สยาม และ ฟรีเมสัน
click to zoom
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ Bangkok Thailand
1917 – With aid from Financiers in New York City and London, V. I. Lenin is able to overthrow
the government of Russia. Lenin later comments on the apparent contradiction of the links between
prominent capitalists and Communism: “There also exists another alliance –
at first glance a strange one, a surprising one – but if you think about it,
in fact, one which is well grounded and easy to understand.
This is the alliance between our Communist leaders and your capitalists.”
(Remember the Hegelian dialectic?)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ก่อนหน้าในวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๗๖ หลวงประดิษฐมนูธรรมได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ในสิงคโปร์
เกี่ยวกับเรื่อง ที่ถูกกล่าวหาสรุปความว่า เค้าโครงเศรษฐกิจของเขานั้นไม่ใช่คอมมูนิสต์ แต่เป็น
เรดิกัล โซเซี่ยลลิสต์   Radical Socialists
ซึ่งควรจะรู้ว่าโซเชียลลิสต์กับคอมมิวนิสต์นั้นแตกต่างกัน..)

ความจริงไม่แตกต่างกัน เพราะเบื้องหลังคือ กลุ่มฟรีเมสัน เหมือนกัน

A history of the New World Order — Part II
1928 – “The Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution” by H. G. Wells is published.
A former Fabian socialist, Wells writes: “The political world of the Open Conspiracy must weaken,
efface, incorporate, and supersede existing governments.
The Open Conspiracy is the natural inheritor of socialist and communist enthusiasms;
it may be in control of Moscow before it is in control of New York. The character of
the Open Conspiracy will now be plainly displayed. It will be a world religion.”

(แต่ถ้าเช่นนั้นทำไมปรีดีจึงเขียนเรื่องประธานาธิบดี ในประกาศ โดยไม่เอ่ยถึงทางเลือกเรื่อง
เจ้านายอื่นเลย ดูเหมือนไม่เคยมีใครอธิบายได้เด็ดขาดเช่นกัน นอกจากพูดกันทำนองว่าเป็น
เพียงการขู่จึงจงใจเขียนให้ดูรุนแรง)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


อีกนัยยะหนึ่งคุณธรรมหมายความว่าอย่างไร หมายความที่แล้วๆมาที่เราเรียนหนังสือมาทั้งหมด
คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมของชนชั้นปกครองแล้วไม่เคยเรียนเรื่องชาวบ้านเลย
พระนเรศวร ที่เรายกย่องกันมากนั้น พระนเรศวรพาคนไปตายมากที่สุดแต่เรายกย่องมากที่สุด
แต่ไม่เห็นยกย่องเลยทหารเกณฑ์ที่ไปตายนั้น เมียก็เป็นหม้ายเป็นคุณธรรมซึ่งปราศจากจริยธรรม
ปราศจากศีลธรรม ถ้าคุณธรรมโยงมาถึงจริยธรรมและศีลธรรมแล้วเราจะเน้นเรื่องขันติศึกษา
ไม่ เน้นเรื่องสงคราม ไม่เน้นเรื่องทหารเป็นใหญ่ นี่สำคัญมาก เมื่อตราบใดที่เราเน้นเรื่องทหารเป็นใหญ่
ก็ไม่แปลกประหลาด ปฏิวัติทีก็เอาดอกไม้มาให้กัน เอาช็อกโกแลตมาให้กัน เพราะลึกๆ
เรายังชอบ ความรุนแรง คุณธรรมของชนชั้นปกครองจะเป็นคุณธรรมซึ่งใช้อำนาจภาษาบาลีใช้คำว่า
" อาณา " อาณาจักรคือวงล้อแห่งอำนาจ ในอดีตนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตั้งศาสนาแล้วทรงตั้ง
พระธรรมจักร  พระธรรมจักรมีพระสงฆ์เป็นตัวอย่าง

