009

v 33   12 augusti

v 35   26 augusti

v 37    9 september

v 39  23 september

v 41  7 oktober

v 43 21 oktober

v 45  4 november

Information ger dig inspiration och inblick i företagandets villkor. 

Till din hjälp får du bl a material att använda i ditt fortsatta planeringsarbete.