เวลานี้ก็เหมือนกัน ท่านรัฐบุรุษ ทำตัวเป็นเจ้าครับ แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจรังงอน ทุกคนกลัวหมด
เพราะ เราถูกสะกดคุณธรรม ต้องมีผู้นำและมีผู้ตาม แต่ประเด็นของผู้นำเหล่านั้น
จะต้องมีคุณธรรมที่นำชาวบ้านได้ และชาวบ้านนับถือ 
เมื่อถึงรัชกาลที่ ๗ นั้นชาวบ้านเริ่มไม่นับถือเจ้าเริ่มไม่นับถือ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ ปลายๆแล้ว
นี่ไม่ใช่คำพูดของผมครับ เป็นคำพูดรัชกาลที่ ๗ เอง เขียนถึงพระยากัลยาณไมตรี ซึ่งเคยเป็น
ที่ปรึกษาราชการแผ่นดินรัชกาลที่ ๖ ท่านเขียนเองนะครับเพราะเจ้าในเมืองไทยนั้นดูถูกพวกขุนนาง
ดูถูกคนในเมืองไทย แต่นับถือฝรั่ง มีแฟนเป็นฝรั่ง ลูกเขยประธานาธิบดีวิลสัน ท่านเขียนไปปรึกษา
อนาคตเมืองไทยจะเป็นอย่างไร เพราะท่านมองเห็นเลยว่า ระบบเจ้าจะไปไม่รอด
อาจารย์ปรีดี พนมยงค์มาช่วย  วันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นการพลิกแผ่นดินขึ้นกลับไปหาความเป็นใหญ่
 รัฐธรรมนูญฉบับแรก วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ เขียนชัดเจน
" ประเทศสยามเป็นของปวงชนชาวสยาม "
สำคัญมาก แล้วกลับไปหาพื้นฐาน พื้นฐานที่คุณธรรมจะต้องเป็นธรรมะของคนส่วนใหญ่
แต่ คนส่วนใหญ่ปราศจากธรรมะ ก็เป็นโจร ครับ บางอย่างก็ต้องมีธรรมเป็นพื้นฐาน

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร์)
จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พระยากัลยาณไมตรี (ฟรานซิส บี. แซร์) (30 เมษายน พ.ศ. 2428 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2515) จบการศึกษาด้านกฎหมาย
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ต่อมาได้เดินทางมายังประเทศไทย และดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสยาม เมื่อ
พ.ศ. 2468 ต่อมาได้เดินทางกลับสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. 2475 และได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่าง ประเทศ แต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่สหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์ในปี พ.ศ. 2482 และดำรงตำแหน่งผู้แทน
ของสหรัฐ และประธานในคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ ในปี พ.ศ. 2490

ขณะ ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย ท่านได้ช่วยงานด้านการต่างประเทศของไทย โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ ตั้ง
แต่ พ.ศ. 2466 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในด้านการทำ
สนธิสัญญา ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยากัลยาณไมตรี คนที่สอง สืบต่อจาก พระยากัลยาณไมตรี (เจมส์ ไอ
เวอร์สัน เวสเตนการ์ด)
ฟราน ซิส บี. แซร์ เป็นบุตรเขยของอดีตประธานาธิบดีวูดโรว์ วิลสัน โดยสมรสกับเจสซี วิลสัน บุตรสาวของวูดโรว์ วิลสัน
ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2456 มีบุตรชื่อ ฟรานซิส บี. แซร์ จูเนียร์, เอเลนอร์ แซร์ และ วูดโรว์ วิลสัน แซร์


Jessie Wilson, circa 1913. Photo: the Woodrow Wilson House.

Jessie, (born August 28, 1887) the middle daughter of Woodrow and Ellen Wilson,
had always been lauded for her unique beauty. However, she was more than just a pretty face.
Always aware of injustices, Jessie (along with her sisters), insisted that her father favor women’s
suffrage and she continued to remain active in women’s rights until her death. She was even
approached to run for Senator of Massachusetts because of her reputation as politically aware
and a champion of social issues. She became secretary of the Massachusetts Democratic State Committee
instead. Highly educated for a women of her time, Jessie studied, like her sister Margaret,
at Goucher College and at Princeton University, where she earned a Phi Beta Kappa key for her
academic accomplishments. She was married to Francis B. Sayre at the White House in 1914
(before her mother’s death), to much press hoopla. At the time of Wilson's death in 1924,
the couple was living in Siam (now Thailand) where Francis was working as
an advisor on international law at the Royal Court of Siam.
Jessie died in January of 1933
following complications from surgery. She left behind three children. Photo courtesy of the Library of Congress.


Francis B. Sayre was a professor at Harvard Law School

Francis Bowes Sayre (April 30, 1885 -- March 29, 1972)
Francis B. Sayre was a professor at Harvard Law School. He later served as ambassador to Siam,
High Commissioner of the Philippines, U.S. representative to the United Nations Trusteeship Council,
and Assistant Secretary of State for President Franklin Roosevelt. He married Jessie Wilson,
the daughter of President Woodrow Wilson, at the White House on November 25, 1913.
They had three children. Francis B. Sayre, Jr. born in January 1915, Ellen born in March 1916,
and Woodrow Wilson Sayre, born in 1919. Jessie Wilson Sayre died on January 15, 1933 of complications
from surgery. Their son Francis Jr., was later the dean of the National Cathedral in Washington.


 Woodrow Wilson, 28th. President of the United States 1913-1921
  Unknown Mason status.

However, his loyalty to the constitution is in question because of his mentor
" Colonel " Edward Mandell House, who was the major founder of the earlier
American Institute of International Affairs, known today as the
Council of Foreign Relations (C.F.R.).

The C.F.R. is an outer layer of the Royal Institute of International Affairs (Great Britain),
whose purpose was to retake the United States as a British colony, and then unite the world
under British control, which is another outer layer of the Round Table Organization,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สัญลักษณ์ แห่งการปฏิวัติสยาม

"คณะ ร.ศ.130" ถือ ว่าเป็นต้นแบบของการปฏิวัติให้แก่คณะราษฎรดังคำกล่าวที่ว่า
"ถ้าไม่มีคณะคุณ ก็เห็นจะไม่มีผม" ซึ่ง เป็นวาทะของพระยาพหลฯ และคำกล่าวของปรีดี พนมยงค์
ต่อคณะราษฏร์ ร.ศ.130 ว่า "พวกผมถือว่าการปฏิวัติครั้งนี้เป็นการกระทำต่อเนื่องกันมาจากการกระทำ
เมื่อ ร.ศ.130  จึงขอเรียกคณะ ร.ศ.130 ว่าพวกพี่ๆต่อไป (มีเรื่องเล่าอีกว่า ร.อ.ยุทธ ซึ่งต่อมา ดำรง
ตำแหน่งพันเอกพระยากำแพงราม ถูกจับได้ และจะถูกยิงเป้าเพราะเหตุหักหลังเพื่อนในเหตุการณ์
ร.ศ.130 แต่ถูกยับยั้งไว้ เพราะจะกลายเป็นว่า การปฏิวัติ 2475 เป็นการแก้แค้นแทน คณะ ร.ศ.130 จึง
ปล่อยตัวไป ต่อมาก็เข้าร่วมกับพระเจ้าบวรเดชก่อการกบฏและถูกจับได้อีกครั้ง พ.อ.พระยากำแพง(ยุทธ)
ได้ผูกคอตายในห้องส้วมเรือนจำบางขวาง


ซึ่งต่อมา วันที่ 24 มิถุนายน ของทุกปี กลายเป็นวันที่ คณะราษฎร์ พยายามทำให้เป็นวันสำคัญ
ที่ประชาชนต้องจดจำ เช่นเป็น วันชาติ และสร้าง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ขึ้นโดยวางศิลาฤกษ์
ในวันที่ 24 มิถุนายน ปีพ.ศ.2482 ซึ่งอนุสาวรีย์ถูกสร้าง ขึ้นโดย ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้
ออกแบบ และมีนัยยะแฝงอยู่คือ

1. พานรัฐธรรมนูญ
มี ความสูง 3 เมตร สื่อถึงอำนาจอธิปไตยทั้ง 3 ภายใต้รัฐธรรมนูญ คือ
อำนาจ นิติบัญญัติ อำนาจ ตุลาการ แต่บางตำรากล่าวว่าหมายถึงเดือนมิถุนายน
ใน สมัยก่อนนับเป็นเดือนเมษายนเป็นเดือนแรก เดือนมิถุนายน
จึงกลายเป็นเดือน ที่ 3
2. พระขรรค์(ดาบ) ทั้ง 6
ติดอยู่ตรง ฐานทรงกลมใต้พาน หมายถึง หลัก 6
ประการที่เป็นนโยบายสำคัญที่ทำ ให้ประ เทศมั่นคง ซึ่งประกอบด้วย
ความสงบภายใน ความเสมอภาค ความเสรีภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และเอกราช
3. ปีกทั้ง 4 รอบอนุสาวรีย์
ซึ่งแต่ ละปีกมีความสูง 24 เมตร สื่อถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ 24
4. ภาพนูนต่ำบนฐานปีก
แสดงถึง ภาพ เหตุการณ์และความพร้อมเพียงในการปฏิวัติของคณะราษฎร
5. ปืนใหญ่ 75 กระบอก
โดยปากกระบอกฝัง ลงดิน ตั้งอยู่รอบฐานมีโซ่เหล็กร้อยเอาไว้
หมายถึงปีที่มี การเปลี่ยนแปลง คือปี 75 และโซ่ที่ร้อยไว้หมายถึง
ความสามัคคีพร้อมเพียง ของคณะปฏิวัติ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรื่องวัน ชาติ

ด้วยคณะ รัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติว่า วันที่ 24 มิถุนายน ย่อมถือว่าเป็น วันชาติ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2481

พ.อ.พหลพลพยุหเสนา
นายกรัฐมนตรี

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นับตั้งแต่วันนั้น วันที่ 24 มิถุนายน ก็กลายเป็นวันชาติ มีการแต่งเพลงวันชาติ และใช้วันที่ 24 มิถุนายน
จัด งานฉลองวัน ชาติ หรือเปิดอาคารสำคัญต่างๆ เปิดอนุสาวรีย์ ฯลฯ ซึ่งมันัยสำคัญเพื่อให้วันที่ 24 มิถุนายนถูกจดจำไว้
รวมไปถึงสถานที่ สำคัญต่างๆด้วย
ต่อ มาในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2482 รัฐบาลได้เปลี่ยนชื่อประเทศ"สยาม"เป็นประเทศ"ไทย"
มีผลทำให้เพลง ชาติเดิมเปลี่ยน แปลงไปด้วย เพลงชาติไทย ที่ประกาศใช้วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2482
ซึ่งมีคำร้องเป็นของพันเอก หลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) และใช้ทำนองเดิม เหตุการณ์ต่างๆในปีต่างๆ
ในช่วงที่คณะ ราษฎรขึ้นปกครองบ้านเมืองได้ใช้วันที่ 24 มิถุนายน เกือบทุกปี
คือ
ปี พ.ศ. 2482     ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ปี พ.ศ. 2483     ทพิธีเปิดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำพิธีเปิดตึกที่ทำการกรมรถไฟ
ทำพิธีเปิด โรงเรียนเตรียมอุดม ทำพิธีเปิดตึกกรมไปรษณีย์โทรเลข บางรัก
ทำพิธีเปิด ตึกเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2484     ทำพิธีเปิดตึกแถวบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ทำพิธีเปิดกระทวงยุติธรรม
ปี พ.ศ. 2485     ทำพิธีเปิดวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน (วัดประชาธิปไตย) ทำพิธีเปิดอนุสาวรย์ชัยสมรภูมิ
ปี พ.ศ. 2486     มีการสวนสนามอนุสารีย์ประชาธิปไตย จัดให้มีการวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ทำพิธีเปิดโรงแรมรัตนโกสินทร์

ในปัจจุบัน วันชาติ 24 มิถุนายน ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2503 โดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
พร้อมกับอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรที่สูญหายไปด้วยไม่มีทายาททางการเมืองใด ที่จะ
มาสานต่อเตนารมณ์อีกต่อไป
นปช.จัดชุมนุมใหญ่ฟื้นวันชาติ 24 มิ.ย.

นายสมยศ กล่าวอีกว่า ส่วนการจัดการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในปลายเดือน มิ.ย.นี้
ทาง นปช.ภาค ประชาชน จะจัดกิจกรรมชุมนุม "ทวงคืนประชาธิปไตย รื้อฟื้นวันชาติไทย 24 มิ.ย."
ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 21-24 มิ.ย. นี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกความรักชาติ รื้อฟื้นความสำคัญของ
วันที่ 24 มิ.ย. 2475 ซึ่งเป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย กลับคืนมาหลังจากที่
ถูกรัฐบาลจอมพลสฤษฏ์ ธนะรัตน์ สั่งยกเลิกให้ไปใช้วันที่ 5 ธ.ค. ซึ่งแทน นอกจากนี้ยังจะเป็นการโหมโรง
ก่อนการชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงของกลุ่มความ จริง วันนี้ ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.

ที่มาของการเรียกร้องให้ 24 มิ.ย. เป็น วันชาติไทย
เหมือนกับกลุ่มฟรีเมสันที่อเมริกาและ นัดชุมนุมวันที่ 27 มิ.ย.


   
The Ole South                'Presiding in the East'Uncle Samael

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments